Fevzi Çakmak Kimdir ?

Fevzi Çakmak Biyografisi

Fevzi Çakmak Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Fevzi Çakmak : Türkiye Cumhûriyetinin ilk genel kurmay başkanı.Çakmakoğullarından topçu miralayı Ali Sırrı Beyin oğlu olan Mustafa Fevzi, 1876 yılında İstanbul’da doğdu. 1895’te Harbiye’den mülâzım olarak çıktıktan sonra, kurmay sınıfına ayrıldı. 1898’de yüksek öğrenimini tamamlayarak kurmay yüzbaşısı oldu. 1899’da Arnavutluk’taki On Sekizinci Nizâmiye Fırkası Kurmay Başkanlığına tâyin oldu ve 1913’e kadar burada kaldı. Burada sırasıyla kolağası, binbaşı, kaymakam ve miralay oldu. 1906 yılında dayısı şehid Nûri Beyin kızıyla evlenenÇakmak’ı 1908’de Meşrûtiyetin îlânı üzerine iktidâra gelen İttihat ve Terakkî Cemiyeti, Mitroviça İttihat ve Terakkî şûbesinin gizli yönetim kuruluna seçti. Ancak particiliği sevmeyen Çakmak, politikadan uzak durmaya çalıştıysa da fiilen içindeydi.

1912 Ekiminde başlayan Balkan Harbinde Müşir Ali Rızâ Paşa komutasındaki Vardar Ordusunun Harekât Şûbesi Başkanlığını yaptı. 1914 yılında ise Mirlivâlığa yükseltildi ve Ankara’daki Beşinci Kolordu Komutanlığına getirildi. Bu sırada Osmanlı Devleti Birinci Dünyâ Harbine girmiş ve Çakmak’ın Kolordusu da Çanakkale cephesinde vazîfelendirilmişti. Burada üzerine düşen vazîfeyi eksiksiz yerine getirerek, düşman taarruzlarını Karlıdere ve Kerevizdere’de karşılayıp püskürttü.

Fevzi Çakmak, bundan sonra sırasıyla Kafkas cephesindeyken Birinci ve İkinci Şeria Savaşlarında düşman saldırılarına başarıyla karşı koyup, Ferik rütbesine yükseltildi.Çok geçmeden ağır bir hastalığa tutulan Çakmak,İstanbul’a geldi. Ardından Mondros Mütârekesinin imzâlanmasıyla îtilâf devletleri donanması da İstanbul’a girdi. 1918 yılı sonlarında Genel Kurmay Başkanlığına getirildi. 1920 yılında ise, fiilen yurt savunmasına katılmak üzere Anadolu’ya geçti ve Sakarya Meydan Savaşının kazanılmasında önemli rol oynadı.Atatürk’e meclis tarafından müşirlik rütbesi ile gâzîlik şânı verilmesi konusundaki önergeyi İsmet Paşa ile Çakmak vermişlerdi. Fevzi Çakmak, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zaferden sonra Mareşalliğe yükseltildi.

Fevzi Çakmak,Türkiye Cumhûriyetinin kuruluşundan 1944 yılına kadar aralıksız olarak 22 sene Genel Kurmay Başkanlığı yaptı. 1944 yılında yaş haddi kânunu uyarınca emekliye ayrıldı. Onun en bâriz vasfı, demokrasi hayâtında Atatürk’ün birinci yardımcısı olup, inkılâpların yerleşmesinde önemli ölçüde çaba sarfetmesidir.

10 Nisan 1950 Pazartesi günü ölen Çakmak, Eyüp Mezarlığına gömüldü.


Fevzi Çakmak : Fevzi Çakmak (1876)- (12.04.1950) genelkurmay eski başkanı, mareşal, milletvekili
GÖREV SÜRESİ:
12 Temmuz 1922 - 3 Mart 1924 (Orgeneral)
3 Mart 1924 - 12 Ocak 1944 (Mareşal)
1876 yılında İstanbul'da doğdu. 1895 yılında teğmen rütbesi ile Harp Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl girdiği Harp Akademisi'ni 1898 yılında bitirerek kurmay oldu. Bu tarihten itibaren ordunun çeşitli kademelerinde karargah ve birlik komutanlığı görevlerinde bulundu.
Arnavutluk Harekatı ve İsyanı'na, İtalya, Balkan, 1 nci Dünya ve Kurtuluş Savaşları'na katıldı.
1914 yılında tümgeneralliğe yükseldi. Çeşitli birliklerde Kolordu Komutanlığı, Anafartalar Grup Komutanlığı ve Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 6 Ocak 1918 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 28 Temmuz 1918 tarihinde korgeneralliğe yükseldi. 27 Mayıs 1919 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 1 nci Ordu Müfettişliği'nden sonraki Harbiye Nazırlığı görevinden 21 Nisan 1920 tarihinde istifa ederek Anadolu'ya geçti. Milli Müdafaa Vekili ve Heyeti Vekile Reisliği görevine atandı. 3 Nisan 1921 tarihinde orgeneral, 31 Ağustos 1922 tarihinde de Büyük Zafer'in kazanılmasındaki yüksek hizmetlerini takdiren mareşalliğe terfi ettirildi. 12 Temmuz 1922 - 3 Mart 1924 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı Vekilliği, 3 Mart 1924 tarihinden 12 Ocak 1944 tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 12 Ocak 1944 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
Fransızca, İngilizce, Almanca biliyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. 12 Nisan 1950 tarihinde vefat etti. Eyüp Sultan'da toprağa verildi.
ESERİ:
Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik
Yazar: Fevzi Çakmak
Sayfa Sayısı: 704
Dili: Türkçe
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
"19 Haziran 1913 sabahı Karadeniz gemisi, akşama doğru da Gülcemal vapuru Seman iskelesinden hareket ettiler. Ben de Gülcemal vapurundaydım. Batı Rumeli'de beş yüz yıllık Türk hâkimiyetine veda ettik. Güneş batarken Arnavutluk kıyıları da yavaş yavaş gözümüzün önünden siliniyordu. Atalarımızın asırlar boyunca kanlarıyla suladığı, eski ve yeni şehitlerimizin gömüldüğü vatan parçasının terk edilmesi kalplerimizde giderilemeyecek acılar, hasretler meydana getiriyordu.."
Balkan coğrafyası tarihinin dönüm noktalarından Balkan Harbi, Osmanlı Devleti'nin bölgedeki beş asırlık egemenliğinin de sonuydu.. Balkan Harbi'nde neler yaşanmıştı? Mareşal Fevzi Çakmak, sonuçları yeni bir devri açan Balkan Harbi'nin üzerinden on yıl geçtikten sonra 1925'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz ikinci yılında, Harp Akademileri'nde bölgedeki muharebeleri ayrıntılarıyla anlatır...
Balkan Harbi Konferansı, ordunun nitelik ve nicelik kimliği hakkında ipuçları içeriyor.. Ordunun temel disiplin ilkesinin, bireysel siyasi tercihlerin öne çıkmasıyla nasıl bozulduğunu anlatırkenki üslubu, ilgi çekici değerlendirmeleri ve sert özeleştirileri ile Balkan Harbi konusundaki soruları yanıtlamaktadır...
Bölgenin nüfusu, askerlerin niceliği ve teçhizatı hakkındaki çizelgeler, muharebe alanlarını gösteren krokileriyle
"Garbi Rumeli'nin Suret-i Ziyaı ve Balkan Harbi'nde Garp Cephesi"…
English Biography
Mustafa Fevzi was born in 1876 in Istanbul. After graduating from the War Academy in 1898, he began working at the High Command in Istanbul and the next year he went to the Balkans where he fought against the Serbian and Albanian gangs. As early as 1907, he became a Colonel.

In 1910, Mustafa Fevzi was the chief of staff of the Kosovo Corps, which was ordered to suppress the rebellion in Albania. He took part in the Balkan War, first as the commander of the 21st Division, later as the head of operations of the Vardar Army. In 1913, he was appointed as the commander of the V Corps.

After the World War broke out, he first took part in the Gallipoli campaign with his V Corps. He led his forces in the battles against the British in the southern part of the peninsula, supported Mustafa Kemal’s troops in Conkbayırı and eventually replaced Mustafa Kemal, who fell sick, as the commander of the Anafartalar Group in December 1915. He became a General in the same year and later during the war, he took part in the battles in the Caucasus, Syria and Palestine.

After the armistice was signed, Fevzi Paşa was appointed as the Chief of Staff and kept this post between 24 December 1918 and 14 May 1919. In the governments formed by Ali Rıza Paşa and Salih Hulusi Paşa between February-April 1920, he was the Minister of War and he helped the national resistance, by allowing the transfer of weapons and ammunition from Istanbul to Anatolia. In April 1920, he left Istanbul and joined Mustafa Kemal in Ankara. He joined the Turkish Grand Assembly, which convened the same month, became the Minister of National Defence and on 24 January 1921 he was appointed as the Prime Minister of the Ankara government. Meanwhile, in Istanbul, he was tried in absentia for treason and sentenced to death.

During the War of Independence, Fevzi Paşa also undertook the post of the Chief of General Staff. After the final victory against the Greek forces on 30 August 1922, the Grand Assembly promoted him to the rank of Field Marshall. After the proclamation of the Republic of Turkey on 29 October 1923, he became the first Chief of General Staff of this new country and remained in this post until his retirement in 1944.

Fevzi Çakmak died on 12 April 1950 in Istanbul.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Fevzi Çakmak Özgeçmişi

Fevzi Çakmak Hayatı

Sizde Fevzi Çakmak ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Fevzi Çakmak biyografisi 158 defa okunmuştur. [553]