El Nedir

El Nedir ? El Ne demek ?

1-)Alm. Hand (m), Fr. Main (f), İng. Hand. Kolun bilekten sonraki, parmak uçlarına kadar olan, tutmaya, kavramaya, iş görmeye yarayan kısmı.

Başparmağın, diğer parmaklarla karşılıklı iş görüp, ufak nesneleri ele alabilmesi yeteneği Allahü tealanın yalnız insana bahşettiği bir özelliktir. Bu özellik sayesinde el, gayet hassas ve karışık bir alet görevini görmektedir. İnsan beynindeki eli temsil eden alan, hayvanlardakinden çok daha geniştir. Bu yüzden beyindeki bir bozukluğun ilk belirtilerinden biri de el parmak hareketlerinin eskisi kadar kolay olmamasıdır.

Her türlü hareketi rahatlıkla yapabilmek için, elde irili ufaklı 27 tane kemik vardır. Bilekte, dörder kemiğin düzensiz gibi görülen bir şekilde iki sıra teşkil etmesiyle 8 kemik bulunur ki, bunlara el bilek kemikleri denir. Avuçta da 5 tane metakarpal denen el tarak kemikleri vardır. Parmaklarda ise 14 tane falanks kemiği denen el parmak kemikleri bulunup, başparmakta 2 falanks, diğer parmaklarda ise üçer falanks bulunur. Önkol (dirsek ile bilek arasındaki kısım) kaslarından uzanan 12 kiriş (tendon) bileğin ön yüzündeki bir bağın (ligamentin) altından geçip, bir kılıf içinde parmaklara varır ve parmaklarda içe doğru bükülmeyi (flexion) sağlar. Bileğin arkasında ise dışa doğru bükülmeyi (extension) sağlar. Avucun aşağı dönmesine pranosyan, yukarı dönmesine supinasyon denir ki, supinasyon hareketi en fazla insanda gelişmiştir.

Başparmak ve beşinci parmak köklerinin altında bulunan iki kabartıyı teşkil eden ve el tarak kemikleri arasındaki boşlukları dolduran kaslar, parmakların birbirlerine yaklaşıp, uzaklaşmalarını ve el içi oynaklarındaki hareketleri sağlar.

Ele kan, iki atardamarla (arter) gelir. Bunlara ulnar ve radial arterler denir. Ulnar arter kolun iç tarafından, radial ise başparmağın bulunduğu taraftan ilerler. Bu atardamarlar avuç dokuları içersinde birleşerek bir derin, bir de sathi olmak üzere iki kemer yapar ve bunlardan ayrılan dallar, her parmağın iç ve dış yanlarına uzanır. Ulnar sinir, ufak parmağın ve dördüncü parmağın iç yarısının ön yüzlerinde deri hissini sağlar ve ayrıca beşinciyle dördüncü parmağın ve ortaparmağın yarısının arka yüzünün hissi siniridir. Median sinir ise, ön yüzde diğer parmaklara gider ve bütün arkadaki uçlarını sinirlendirir. Radial sinir de elin, arka yüzünde geri kalan bölgelere dallar verir.

El, insan vücudunun ve kişinin özelliklerini yansıtan en önemli organlardan bir tanesidir. Kişinin vücut sağlığına dikkat edip etmediği, mesleği, genel hassasiyet durumu gibi pekçok şey ellerinden anlaşılabilir.

Tıp açısından, elin ve parmakların şekli, büyüklüğü çok önemlidir. Birçok hastalığın belirtilerini elde görmek mümkündür. Mesela akromegali (ve jigantizm) denilen devlik hastalığında, hastanın elleri fazla büyüktür. Ulnar sinirin felcinde “pençe eli”, tetanide, “paralysis agitans” ve diğer sinir sistemi hastalıklarında “ebe eli” (başparmakla diğer parmakların bir arada bir koni teşkil etmesi), müzmin kalp ve akciğer hastalıklarında parmak uçlarının şişkinliği, nekris hastalığında el yumrular, romatoit artrit denen bir çeşit romatizmada şişmiş eklemler tipiktir. Bunlardan başka alkoliklerdeki tipik tremor (elin ince ince titremesi) ki bunlarda bazan bilek düşüklüğü de vardır. Organik hastalıklar veya basit sinirlenmelerde görülen tremor, karaciğer sirozunda avucun (kızarması), bazı dolaşım hastalıklarında görülen beyaz veya mor parmaklar, syringomyelia denen sinir sistemi hastalığında ağrı hissinin yok olması da tıp yönünden önemli belirtilerdir. Ancak bütün saydığımız bu belirtiler, hastalığın diğer bulgularının da iştirak etmesiyle teşhisi koydurur. Yani, sadece eldeki belirtilere bakılarak kesin teşhis konulamaz.


2-)el-AFÜV

Allah'ın isimleri olan doksandokuz Esma-i Hüsna*sından biri. Çok affeden, günahları silen, tevbe edeni bağışlayan, suç işleyene ceza uygulamayan anlamındadır.

Allah'ın kullarını bağışlaması suçlarını affetmek şeklinde olduğu gibi mükellefiyetlerini hafifletmek ve kolaylaştırmakla da ortaya çıkar.

Allah'ın affetmesi, inanan ve işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyarak tevbe eden hakkındadır. İşlediği suçta ısrar edip ona devam eden için af değil, öç almak söz konusudur: "Allah geçmişi affetmiştir. Kim düşmanlık ederse Allah ondan öç alır. Allah daima galiptir, öç alandır." (el-Maide, 5/95) "Odur ki kullarından tevbeyi kabul eder, kötülüklerden geçer ve yaptıklarınızı bilir." (eş-Şura, 42/25) Yüce Allah, bağışlanacak muttakilerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: "Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefeslerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler." (Âlu İmran, 3/135).

Af mağfiretten daha şumullüdür. Cezadan önce de sonra da olabilir. Mağfiret ise cezadan önce olur. Af günahların izlerini de silip büsbütün yok etmektir. Mağfiret ise günahların üstüne bir perde çekmektir. Af intikamın zıddıdır. Yüce Allah bazı suçluları intikamıyla sorguya çeker, bazılarını da affiyle sevindirir. Allah günahkar kullarına af ve lütfuyle muamele etmeyi onları cezalandırmaktan daha çok sever ve onları hemen cezalandırmaz. Tevbe etmeleri için mühlet verir. Bağışlanabilmelerinin yollarını gösterir.

Ancak Cenab-ı Hakk şirk ve küfür suçu ile huzuruna gelen kullarını affetmez. Zira şirk, af kapsamına girmez. (en-Nisa, 4/48) Allah tevbe eden kullarını bağışlar.

O halde Allah, affı çok olmakla birlikte, kulun affedilmesi için birtakım kayıtlar da koymuştur. Kulun, affedilmeğe yaraşır davranışlar içerisine girmesi gerekir. Bir ayette, toplumlarına kötüler ve kötülükler hakim olduğu halde bunlara karşı gelmeyenler arasında sadece güçsüzlerin, yani karşı gelme gücü bulunmayanların affedileceği bildirilerek şöyle buyurulmaktadır: "Nefislerine* yazık eden kimselere, canlarını alırken melekler: "Ne işte idiniz?' dediler. (Bunlar): "Biz yeryüzünde aciz düşürülmüştük' diye cevap verdiler. Melekler dediler ki: "Peki, Allah'ın yeri geniş değil miydi ki onda göç edip gönlünüzce yaşayabileceğiniz bir yere gideydiniz?' işte onların durağı Cehennem'dir, ne kötü bir gidiş yeridir orası! Yalnız hiçbir çareye gücü yetmeyen ve göç için yol bulmayan, gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç. Çünkü Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affeden çok bağışlayandır. " (en-Nisa, 4/97-99)

Allahü Teala, kendisi affedici olduğu gibi inanan kullarının da affedici olmalarını teşvik etmektedir. Muttakilerin vasıfları anlatılırken şöyle buyurulmaktadır: "Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, Öfke*lerini yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever." (Âlu İmran, 3/134)

Hz. Peygamber (s.a.s.) de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Sadaka hiçbir zaman malı eksiltmez. Allah, kişinin affetmesi sebebiyle ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davranan kimseyi Allah mutlaka yükseltir. " (İmam Malik Muvatta Sadaka, 12; Tirmizi, Birr, 81)

Cenab-ı Hakk, adaleti gereği suçlu ve günahkarı cezalandırmaya kadir olduğu halde lütfu ile affettiği ve edebileceği Kur'anı ifade ile belirtilmiştir. Aslında af, cezalandırmaya güç bulan kuvvetli ve nüfuzlu kimse tarafından yapılması halinde değer kazanır.

M. Sait ŞİMŞEK


3-)Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüne verilen ad.
Örnek:El var, titrer durur, el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş, el var yumruk. Z. O. Saba


4-)Sahiplik, mülkiyet.


5-)Kez, defa.


6-)İskambil oyunlarında kağıt atma sırası.


7-)Yönetim, baskı, etki.


8-)Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü.


9-)Aracı, vasıta.


10-)Yabancı, yakınların dışında kalan kimse
Örnek:Katip benim ben katibin el ne karışır! Halk türküsü


11-)Ülke, yurt, il
Örnek:Çöller, Yemen ellerinden betermiş. A. Gündüz


12-)Halk, ahali.


13-)Oba, aşiret
Örnek:Kalktı göç eyledi Afşar elleri / Ağır ağır giden eller bizimdir. Dadaloğlu


14-)Batı Samileri'nin en önemli totemi


15-)İnsan ya da maymunlarda tutma organı olarak gelişmiş, avuç içi ve parmaklardan oluşan kolun uç bölgesi.


16-)Enzimle bağlanmış immünosorbent deneyi.


17-)Elevated railway


18-)[el (elevated railroad) ] yol üzerindeki köprüden geçen demiryolu


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
The Semitic word for God, found alone or compounded with other terms as names of God ; often found as the theophoric element in personal and place names.
İngilizcesi İngilizce
The European basic multiplex rate that carries 30 voice channels in a 256-bit frame transmitted at 2 048 Mbps.
İngilizcesi İngilizce
Energy Limiting; arrester for crossarm or polemounting applications.
İngilizcesi İngilizce
Electrical System Inoperable.
İngilizcesi İngilizce
Elisp source code file.
İngilizcesi İngilizce
G-d, god.
İngilizcesi İngilizce
Pud.
İngilizcesi İngilizce
ELISA.
İngilizcesi İngilizce
Elixir.
İngilizcesi İngilizce
Hand.
İngilizcesi İngilizce
Hand-operated.
İngilizcesi İngilizce
Hand-held.
İngilizcesi İngilizce
Fist.
İngilizcesi İngilizce
Flapper.
İngilizcesi İngilizce
One shot.
İngilizcesi İngilizce
Other person.
İngilizcesi İngilizce
Hands.
İngilizcesi İngilizce
Manual.
İngilizcesi İngilizce
Mitt.
İngilizcesi İngilizce
Range.
İngilizcesi İngilizce
Round.
İngilizcesi İngilizce
Stranger.
İngilizcesi İngilizce
People.
İngilizcesi İngilizce
Country.
İngilizcesi İngilizce
Power.
İngilizcesi İngilizce
Control.
İngilizcesi İngilizce
Assistance.
İngilizcesi İngilizce
Deal.
İngilizcesi İngilizce
Possession.
İngilizcesi İngilizce
Ownership.
İngilizcesi İngilizce
Alien.
İngilizcesi İngilizce
Grip.
İngilizcesi İngilizce
Move.
İngilizcesi İngilizce
Stock.
İngilizcesi İngilizce
Angular distance above the horizon.
İngilizcesi İngilizce
An electric elevated railway.
İngilizcesi İngilizce
Elevation.
İngilizcesi İngilizce
Energy Limiting; Cooper Power Systems' distribution class, direct-connected arrester for crossarm or polemounting applications.
İngilizcesi İngilizce
Elevated railroad NE - born with the name of WO - woe.
İngilizcesi İngilizce
Executive Level.
İngilizcesi İngilizce
Short for El Producto cigars 'I contact eleven El's and macs in heaven' -- Nas.
İngilizcesi İngilizce
East Indian.
İngilizcesi İngilizce
The, a definite article, in Spanish.
İngilizcesi İngilizce
Equivalent lot.
İngilizcesi İngilizce
Powerful Unfolding Spirit expands herself from each point in each moment, like a field of flowers on a summer morning She comes from the inside of each Monad out to its peremeter, through the individual.
İngilizcesi İngilizce
A, one, some, any.
İngilizcesi İngilizce
The chief god of the Canaanite pantheon; variously known as the father of Baal.
Fransızcası Fransızca
Main

  •          Operasyonda, 4 adet uzun namlulu silah ve bu silahlara ait mühimmat, 7 adet El bombası, bir araç Ele geçirildi.
  •          ABD insansız hava aracının hedefinin terör örgütü El Kaide bağlantılı Hakkani grubu militanları olduğu fakat saldırıda öldürülen militanların kimliklerinin henüz bElirlenemediği bElirtildi.

Sizde içinde El kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

El kelimesi anlamı 234 defa okunmuştur. [237116] El kelime anlamı, El nedir, El ne demek, El sözlük anlamı

Paylaş