Bit Nedir

Bit Nedir ? Bit Ne demek ?

1-)0 Veya 1 Rakamlarından Oluşan Tek Bir Sayısal Birim.


2-)Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus).


3-)Sayısal belleklerde en küçük bellek ölçüm birimi.


4-)Ler takımına bağlı böceklerin genel adı. (Yarımkanatlılar, kınkanatlılar ve eşkanatlıların birçoğu, ısırıcıbitler takımı türlerininse tümü için için yinebit terimi kullanılır. bk. köpekbiti, buydaybiti, yaprakbiti,bitler, başbiti, giyimbiti, kasıkbiti v.b.)


5-)Bk. ikil


6-)Bir aletin keskin olan ucu


7-)Matkap


8-)Gem


9-)Anahtarın kilide giren kısmı


10-)Gemlemek


11-)Tahdit etmek, sınırlamak


12-)Parça, lokma, kırıntı, küçük bir kısım


13-)Kısa zaman


14-)Bilgi iletme birimi, elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim


15-)(sahnede) ufak rol


16-)B.D., (argo) numara


17-)İng


18-)Gem; delgi, matkap; uç; bit [bilg.]; parça, kırıntı, lokma; bozuk para; nebze; eksik etek, dizgin


19-)Binary rakamlardan biri. Bir bit, sıfır ya da bir değerini taşır. Bilgisayarın tanıdığı en küçük haberleşme birimidir.


20-)İletilebilen bilginin en küçük miktarı. Bir alfabetik karaketri, bir sayısal rakamı belirten ya da sinyallemeyi ve diğer fonksiyonları değiştiren bir kombinasyonu.


21-)bkz. binary digit


22-)ikil


23-)ikil, bit


24-)bit


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Bilgisayar Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened.
İngilizcesi İngilizce
Part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite.
İngilizcesi İngilizce
Hence: A small piece of anything; a little; a mite.
İngilizcesi İngilizce
Somewhat; something, but not very great.
İngilizcesi İngilizce
Tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock.
İngilizcesi İngilizce
See Bitstock.
İngilizcesi İngilizce
The part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers.
İngilizcesi İngilizce
The cutting iron of a plane.
İngilizcesi İngilizce
Binary digIT A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
İngilizcesi İngilizce
Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or.
İngilizcesi İngilizce
Abbreviated with small 'b' Binary Digit The smallest unit of data in a computer.
İngilizcesi İngilizce
Binary digit, the smallest unit of information in a computer, represented as a 0 or 1 One character is typically seven or eight bits in length.
İngilizcesi İngilizce
Binary digit; a zero or one The basic unit of storage and information transfer in a computer system.
İngilizcesi İngilizce
The smallest unit of data processing information A bit assumes the value of either 1 or.
İngilizcesi İngilizce
The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second.
İngilizcesi İngilizce
The smallest element of computerized data A full text page in English is about 16,000 bits.
İngilizcesi İngilizce
The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word 'bit' is a contraction of a 'binary digit ' Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a 'byte.
İngilizcesi İngilizce
Single-Digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
İngilizcesi İngilizce
Unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit.
İngilizcesi İngilizce
Louse.
İngilizcesi İngilizce
Headlouse.
İngilizcesi İngilizce
Cootie.
İngilizcesi İngilizce
In the Southern and Southwestern States, a small silver coin formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents.
İngilizcesi İngilizce
3d sing.
İngilizcesi İngilizce
Of Bid, for biddeth.
İngilizcesi İngilizce
In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat.
İngilizcesi İngilizce
The cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; 'he looked around for the right size bit' piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; 'the horse was not accustomed to a bit' a small fragment of something broken off from the whole; 'a bit of rock caught him in the eye' a unit of measurement of information ; the amount of information in a system having two equiprobable states; 'there are 8 bits in a byte'.
İngilizcesi İngilizce
Small quantity; 'a spot of tea'; 'a bit of paper'.
İngilizcesi İngilizce
Small fragment of something broken off from the whole; 'a bit of rock caught him in the eye'.
İngilizcesi İngilizce
An indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
İngilizcesi İngilizce
An instance of some kind; 'it was a nice piece of work'; 'he had a bit of good luck'.
İngilizcesi İngilizce
Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; 'the horse was not accustomed to a bit'.
İngilizcesi İngilizce
Unit of measurement of information ; the amount of information in a system having two equiprobable states; 'there are 8 bits in a byte'.
İngilizcesi İngilizce
Small amount of solid food; a mouthful; 'all they had left was a bit of bread'.
İngilizcesi İngilizce
Small fragment; 'overheard snatches of their conversation'.
İngilizcesi İngilizce
Short theatrical performance that is part of a longer program; 'he did his act three times every evening'; 'she had a catchy little routine'; 'it was one of the best numbers he ever did'.
İngilizcesi İngilizce
The cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; 'he looked around for the right size bit'.
İngilizcesi İngilizce
Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte.
İngilizcesi İngilizce
-- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth , Bps , Byte , Kilobyte , Megabyte.
İngilizcesi İngilizce
Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top.
İngilizcesi İngilizce
-- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte.
İngilizcesi İngilizce
Binary digiT The smallest unit of information in a computer, either on or off, represented in binary as either 1 or.
İngilizcesi İngilizce
-- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
İngilizcesi İngilizce
Single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
İngilizcesi İngilizce
Contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps.
İngilizcesi İngilizce
-- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte,Megabyte.
İngilizcesi İngilizce
-- A single digit number in base-2; in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second.
İngilizcesi İngilizce
Binary digit ; it is the most basic unit of data that can be recognized and processed by a computer.
İngilizcesi İngilizce
Bit is the smallest unit of data in a computer A bit has a single binary value, either 0 or.
İngilizcesi İngilizce
The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 Eight bits combine to make one byte Abbreviated 'b.
İngilizcesi İngilizce
-- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See also Bandwidth, Byte, Kilobyte, and Megabyte.
Almancası Almanca
Laus
Fransızcası Fransızca
Pou
Latincesi Latince
Pediculus

  • Bit asalak bir hayvandır.

Sizde içinde Bit kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bit kelimesi anlamı 648 defa okunmuştur. [223383] Bit kelime anlamı, Bit nedir, Bit ne demek, Bit sözlük anlamı

Paylaş