Emisyon Nedir

Emisyon Nedir ? Emisyon Ne demek ?

1-)Alm. Emission, Ausgabe, Fr. Emission, İng. Issue. Türkçe karşılığı “ihraç demek olan emisyon kelimesi yabancı dillerde “çıkarmak, yaymak, tedavüle çıkarmak” anlamında kullanılır. Kağıt paranın, tahvillerin, hisse senetlerinin ilk defa piyasaya sürülmesi emisyondur. Ufaklık paranın piyasaya çıkarılmasında emisyon terimi kullanılmaz. Merkez Bankasının piyasaya sürdüğü toplam kağıt para miktarı, emisyon hacmini ifade eder.

Emisyona Merkez Bankası yetkilidir. Emisyon Merkez Bankasının aktif ve pasifindeki gelişmelerin sonucu oluşur. Merkez Bankası mevduatı arttığı zaman emisyon ihtiyacını azaltan, azaldığı zaman emisyon ihtiyacını arttıran bir faktördür.

Merkez Bankasının para basması doğrudan emisyon hacmini arttırmayabilir. Büyük ölçüde para basıldığı halde bunun tamamı piyasaya sürülmemiş olabilir. Buna karşılık hiç para basılmadığı halde, Merkez Bankası depolarda bulunan paraları piyasaya sürerek emisyon hacmini arttırabilir.

Merkez Bankasının çıkardığı kağıt para miktarı, ekonominin ihtiyacı düzeyinde kalmalı; fazla veya eksik olmamalıdır. Bu bakımdan TC Merkez Bankası Kanunu, bankanın hangi hallerde ve ne miktarda kağıt para basabileceğini açık bir şekilde belirlemiştir. Buna göre banka başlıca üç şekilde kağıt para çıkarabilir:

1. Altın ve döviz karşılığı emisyon: Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin getireceği altın ve dövizlerin değeri kadar kağıt para piyasaya sürebilir. Banka, satın aldığı bu altın ve dövizi kar payı da dahil olmak üzere ithalatçılara satarak, piyasaya sunduğu paraların geri dönmesini sağlar.

2. Reeskont karşılığı emisyon: Bankalara iskonto yoluyla intikal etmiş kısa ve orta vadeli ticari ve sınai senetlerin bir kısmını ilgili bankalar Merkez Bankasına iskonto ettirebilir. Bu reeskont işlemiyle Merkez Bankası, piyasaya ek para sürerek emisyon hacmini arttırabilir.Ticari senetlerin vadesi geldiğinde tahsil edilir, dolayısıyla bu yoldan piyasaya sürülmüş para Merkez Bankasına geri döner. Banka, reeskonta kabul ettiği senet miktarını azaltmak veya arttırmak yoluyla emisyon hacmini değiştirebilir.

3. Hazineye açılan krediler karşılığı emisyon: Devletin yıl içindeki gelirleri bazı aylarda giderlerini karşılamayabilir. Ortaya çıkan nakit açığını Hazine, Merkez Bankasından alacağı kısa vadeli kredilerle kapatma yoluna gider. Daha sonra gelirin fazlalık verdiği aylarda borcunu öder. Merkez Bankası, kamu hizmetlerinin zaman ve mekana göre sürekliliğini sağlamak amacıyla, hazineye, cari yıl genel bütçe ödeneklerinin % 15’i kadar kısa vadeli avans verebilir ve piyasaya kamu iktisadi teşebbüslerine Hazine Kefaletini Haiz Bonolar karşılığında doğrudan açılan krediler oranında para sürebilir.

TC Merkez Bankası, 1970 tarih, 1211 sayılı kanuna göre, emisyon ve kredi hacmini ekonomik ihtiyaca uygun şekilde düzenlemekle görevlidir.


2-)(Issue) Bkz. Emisyon
Hacmi


3-)Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme.


4-)Dışarı atma, çıkarma.


5-)Bk. çıkarım 2


6-)Dışa yayım


7-)Bir cismin ışın yayması olayı. Emisyon, atomlardaki elektronların, çekirdekteki nükleonların hareket ve yerleşimleri ile ilgili olabileceği gibi, moleküllerdeki atomların ve katılardaki iyon, atom veya moleküllerin periyodik hareketlerinden de kaynaklanabilir.


8-)Katı, sıvı yüzeyden ya da genellikle bir metalden elektronların elektromanyetik radyasyon yoluyla veya elektronların ısı yoluyla açığa çıkarılması.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Emission.
İngilizcesi İngilizce
İssue.
İngilizcesi İngilizce
İssuing.
İngilizcesi İngilizce
Transmission.
İngilizcesi İngilizce
İssuing money.

  • Emisyon manası nedir
  • Merkez Bankası verilerine göre, Emisyon hacmi 21 Kasım'da 60 milyar 49 milyon 28 bin lira düzeyindeydi.

Sizde içinde Emisyon kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Emisyon kelimesi anlamı 200 defa okunmuştur. [237191] Emisyon kelime anlamı, Emisyon nedir, Emisyon ne demek, Emisyon sözlük anlamı

Paylaş