Kılıç Arslan-Iv Kimdir ?

Kılıç Arslan-Iv Biyografisi

Kılıç Arslan-Iv Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Kılıç Arslan-Iv : Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı. İkinci Gıyâseddîn Keyhüsrev (1237-1246)in oğludur.

Kılıç Arslan 1246’da Türkiye Selçuklu Sultânı İkinci İzzeddîn Keykâvus (1246-1257) tarafından, Büyük Moğol Hanı Güyük (1246-1249)ün tahta çıkışında hazır bulunmak üzere Moğolistan Kurultayına gönderildi. Moğolistan’da ağabeyi Keykâvus’un yerine Selçuklu Sultanı tanındı. 1248’de Sivas’ta istiklâlini îlân etti. Anadolu emir ve kumandanları Moğolların tahrikiyle kardeş kanı dökülmesinin önüne geçmek için, Selçuklu Devletinde üç kardeşin ortak saltanat sürmesini tavsiye ettiler. Dördüncü Kılıç Arslan, İkinci İzzeddîn Keykâvus ve İkinci Alâeddîn Keykubâd, 1249-1257 yılları arasında birlikte Türkiye Selçukluları hükümdârlığı yaptılar. 1261 yılında Konya’yı ele geçiren Dördüncü Kılıç Arslan devrinde Silifke Ermenilerden, Sinop ise Muinüddîn Pervâne tarafından Trabzon Rumlarından alındı.

Dördüncü Kılıç Arslan, Mevlâna Celâleddîn Rûmî hazretleri dâhil birçok İslâm âliminin sohbetinde bulunup, hürmet gösterdi. 1265’te bir ziyâfet esnâsında Moğollar tarafından kendi yayının kirişiyle boğdurulup, öldürüldü. Onun ölümünden Moğollarla iyi ilişkiler içinde bulunan Muînüddîn Pervâne’nin sorumlu olduğu belirtilmektedir. Konya’da Sultanlar Türbesine defnedildi. Yerine oğlu Üçüncü Gıyâseddîn Keyhüsrev Türkiye Selçuklu Sultanı îlân edildi.


Kılıç Arslan-Iv : Kılıç Arslan-IV . Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı
Türk Devlet Adamı
asker, siyaset adamı
İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)in oğludur.
Kılıç Arslan 1246’da Türkiye Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus (1246-1257) tarafından, Büyük Moğol Hanı Güyük (1246-1249)ün tahta çıkışında hazır bulunmak üzere Moğolistan Kurultayına gönderildi. Moğolistan’da ağabeyi Keykavus’un yerine Selçuklu Sultanı tanındı. 1248’de Sivas’ta istiklalini ilan etti. Anadolu emir ve kumandanları Moğolların tahrikiyle kardeş kanı dökülmesinin önüne geçmek için, Selçuklu Devletinde üç kardeşin ortak saltanat sürmesini tavsiye ettiler. Dördüncü Kılıç Arslan, İkinci İzzeddin Keykavus ve İkinci Alaeddin Keykubad, 1249-1257 yılları arasında birlikte Türkiye Selçukluları hükümdarlığı yaptılar. 1261 yılında Konya’yı ele geçiren Dördüncü Kılıç Arslan devrinde Silifke Ermenilerden, Sinop ise Muinüddin Pervane tarafından Trabzon Rumlarından alındı.
Dördüncü Kılıç Arslan, Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri dahil birçok İslam aliminin sohbetinde bulunup, hürmet gösterdi. 1265’te bir ziyafet esnasında Moğollar tarafından kendi yayının kirişiyle boğdurulup, öldürüldü. Onun ölümünden Moğollarla iyi ilişkiler içinde bulunan Muinüddin Pervane’nin sorumlu olduğu belirtilmektedir. Konya’da Sultanlar Türbesine defnedildi. Yerine oğlu Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev Türkiye Selçuklu Sultanı ilan edildi.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kılıç Arslan-Iv Özgeçmişi

Kılıç Arslan-Iv Hayatı

Sizde Kılıç Arslan-Iv ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Kılıç Arslan-Iv biyografisi 102 defa okunmuştur. [758]