Gecmek Nedir

Gecmek Nedir ? Gecmek Ne demek ?

1-)Kullanımda olmak, tedavülde olmak HAVL DÜRUC TAYY gitmek Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek Bulaşmak, sirayet etmek Uğramak, konu olmak Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak Bir yerin yakınından veya içinden gitmek Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar Bir yerden başka bir yere gitmek Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak. Çekiştirmek, yermek:"Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim." Halk türküsü Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak Bir yere gidip oturmak Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak Çekiştirmek, yermek Okulda, sınavda başarı göstermek Sönmek Üstünlük sağlamak Aşmak, geride bırakmak Harcamak Bir iletişim aracı ile bildirmek Tükenmek, bitmek, sona ermek Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak:"Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş, hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti..." H. E. Adıvar Hastalık bulaşmak, sirayet etmek Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek:"Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı." A. İlhan Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek Yerini bırakıp başka yer almak Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak:"İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok." S. M. Alus çare ki bizden geçti, diye söyleniyor." R. N. Güntekin Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak:"Hakkın var Bir yandan girip öte yandan çıkmak Bir yerden başka bir yere gitmek:"Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim." T. Buğra Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek Bir duruma uğramak, konu olmak Yaşamak Bırakmak, vazgeçmek Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak:"Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler." S. F. Abasıyanık Etki yapmak, işlemek Birinden meşk etmek Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek Sönmek:"Ocak sönmüş, koru bile geçmişti." N. Nazım Sürümü olmak, satılmak Yazılmak, girmek Harcamak:"Bütün günüm seni takip etmekle geçti." Y. K. Karaosmanoğlu Zamanı aşmak, geride bırakmak:"Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu." P. Safa Kalmak, devrolmak Görev almak Geride bırakmak, aşmak Tükenmek, bitmek, sona ermek:"Yavaş yavaş bu hırs geçer." F. R. Atay. Üstünlük sağlamak Söylemeden veya bitirmeden atlamak Kabul edilemez olmak nüfuz GEŞT TECAVÜZ intikal MÜRUR Geçmek işi, mürur Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sizde içinde Gecmek kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Gecmek kelimesi anlamı 13 defa okunmuştur. [67071] Gecmek kelime anlamı, Gecmek nedir, Gecmek ne demek, Gecmek sözlük anlamı

Paylaş