Hara Nedir ? Ne Demek ?

Hara Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Alm. Gestüt n; (Zucht) stall m, Fr. Haras m, (Zucht) stall m, İng. Stud/farm stock/farm, haras. At üretilen çiftlik. Islah etmek ve yavru yetiştirmek için bir araya toplanmış aygır ve kısrakların bulunduğu yer.

Son zamanlara kadar yalnız at neslinin ıslahı için uğraşılan haralarda günümüzde atın yanında koyun, sığır, tiftik keçisi gibi hayvan cinslerinin ıslahı da yapılmaktadır.

Haracılığın dünya zootekni tarihinde çok eski bir mazisi vardır. Hara eskiden Arabistan, Ukrayna ve Türkistan’da kullanılıyordu. İlk modern hara Fransa’da kurulmuş, buradan da, diğer Avrupa devletlerine yayılmış ve dünyaca meşhur haralar meydana gelmiştir. Türkiye’de modern ve ilmi metodlarla çalışan hara, Aziziye’de (Mahmudiye-Eskişehir) 1913 senesinde kurulmuştur. Fakat Birinci Dünya Savaşının başlaması ve Yunanlıların Eskişehir bölgesini işgal etmeleri yüzünden bu hara istenilen gelişmeyi gösterememiş, göç yüzünden hayvanların büyük bır kısmı telef olmuş ve damızlık at bakımından büyük zararlara uğramıştır. İstiklal Savaşının sona ermesi ile tekrar faaliyete başlamış ve Türkiye haracılığının esasını teşkil etmiştir (1923).

Daha sonra Karacabey’de Türkiye Cumhuriyetinin ilk modern harası kurulmuştur. Bu haranın çalışmaları diğer haraların kurulmasında faydalı olmuştur. Burada at, sığır, koyun türünün ilmi çalışmalarla ıslahı yapılırken, aynı zamanda çayır ve mer’alar, ilmi metodlarla daha iyi hale getirilmiştir.

Bugün devlet haralarında yetiştirilen Arap atları, sür’at, mukavemet, zarafet ve asalet gibi ideal bir hayvanda bulunması gereken özellikleri taşımaktadır. Karacabey harasında yetiştirilen merinos koyunu ise yapağı, et ve süt bakımından yetiştirilen en iyi koyun ırkıdır.

Günümüzde başta Karacabey olmak üzere, Çifteler, Karaköy, Sultansuyu, Çukurova, Konya ve Altındere haraları kurulmuştur.

Çıkarılan 867 sayılı kanunla kurulmuş olan devlet haraları, ilmi metodlarla çalışan döner sermayeli ıslah ve yetiştirme kurumlarıdır.


2-)At üretilen çiftlik, aygır deposu.


3-)Hare.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Stud.
İngilizcesi İngilizce
1) the abdomen 2) The location of one's soul.
İngilizcesi İngilizce
The centre of gravity of the body, located in the lower abdomen; the centre of awareness in zazen meditation.
İngilizcesi İngilizce
The central balance point in the human body, located slightly below the navel All coordinated movement originates from this one point.
İngilizcesi İngilizce
Lower abdomen; physical and spiritual centre.
İngilizcesi İngilizce
The lower abdomen The center of life energy, physical and spiritual Often used as a synonym for 'guts', courage All movement must originate from this point.
İngilizcesi İngilizce
Stomach, abdomen; intended more as centre of concentration and energy.
İngilizcesi İngilizce
Literally 'belly ' The center of the body where one's soul resides.
İngilizcesi İngilizce
Stomach.
İngilizcesi İngilizce
An epithet of Siva.
İngilizcesi İngilizce
Abdomen.
İngilizcesi İngilizce
Stud farm.
İngilizcesi İngilizce
Stock farm.
İngilizcesi İngilizce
Haras.
İngilizcesi İngilizce
Breed of horses.
İngilizcesi İngilizce
The region in the lower abdomen that is the seat of awareness in zazen It is located approximately two inches below the navel.
İngilizcesi İngilizce
One's physical and spiritual center physically, in the lower abdomen a few inches below the navel.
İngilizcesi İngilizce
Mythical mountain.
İngilizcesi İngilizce
Abdomen ' Gravity and mass in the human body, traditionally considered in Eastern thought to be the seat of the soul and center of ki.
İngilizcesi İngilizce
Abdomen' Gravity and mass in the human body, traditionally considered in Eastern thought to be the seat of the soul and center of ki.
İngilizcesi İngilizce
One's center of mass, located about 2' below the navel Traditionally this was thought to be the location of the spirit/mind/ Aikido techniques should be executed as much as possible from or through one's hara.
İngilizcesi İngilizce
Center of the drumhead Hara literally means 'belly.
İngilizcesi İngilizce
Center of energy.
İngilizcesi İngilizce
Adjective grey, hoary, old.
İngilizcesi İngilizce
Also called 'Center'; a point in the lower abdomen corresponding to the body's center of gravity.
İngilizcesi İngilizce
Belly or gut, which is a person's spiritual center.
İngilizcesi İngilizce
Lower abdomen, belly.

Sizde içinde Hara kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Hara kelimesi anlamı 542 defa okunmuştur. [237712] Hara kelime anlamı, Hara nedir, Hara ne demek, Hara sözlük anlamı

Paylaş