Basiret Nedir ? Ne Demek ?

Basiret Kelime Anlamı Nedir ?

1-)BASÎRETİdrak, zeka, ilim, tecrübe, kalp ile görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görme, kavrayış, feraset. Başımızdaki göze basar, kalp gözüne de basîret denir. (Rağıb el-ısfahânî, el-Müfredat, 49). Buna göre basîret; kalp gözüyle görüş, işin iç yüzüne nüfuz etmek bir şeyin içini -dışını, önünü- sonunu, aslını ve hakikatini bilmektir. Bu nedenle basîret-i kalp, kalp uyanıklığı; basîretsiz,gafil, basîreti bağlanmak gaflette bulunmak anlamına gelir.

Basîret ilâhî bir nur ve hakkın batıldan ayırt edilmesine yarayan bir bilgidir. Kalplerinde bu özellik bulunmayan kimseler hakkında Allah Teâlâ "Onların kalpleri vardır ama onunla gerçekleri anlayamazlar" (el-A'raf, 7/179) buyurmuştur. Basîret Kur'an-ı Kerîm'de tekil şekliyle iki yerde geçer:

a- "Ey Muhammed! De ki, benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar basiretle insanları Allah'a çağırırız." (Yusuf,12/108). Burada basiret açık delil, kesin bilgi manasında kullanılmıştır.

b- "Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu kendi kendine şahiddir." (el-Kıyamet, 75/14) ayetinde şahit manasına kullanılmıştır. Görme yani basar hem insanlarda hem hayvanlarda olduğu halde basiret duygusu sadece insana verilmiştir. Etraftaki eşyayı, uzaktaki bir cismi iyi ve mükemmel bir şekilde rahatça gören gözler olduğu gibi, bunu çok az görenler de vardır. Aynı şekilde eşyanın hakikatini tam anlamıyla idrak eden fevkalâde basiret olduğu gibi bu eşyanın gerçeklerini göremeyen kalp gözleri de vardır. İnsanın kötülük ve ahlâksızlıklara dalması onun basîretini bağlar. Fakat Allah'a itaat, salih bir amel, mükemmel ve gerçek bir tevhidi akide, mümine üstün bir basiret verir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in "Mümin'in ferasetinden korun, zira o Allah'ın nuru ile bakar" (Tirmizî, Tefsir Suretu'l-Hicr, 6) buyurması mümindeki basiret ve kavrama kabiliyetinin üstünlüğünü gösterir. Basiret sahibi bir mümin başkalarından önce kendi kusur ve eksikliklerini görür. Resulullah şöyle buyurur: "Allah bir kulu hakkında iyilik murad ederse, ona, kendi kusurlarını görme kabiliyetini verir. " (Müslim, Kader, 4,5). "Ey basiret sahipleri ibret alınız. " (el-Haşr, 59/2) ayeti, insanın ilerisi için daha tedbirli davranıp Allah'ın emirlerine ters düşmekten sakınmasını sağlamak maksadıyla yapılan bir hatırlatmadır. Bu da müminin basiretini gösterir.

İman bir basirettir. Basireti açık olanlar Allah'ın dinine ve hükümlerine talip olurlar. Basireti kapalı olanlar da Allah'ın nizam ve hükümlerine sırt çevirirler.

Ahmet AĞIRAKÇA


2-)Gözü âmâ (görmeyen) kimse kör değildir. Asıl âmâ basîreti kör olan kişidir. (Hadîs-i şerîf-Deylemî)

Allahü teâlâ mü'minlere basîretler ve nûrlar lütûf eylemiştir. Onlar bu sâyede işlerin iç yüzünü anlarlar. Resûlullah efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem "Mü'min Allah'ın nûru ile nazar eder" hadîs-i şerîfi bu mânâda anlaşılmalıdır. (İmâm-ı Kuşeyrî)


3-)(Presentıment) Bkz.
önsezi


4-)Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü


5-)Bk. seçerlik


6-)Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık; anlayış, kavrayış.


7-)1. göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş. 2. ön görüş, seziş.


8-)Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Feraset. İm'an-ı dikkat.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Perception.
İngilizcesi İngilizce
Foresight.
İngilizcesi İngilizce
Clairvoyance.
İngilizcesi İngilizce
Discreetness.
İngilizcesi İngilizce
Forethought.
İngilizcesi İngilizce
İnsight.
İngilizcesi İngilizce
Discernment.
İngilizcesi İngilizce
Prudence.
İngilizcesi İngilizce
Understanding.
İngilizcesi İngilizce
Precaution.
İngilizcesi İngilizce
Prevision.
İngilizcesi İngilizce
Providence.
İngilizcesi İngilizce
Sagacity.

  • Rapordaki tespitlere katılmadıklarını belirten Bahçeli, ' Tam üyelik çerçevesinde Türk sorununun varlığına işaret eden bazı bozuk zihniyet sahiplerinin, aslında Birlik ruhunun sallandığını ve Avrupa Birliği gemisinin ekonomik ve sosyal patinajdan dolayı su almaya başladığını görmemeleri Basiret noksanlığından başka bir anlama gelmemiştir ' diye konuştu.
  • Özün özü : Muhalefet saflarında hükümete alternatif teşkil edecek bir Basiret ve metânet emâresine ne yazık ki hâlâ tesadüf olunmuyor; çâre, hükümetin, şu yeni durumu başka bir gözle yeniden tedebbür ederek " Neyi, nasıl eksik yönetiyoruz ? " sorusuna hâlisâne ve radikal bir cevap aramasıdır gibime geliyor.
  • Başımıza gelenler bizim tedbir, ihtiyat, Basiret ve gayret ihmallerimizden dolayıdır.
  • Şuur ve idrak, itidal ile Basiret kapıları açılınca canlanır.
  • Bir yandan " entegrasyon " isteyip diğer yandan nefreti körüklemek, en basit tabiriyle, bir Basiret bağlanmasıdır.
  • Umarım bizdeki Basiret ve feraset, o karanlık tüneli aşmaya yetecek kıvamdadır.
  • Bu Basiret bağlanması yanında yeni bir gerçek de su yüzüne çıktı : Öteden beri hazımsızlık yaşayan; hatta belli bir oranda öfke ve nefret besleyen kişilerin varlığı ile karşı karşıya gelindi.
  • Hepsinin kanı kara toprağa aktı gitti, onların kalbinin hükmünü kim verebilir ki O ' ndan başka ? Ölüler üzerinden laf salatası yaparken hepimize bunu er geç görecek Basiret diliyorum.
  • Basiret ve cesaretin, akıl ve duygunun bugüne dek savaşmaktan başka bir şey yapmamış kişiler arasında değil başka yerlerde aranması gerektiği de, barış ve uzlaşma dilinin tek taraflı dayatmalarla değil farklı bir üslupla kurulabileceği de düşünmemiz gereken başka gerçekler.
  • Söylenecek değil, yapılacak bir şeyler ! Yapılacak şeyler de, akıl kadar duyarlığa, Basiret kadar cesarete, bilinen yollar kadar yaratıcı girişimlere ihtiyaç göstermekte.

Sizde içinde Basiret kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Basiret kelimesi anlamı 251 defa okunmuştur. [241583] Basiret kelime anlamı, Basiret nedir, Basiret ne demek, Basiret sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş