Absorb Nedir

Absorb Nedir ? Absorb Ne demek ?

1-)Soğurmak


2-)İçine çekmek, içmek, emmek, massetmek


3-)Yutmak


4-)İşgal etmek, zapt etmek absorbent içe çekici, alıcı, emici absorbent cotton hidrofil pamuk


5-)Kavramak, anlamak; emmek, özümsemek, çekmek, yutmak; devralmak


6-)soğur


7-)emerek içine al


8-)f. 1. (sıvıyı/gazı/ışığı/sesi) soğurmak, içine çekmek, emmek, absorbe etmek. 2. öğrenmek. 3. (dikkati/enerjiyi/zamanı/parayı) almak; (enerjiyi) emmek: It absorbed all of his time. Tüm vaktini aldı. 4. içine almak, kendine katmak: That corporation has absorbed most of its rivals. O şirket rakiplerinin çoğunu kendi bünyesine kattı. 5. (sarsıntıyı/salınımı) sönümlemek, (sarsıntının/salınımın) etkisini azaltmak. 6. (iş/sorun) (birinin) tüm dikkatini almak, kafasını tamamıyla meşgul etmek. 7. (masrafı) karşılamak. 8. (piyasadaki) alıcılar (bir malın) çoğunu satın almak: The market won´t absorb this right now. Şu an piyasadaki alıcılar bunun çoğunu satın almaz. 9. (bağırsaklardaki besini) emmek.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Bilgisayar Terimidir.

  • Dr Lang added : 'For those of us who live in countries where there are dark winters without much sunlight, like the UK, getting enough vitamin D can be a real problem - particularly for older people, who Absorb less vitamin D from sunlight 'It is thought the vitamin may work by triggering the production of new brain cells and protecting existing ones from damage.
  • Sun avoiders and dark-skinned people Absorb less UV radiation.

Sizde içinde Absorb kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Absorb kelimesi anlamı 84 defa okunmuştur. [1576] Absorb kelime anlamı, Absorb nedir, Absorb ne demek, Absorb sözlük anlamı

Paylaş