Bereket Nedir ? Ne Demek ?

Bereket Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:

Böylece İbrâhim'i ve (kardeşi oğlu) Lût'u (Irak'daki Nemrûd'dan) kurtarıp, içinde âlemlere (ağaçlar, tatlı meyveler, ırmaklar vb. şeylerle veya pek çok peygamber çıkarmak sûretiyle) bereketler verdiğimiz arza (Şam diyârına) çıkardık. (Enbiyâ sûresi: 71)

Bir kadın, Resûlullah'a hediye olarak bal göndermişti. Resûlullah efendimiz balı kabûl edip boş kabı geri gönderdi. Kab bal ile dolu olarak geri geldi. Kadın gelerek; "Yâ Resûlallah! Hediyemi niçin kabûl etmediniz. Acaba günahım nedir?" deyince, Resûlullah efendimiz; "Senin hediyeni kabûl ettik. Gördüğün bal, Allahü teâlânın hediyene verdiği berekettir" buyurdu. (Hadîs-i şerîf-Mir'ât-ı Kâinât)

Senenin bereketi, bahârından belli olur. (İmâm-ı Rabbânî)

2. Hayır, fayda.

Şeytan her işinizde sizinle berâber bulunur. Hattâ yemekte bile. Birinizin lokması düşerse, onu alıp tozunu temizleyip yesin. O lokmayı şeytanlara bırakmasın. Çünkü bereketin hangi lokmada olduğu bilinmez. (Hadîs-i şerîf-Müslim)

Ticârete hiyânet karışınca bereket gider. (Hadîs-i şerîf-Tergîb vet-Terhîb)

Bir kimse Allahü teâlâ emr ettiği için çalışır, rızkını helâl yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık ona bereketli olur. (Seâdet-i Ebediyye)

Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına vesîle olur. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sâhibinin dünyâda ve âhirette felâketine sebeb olur. O halde malın çok olması değil, bereketli olmasını istemelidir. (İmâm-ı Gazâlî)

3. Rahmet.

Kur'ân-ı kerîm okunan eve bereket gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan kaçar. (Ebû Hüreyre)

Kur'ân-ı kerîm okunan eve bereket iner. Bu zaman yapılan duânın kabûl olması umulur. (Abdülhakîm-i Arvâsî)


2-)Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan
Örnek:Çocuk gönlüm kaygılardan azade / Yüzlerde nur, ekinlerde bereket. O. V. Kanık


3-)Yağmur.


4-)İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda
Örnek:Bereket, o sıralarda henüz bu sözü bilmiyordum. E. Bener


5-)1. bolluk. 2. meymenet, saadet, mutluluk, allah vergisi.


6-)Bolluk, gürlük, ongunluk.


7-)Bolluk. Çokluk. Feyiz. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı. Uğurluluk. Meymenet, saadet.(.. Kanaat-ı kat'iye verecek derecede tecrübeler vardır ki: Nasıl çocukların aczlerine binaen rahmet tarafından rızıkları harika bir surette memeler musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor... Öyle de, masumiyet kesbeden imanlı ihtiyarların rızıkları da, bereket suretinde gönderiliyor. Hem bir hanenin bereket direği, o hanedeki ihtiyarlar olduğu; hem bir haneyi belalardan muhafaza edici, içindeki beli bükülmüş masum ihtiyarlar ve ihtiyareler bulunduğu, Hadis-i Şerifin bir parçası olan $ yani: "Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar sel gibi üzerinize dökülecekti." diye ferman etmekle, bu hakikatı isbat ediyor. L.)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Abundance.
İngilizcesi İngilizce
Blessing.
İngilizcesi İngilizce
Richness.
İngilizcesi İngilizce
Plentifulness.
İngilizcesi İngilizce
Plenteousness.
İngilizcesi İngilizce
Copiousness.
İngilizcesi İngilizce
Cornucopia.
İngilizcesi İngilizce
Fertility.
İngilizcesi İngilizce
Fruitfulness.
İngilizcesi İngilizce
Plenitude.
İngilizcesi İngilizce
Plenty.
İngilizcesi İngilizce
Profusion.
İngilizcesi İngilizce
Prolificacy.
İngilizcesi İngilizce
Prolificness.
İngilizcesi İngilizce
İncrease.
İngilizcesi İngilizce
Divine gift.
İngilizcesi İngilizce
Rain.
İngilizcesi İngilizce
Fortunately.

Sizde içinde Bereket kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bereket kelimesi anlamı 364 defa okunmuştur. [245745] Bereket kelime anlamı, Bereket nedir, Bereket ne demek, Bereket sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş