Zebani kelime anlamı Zebani nedir Zebani ne demek Zebani sözlük anlamı Zebani (Dini Terim)

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

ZEBNCehenneme gidenlerle meşgul olan melek, cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek, cehennem bekçisi. Çoğulu "zebniyyn"dur. Bu manalardan ayrı olarak polis ve zabıta manalarına da gelmektedir. Cehennem bekçisi olan zebnler, azap melekleri diye tavsif edilmiştir. Kur'nı Kerm diliyle zebn, "Cehennem koruyucusu"dur. Halk inançlarında zebn karşılığında "mlik" kelimesi de kullanılır.

Kur'nı Kerm'in altı ayrı sresinde dokuz yette (ezZümer, 39/71, 73; edDuhn, 44/4750; etTahrm, 66/6; elMülk, 67/8; elMüddessir, 74/31; elAlak, 96/18) "zebn" kelimesine atıflar vardır. Kelime açık olarak ve "ezzebniyye" şeklinde yalnız bir yette (elAlak, 16/18) geçmektedir. elMüddessir, 74/30. yetinde zebnilerin sayısının 19 olduğu açıklanmış, onların melek olduğu özellikle belirtilmiştir. Kur'nı Kerm'deki "zebn" kelimesinin atıf şeklinde geçtiği yet mellerinin ilgili cümleleri şöyledir:

"Biz o ateşin bekçiliklerine meleklerden başkasını memur etmedik" (elMüddessir 74/31); "Ey iman edenler, gerek kendilerinizi, gerek ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki, onun yakacağı insanla taştır. O ateşin üzerinde iri gövdeli sert tabiatlı melekler vardır..." (etTahrm, 66/6)

"O küfredenler, ayrı ayrı bölükler halinde cehenneme sürüldü. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açıldı. Cehennemin bekçileri onlara şöyle dedi... (ezZümer, 39/71), "(Zebnilere); Tutun onu da denilir, sürükleyerek cehennemin t ortasına götürün"(edDuhan, 44/47). Bu meller dikkatle incelendiğinde elMüddessir, 31 ve ezZümer, 44/71 yetlerinde zebnilerin "Cehennem bekçileri" ve "Melek" oldukları, etTahrm, 6 yetinde ise cehennem görevlisi zebnlerin "Sert tabiatlı melekler" olduğu açıklanmıştır. EdDuhan, 47. yetinde zebnlerin "Cehennemlik kişileri iteleyerek" cehenneme attıklarına atıf vardır. Zebn kelimesi bir tek yette, "Biz de zebnleri çağırırız" (elAlak, 96/18) açık olarak geçmektedir.

Müfessirlerin verdikleri bilgilere göre bu yette geçen "ezZebniyye" kelimesinin özellikle "İten kimse" anlamına geldiği anlaşılmaktadır (Mevdd, Tefhmu'lKur'n, İstanbul 1986, VII, 176). Fahruddin erRz "ezZebniyye"yi, "Onlar ehli meclis ve ehli meşveret olan azab melekleridir ki, şiddetle tutmak ve atmakla cehennemin işlerine memur olmuşlardır" şeklinde açıklamıştır. İnsanları şiddetle cehenneme itmeğe muktedir oldukları için onlara "zebn" denmiştir.

Osman CİLACI

Kelime Dili

Zebani kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

Zebani kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen Zebani kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde Zebani kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde Zebani kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde Zebani kelime anlamı gösterilmektedir. Zebani nedir ? Zebani ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Zebani kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.