HAYRET kelime anlamı HAYRET nedir HAYRET ne demek HAYRET sözlük anlamı HAYRET (Dini Terim)

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Sf yni tasavvuf yolunda bulunan bir kimse, başlangıçta kendi makmından bahseder, hli ile ilgili şeyleri anlatır. Fakat kalb gözü açılınca, hayrette kalarak sükt eder, susar. (Eb Abdullah Nebc)

Şükrün sonu hayrettir. Çünkü şükür de Allahü telnın şükredilmesi icbeden bir nmetidir. Bu ise, sonsuza kadar, böyle gider. (Yahy bin Muz)

Geldi hrler bölük bölük buğur

Yüzleri nrundan evim doldu nur

Hem hav üzre döşendi bir döşek

Adı sündüs döşeyen anı melek

Çün göründü bana bu işler ayn

Hayret içre kalmış idim ben hemn

(Süleymn Çelebi)
 • Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma
  Örnek:... hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılmıştı. Ö. Seyfettin
 • Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.
 • şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme
 • Şaşkınlık, şaşma.
 • Hiçbir cihete teveccüh edemeyip kalmak. Şaşkınlık. Ne yapacağını bilememek.
 • İngilizcesi :Wow!, my!, indeed; what indeed!, surprise; what a surprise!, gracious goodness!, gracious me!, hi!, hat; my hat!.
 • İngilizcesi :Astonishment.
 • İngilizcesi :Wonder.
 • İngilizcesi :Amazement.
 • İngilizcesi :Bewilderment.
 • İngilizcesi :Wonderment.
 • İngilizcesi :Consternation.
 • İngilizcesi :Gape.
 • İngilizcesi :Maze.
 • İngilizcesi :Nonplus.
 • İngilizcesi :Surprise.
 • İngilizcesi :Gosh.
 • İngilizcesi :Wow!.
 • İngilizcesi :Gosh!.
 • İngilizcesi :How surprising.
 • İngilizcesi :Suprise.
 • İngilizcesi :How amazing.
 • İngilizcesi :Puzzle.
 • İngilizcesi :Puzzlement.
 • İngilizcesi :Quandary.

Kelime Dili

HAYRET kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

HAYRET kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen HAYRET kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde HAYRET kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde HAYRET kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde HAYRET kelime anlamı gösterilmektedir. HAYRET nedir ? HAYRET ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. HAYRET kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.