Delta Nedir ? Ne Demek ?

Delta Kelime Anlamı Nedir ?

1-)akarsuların denize vardığı yerde, iki veya daha fazla sayıda kollara ayrılarak meydana gelen üç köşeli odacıklara verilen isim.

Akarsular genellikle deniz seviyesinden daha yüksek olan yerlerden çıkar, toprağın meyline göre yataklarından denizlere doğru akarlar. Bu süratli akışları esnâsında kum, kil, gibi bâzı maddeleri de berâberinde sürükleyip götürürler. Deniz yüzeyine seviyeleri eşit olan ovalara gelince, akış hızları azalmaya başlar. Denize ulaştıkları yerde akışları oldukça yavaşlar. Bu yavaş akma esnâsında berâberinde getirdikleri maddeler de çökerek yığınlar meydana gelir. Büyüyen bu yığınlar akarsuları çeşitli kollara ayırırlar ve bu topraklar tarım için çok verimlidir. Bâzan çok büyük sel baskınları bu toprakları denize sürükleyip atabilir.

Çok eski zamanlarda deniz kıyısında kurulan bâzı şehirler ovaların denize doğru akması ve devamlı ağız kısımlarını doldurması netîcesinde kıyıdan iç kısımlarda kalmıştır. Ege bölgesindeki Efes şehri Küçük Menderes kıyısındayken şimdi kıyıdan iç kısımdadır. Deltalar yalnız sâkin sularda gelişir. Bu yüzden büyük deltalar oldukça kapalı büyük dalgaları olmayan denizlerde görülür.

Deltalar çok eski zamanlardan beri insanoğlunun hayâtında önemli bir yer tutar. Deltaların hayvan ve bitki yetiştirilmesi için son derece elverişli olması insanları buralara göçe teşvik etmiştir. Tarımın gelişmesi ile Nil, Fırat ve Dicle deltaları büyük medeniyet merkezleri hâline gelmiştir.


2-)Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D).


3-)Bir ırmağın çatallanarak denize veya ırmağa kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.


4-)Bk. çatalağız


5-)Kalıp kenar çizgilerinin birbirinden ayrılmaya başladığı bölgede oluşan (V) şeklindeki bölüm.


6-)[ delta, &


7-)916; ] Kimyasal eşitliklerde tepkimenin yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini belirten bir simge.


8-)Üçgen.


9-)Yunan alfabesinin dördüncu harfi


10-)Delta şeklinde herhangi bir şey


11-)Trifaze akımda üçgen bağlantı .delta -wing (airplane) kanatları üçgen şeklinde olan jet uçağı.


12-)Delta, üç köşe; çatalağız


13-)i. delta, çatalağız.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Tract of land shaped like the letter delta , especially when the land is alluvial and inclosed between two or more mouths of a river; as, the delta of the Ganges, of the Nile, or of the Mississippi.
İngilizcesi İngilizce
The ratio of the change in the price of an option to the change in the price of the asset underlying the option.
İngilizcesi İngilizce
The amount by which an option's price will change for a one-point change in price by the underlying entity Call options have positive deltas, while put options have negative deltas Technically, the delta is an instantaneous measure of the option's price change, so that the delta will be altered for even fractional changes by the underlying entity See also Hedge Ratio.
İngilizcesi İngilizce
The low, nearly flat, alluvial tract of land at or near the mouth of a river, commonly forming a triangular or fan-shaped plain of considerable area, crossed by many distributaries of the main river, perhaps extending beyond the general trend of the coast, and resulting from the accumulation of sediment supplied by the river in such quantities that it is not removed by tides, waves, and currents Most deltas are partly subaerial and partly below water.
İngilizcesi İngilizce
Measure of how much an option premium changes, given a unit change in the underlying futures price Delta often is interpreted as the probability that the option will be in-the-money by expiration.
İngilizcesi İngilizce
The rate of change of the price of a derivative security relative to the price of the underlying asset; i e , the first derivative of the curve that relates the price of the derivative to the price of the underlying security.
İngilizcesi İngilizce
Measure of the relationship between an option price and its underlying futures contract or stock price BACK TO TOP.
İngilizcesi İngilizce
The percentage of price movement in the underlying stock that will be translated into the price movement in a particular option For example, a delta of 50 percent indicates that the option will move up by one-half point for each one-point rise in the underlying stock Call options have positive delta and put options have negative delta Delta increases as the stock price rises and decreases as the stock price declines It's also commonly used to approximate the probability that an option will finish in the money.
İngilizcesi İngilizce
The measure of change in the value of an option compared with a change in the price of the underlying.
İngilizcesi İngilizce
The change in the value of the option premium relative to the instantaneous change in the value of the underlying instrument, expressed as a coefficient.
İngilizcesi İngilizce
Also called the hedge ratio, the ratio of the change in price of a call option to the change in price of the underlying stock.
İngilizcesi İngilizce
The change in the price of a derivative due to a change in the price of the underlying asset.
İngilizcesi İngilizce
The fan--shaped area at the mouth, or lower end, of a river, formed by eroded material that has been carried downstream and dropped in quantities larger than can be carried off by tides or currents The Nile and Mississippi Rivers have deltas.
İngilizcesi İngilizce
Is a measure that indicates the change of an option price relative to a change in the currency price A delta of 5 would indicate that the long option holder is long the equivalent of 1/2 of a futures currency contract.
İngilizcesi İngilizce
An alluvial deposit, often in the shape of the Greek letter 'delta,' which is formed where a stream drops its debris load on entering a body of quieter water.
İngilizcesi İngilizce
In an RCS or SCCS file, the set of changes that constitute a specific version of the file.
İngilizcesi İngilizce
The ratio of the change in price of a call option to the change in price of the underlying stock Also called the hedge ratio Applies to derivative products Measure of the relationship between an option price and the underlying futures contract of stock price.
İngilizcesi İngilizce
Large deposit of alluvial sediment located at the mouth of a stream where it enters a body of standing water.
İngilizcesi İngilizce
The closed figure produced by connecting three coils or circuits successively, end for end, esp.
İngilizcesi İngilizce
İn a three-phase system; often used attributively, as delta winding, delta connection , etc.
İngilizcesi İngilizce
The 4th letter of the Greek alphabet a low triangular area where a river divides before entering a larger body of water.
İngilizcesi İngilizce
The change in the value of the option premium made fully paid by the capitalisation of reserves and given relative to the instantaneous change in the value of the; underlying instrument, expressed as a coefficient.
İngilizcesi İngilizce
An alluvial deposit made of rock particles dropped by a stream as it enters a body of water A plain underlain by an assemblage of sediments that accumulate where a stream flows into a body of standing water where its velocity and transporting power are suddenly reduced Originally so named because many deltas are roughly triangular in plan, like the Greek letter delta , with the apex pointing upstream.
İngilizcesi İngilizce
Measures the change in the value of the reserves portfolios for each one basis point shift in the relevant yield curve.
İngilizcesi İngilizce
The percentage of the price movement in the underlying stock that will be translated into price movement in a particular option series For example, a delta of 50 percent indicates that the option will move up by one half point for each 1 point rise in the underlying stock Call options have positive delta; put options have negative delta Deltas increase as the stock price rises and decrease as the stock price declines The delta is also an approximation of the probability that an option will finish in the money.
İngilizcesi İngilizce
Feature composed of silt formed when sediment is deposited at the mouth of a river, caused by the slowing of water on entering the sea.
İngilizcesi İngilizce
An accumulation of sediment where a river enters a lake or ocean The shape and size of a delta are controlled by the climate, the water discharge of the river, the amount of sediment supplied by the river, the size of the waves, the current and the tides in the receiving body of water.
İngilizcesi İngilizce
Value used in referring to power tables that combines gamma and the sample size.
İngilizcesi İngilizce
Low triangular area where a river divides before entering a larger body of water.
İngilizcesi İngilizce
The 4th letter of the Greek alphabet.

Sizde içinde Delta kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Delta kelimesi anlamı 2984 defa okunmuştur. [236820] Delta kelime anlamı, Delta nedir, Delta ne demek, Delta sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş