KOLHOZ kelime anlamı KOLHOZ nedir KOLHOZ ne demek KOLHOZ sözlük anlamı KOLHOZ

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Kolchos (m) Kolchose (f), Fr. Klokhoze (m), İng. Kolkhoz. Eski Sovyet Rusyadaki kollektif tarım çiftlikleri. Sovyetlerde, entegre bir nitelik taşıyan tarım çiftlikleri (su deposu, gübre ve makina depoları, kollektif hayvan alımları, sosyal tesisleri) 1917 komünist ihtillinden sonra kurulmuştur. İhtillin kazanılması ile zirat kollektifleştirildi. Erkek, kadın, bütün köylü zorla kollektif çiftliklere sokuldu. Kadınlar da en ağır işlerde erkek şeflerin baskısı altında insafsızca çalıştırıldı. Bunları gören halk, açlık ve kıtlık karşısında ayaklandı. Binlerce zavallı kurşuna dizildi ise de halkın mukavemeti önlenemedi. Bunun üzerine 1921de düzenlenen tarım knunu ile çiftçinin geçimini karşılamak için belli bir bahçe ve hayvan bakımına izin verildi.

1932 Birinci Beş Yıllık Planın kabulünden sonra verilen bu imkanlar zulümle geri alındı. Toprakların yüzde doksan yedisi, kollektif çiftlikler ve devlet çiftlikleri haline getirildi. Bu toprakların eski shipleri buralarda boğaz tokluğuna çalıştırıldı.

Çiftliklerde, planlama teşkiltı tarafından tespit edilen esaslara göre üretim yapılırdı. Köylüler, tarım kooperatiflerinin üyesi olup, kolhozun gelirinden vergi ve masraflar çıktıktan sonra pay alırlardı.

Sovyet Rusyada yaklaşık 70.000 adet kolhoz bulunmaktaydı.

Kolhozlar, yetiştirdikleri ürünlerini belirli fiyatlarla devlet kuruluşlarına satarlardı. Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçovun ortaya attığı glasnost ve perestroyka hareketleri, kolhozların özelleşmeye doğru gitmesine yardımcı olmuş 1991de SSCBnin dağılmasından sonra da, Rusya Federasyonunun devlet başkanı Boris Yeltsin tarafından tammen kaldırılmış, yerine toprak reformu yapılmıştır.

Kelime Dili

KOLHOZ kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

KOLHOZ kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen KOLHOZ kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde KOLHOZ kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde KOLHOZ kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde KOLHOZ kelime anlamı gösterilmektedir. KOLHOZ nedir ? KOLHOZ ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. KOLHOZ kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.