FAZ kelime anlamı FAZ nedir FAZ ne demek FAZ sözlük anlamı FAZ

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Phase (f), Fr. Phase (f), İng. Phase. Termodinamikte heterojen bir karışımdan mekanik yolla ayrılabilen, kimysal ve fiziksel bakımdan homojen madde.Maddelerin üç temel fazı, katı, sıvı ve gaz (buhar) hlidir. Bunların yanında amorf ve plazma halleri gibi haller de faz olarak kabul edilir.

Buzlu su heterojen bir karışımdır.Katı olan buz fazı ile sıvı olan su fazından meydana gelmiştir.Su ve buzun her biri ayrı bir fazı gösterir ve yine her biri homojendir. Yni su fazının özellikleri her tarafında aynı, kez buzun özellikleri de buzun her tarafında aynıdır.

Atom yhut molekül dağılımı düzenli olan, her yerde aynı olan bir madde tek bir homojen faz oluşturur.Mesel, çözünmüş şeker, boya ihtiv eden bir bardak su, yalnızca tek bir sıvı faz meydana getirir. Eğer buna suda çözünmeyen bir şey, mesel kum atılırsa, sistem iki fazlı olur. Kum tneleri katı faz oluşturur.

Faz değişimi: Eğer katı bir cismin sıcaklığı, ısı verilerek arttırılırsa, sıcaklık belirli bir değere geldiğinde katı cisim sıvı hle geçecektir. Katı cismin tammı sıvı hle geçinceye kadar sıcaklık sbit kalacaktır. Bundan sonra da ısıtmaya devm edilirse, zamanla sıcaklık yine yükselir.Ancak belirli bir sıcaklığa erişildiğinde, sıcaklığın yükselmesi durarak, buharlaşma başlar. Bütün sıvı buharlaşıncaya kadar, sıcaklık sbit kalır.Verilen ısı miktarı ile orantılı olarak buharlaşma olur.Açık bir kapta kaynayan sıvı ve bunun buharı, buharlaşmanın başladığı sıcaklıktan daha yüksek sıcaklığa çıkmaz.

Katı hlden sıvı veya gaz hline geçiş olayına faz değişimi ismi verilir. Faz değişiminin ortaya çıktığı sıcaklık seviyesi, hdisenin meydana geldiği basınca bağlıdır. Katı, sıvı ve gaz fazlarının ortaya çıkması sıcaklık ve basınca bağlıdır. Bir maddenin sıcaklık ve basınca bağlı faz diyagramı çizilirse,üç eğri görülür. Bunlar, faz değişiminin ortaya çıktığı sıcaklık ve basınçlara karşılık gelir.

Karbondioksidin faz diyagramı bunun katı şeklinin oda sıcaklığında, erimeden buhar hline dönüştüğünü gösterir. Bu sebeptendir ki, bir kuru buzdan söz edilir. Oksijenin faz diyagramı, bunun oda basıncında sıvı olması için odanın çok soğuk olması gerektiğini gösterir. Oda sıcaklığında ise, sıvılaşma ancak çok büyük basınç altında gerçekleşir.

Eğrilerin arasındaki bölgelerde madde yalnızca tek bir faz (katı, sıvı veya gaz) bulunur.Sıcaklık ve basınç değişmeleri eğrilerin üzerindeki noktalara ulaşmadıkça faz değişimi olmaz. Eğrilerin üzerinde yer alan herhangi bir basınç ve sıcaklık noktasında katısıvı, katıbuhar veya sıvıbuhar iki farklı faz denge hlinde bulunur.Mesel, sıvının Buhar basıncının ve sıcaklıkla değişimini gösteren eğri, sıvı ve buhar fazları arasında bir sınır oluşturur.Sıvıbuhar eğrisinin son noktası kritik noktayı gösterir. Bu noktanın üzerinde sıvı ve buhar birbirinden ayırt edilemez.Madde akışkan diye adlandırılır.Üç eğrinin kesiştiği nokta üç fazın da dengede bulunduğu tek durumdur. Bu nokta bir tek basınç ve sıcaklıkta ortaya çıkar.

Fazlar kuralı: Termodinamik denge durumundaki bir sistemin değişkenleri arasındaki bağıntıyı veren ifde F Cp+2 şeklindedir. Burada F, sıcaklık, basınç ve kompozisyon (bileşim) gibi etkili değişkenlerin serbestlik dereceleridir. C, kimysal bileşenlerin sayısını, P ise faz sayısını gösterir. Bu ifdeden anlaşılacağı gibi tek fazlı, tek bileşimli bir sistemin serbestlik derecesi ikidir ve sınır değerleri arasında herhangi bir sıcaklık ve basınç noktasına ulaşılabilir. Eğer bileşen sayısı bir ve faz sayısı iki ise (mesel sıvı ve buhar) bu durumda serbestlik derecesi yalnızca birdir ve her sıcaklık için bir basınç değeri vardır. Bir bileşen ve üç faz için (diyagramdaki üçlü nokta) serbestlik derecesi yoktur. Sıcaklık ve basınç sbit bir değere shiptir, değiştirilemez.
Alm. Phase, Fr. Phase, İng. Phase. Zamana bağlı olarak değişen akım, voltaj gibi fiziksel büyüklüklerin aynı yönde (pozitif veya negatif) aynı dalga şekillerinde, aynı değeri geçmeleri arasındaki zaman farkı. Mesel eğer iki büyüklük aynı frekansa ship ise ve aynı yönde aynı zamanda sıfırdan geçiyorlarsa, bu iki büyüklük aynı fazda denir. Eğer sıfırdan geçme farklı zamanlarda meydana geliyorsa, bu iki büyüklük arasında faz farkı var denir.

Faz açısı: Fazın derece veya radyanla verilen ölçüsüdür. Yön değiştirerek değişim gösteren bir büyüklüğün bir dönüşü 360 derece veya 2 p radyana eşittir. Eğer iki büyüklük aynı fazda ise faz açısı sıfırdır. Eğer iki büyüklükten birisi pozitif en büyük değeri alırken diğeri negatif en büyük değeri alıyorsa, faz farkı 180 derece veya p radyandır.

Astronomide, ayın veya bir gezegenin yörüngesinde hareket ederken aldığı ışıkları dünyya yansıtması sırasında, parlak görünen kısmında meydana gelen değişiklik de faz olarak isimlendirilir.

Eğer ay, düny ile güneş arasında bulunuyorsa, dünyya uzak kısmı aydınlandığından (güneş tutulması hriç) bizim tarafımızdan görülmez olur.

Bu durum yeni ay olarak bilinir. Ay yörüngesinde harekete devm ederken, batı kenarı güneş ışınları ile aydınlanır ve yeni aydan sonra hill fazı ortaya çıkar.

Düny etrfındaki dönüşünün ilk dörtte birinde (ilk dörtte bir fazı) ayın yarısı aydınlanır. Düny, ay ile güneş arasında bulunduğunda (ay tutulması hriç) dolunay durumu ortaya çıkar. Daha sonra ayın doğu kısmı aydınlanır. Sonuncu dörtte bir dönüşü arasında da yeni aydan önceki hill ortaya çıkar. Merkür, Venüs, Mars da benzer fazlara shiptir.

Elektrikte faz farkı denince, elektriksel işretlerin zaman ekseninde aynı değerlerden geçtikleri zamanlar veya açılar arasındaki fark anlaşılır. Mesel:

Y1: A1 Sin (wt+f1)

Y2: A2 Sin (wt + f2)

İşret arasındaki faz farkı f1f2dir. Burada Y1 ve Y2 sinyal uzanımlarını, A1 ve A2 amplitütlerini(genlik), w ise pullasyonu (açısal frekansı), f1 ve f2 de fazları göstermektedir.
 • Elektrik geriliminde evre.
 • Evre
 • Bk. evre
 • Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 • Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 • Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 • Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 • Evre.
 • Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 • Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.
 • Fr. Ardı ardına gelen değişikliklerin her biri. Safha.
 • Şiddet. (Osmanlıca'da yazılışı:faz' (feza))
 • Bir dizgenin, biryapımlı bir parçası yada bölümü.
 • İngilizcesi :Phase.
 • İngilizcesi :Phase evre.
 • İngilizcesi :Safha.
 • Fransızcası :Phase

Kelime Dili

FAZ kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Ata Sözleri

 • Fazla (artık) mal göz çıkarmaz.
 • Yatsının faziletini güveyden sormalı.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

FAZ kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen FAZ kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde FAZ kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde FAZ kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde FAZ kelime anlamı gösterilmektedir. FAZ nedir ? FAZ ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. FAZ kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.