Mahkum Nedir ? Ne Demek ?

Mahkum Kelime Anlamı Nedir ?

1-)MAHKÛMHükümlü; "Mahkumun aleyh"in kısaltılmışı olarak, aleyhine yargı kesinleşmiş olan; işlediği suçun karşılığında hakim tarafından belirli bir cezaya çarptırılmış kişi.

Ceza kovuşturması adı verilen bir dizi soruşturma sonunda ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında verilen karara mahkumiyet kararı denir. Herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış kişi, mahkumiyet kararından önce sanık (maznun) durumundadır.

Sanık hakkındaki kovuşturma genellikle tutuksuz olarak yapılır. Ancak isnad edilen suçu işlediğine dair aleyhinde kuvvetli deliller bulunan sanıkların hürriyetleri bazı şartlar altında hükümden önce de kısıtlanabilir, ki, buna tutuklama (tevkif) denilir.

Bir dava veya yargılama sonunda hakimin vermiş olduğu karara hüküm denir. Hükümle ilgili olarak şu kavramlar ortaya çıkmaktadır:

Mahkumun aleyh: Aleyhine hükmedilen, davayı kaybeden,

Mahkumun leh: Lehine hükmedilen, davayı kazanan,

Mahkumun bih: Dava sonunda hüküm altına alınan, kararlaştırılan sonuç.

"Mahkum" ceza yargılama hukuku (ceza muhakemeleri usulü) ile ilgili bir kavramdır. İslam Hukukunun

"Edebü'l-Kadi" veya "Kaza" (yargılama) bölümlerinde, hakimin suçluyu yargılama, usul ve safhaları ayrıntılı olarak incelenir. Kur'an-ı Kerim'de adalete gereken önemin verilmesi konusunda şöyle buyurulur:

"Adaleti titizlikle ayakta tutun" (en-Nisa 4/135); "İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin" (en-Nisa 4/58).

Sanık, işlediği suçun cinsine göre, para, hapis veya ölüm cezasına mahkum edilebilir. İslam Ceza Hukuku (ukubat) sistemi bu günkü hukuktan farklı olduğu için tasnif ve adlandırmalar da farklı olmaktadır. İslam Ceza Hukukunda had, ta'zir, kısas ve diyet olmak üzere dört türlü ceza vardır.

Caydırıcı olması ve insanların açıkça görerek ibret almalarını sağlamak amacıyla İslam Ceza Hukuku maddi yani müşahhas ceza prensibine yönelmiştir.

Bu yüzden beşeri hukukun, hapis cezasını başlı başına bir ceza çeşidi olarak kabul etmesine karşılık İslam hukuku bunu, asıl cezayı uygulayıncaya kadar sanığın kaçmasını önlemek veya bu arada sanığa veya sanığın başkasına verebileceği zararın önüne geçmek için koruyucu bir tedbir olarak değerlendirmiştir.

Ancak İslam devleti ihtiyaç duyduğu takdirde kasten borcunu ödemeyen, dinden dönen, topluma zarar veren ve benzeri fiillerde bulunan kimseleri hapis cezasına çarptırabilir. Bunun süresi, bir günle bir yıl arasında olabilir veya süre devlet tarafından serbestçe belirlenir. Şafiilere göre süre bir yılı aşamaz. Ancak öldürme, dövme, hırsızlık ve yol kesicilik gibi ağır suçlarda, suçlu tevbe edinceye kadar hapiste bırakılabilir ve toplumdan tecrid edilir (İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, IV, 216; İbn Âbidin, Reddü'l Muhtar, III, 260; "Hapis Cezası" maddesi).

İslam Ceza Yargılama Usulüne göre hukuka uygun olarak görülen bir davanın tekrar görülmesi caiz değildir. Ancak mahkum, verilen hükmün hukuka uygun olmadığını gerekçesiyle açıklar ve davanın başka bir mahkeme tarafından yeniden görülmesini isterse (istinaf), inceleme sonucuna göre ya eski hüküm tasdik edilir veya dava yeniden görülür (Mecelle md. 1837-1838).

Mahkeme kararına itiraz edip, karan ihtiva eden ilamın temyizi talebinde bulunan mahkumun talebi incelenir. Meşru usulüne uygun ise tasdik edilir; değilse karar bozulur (Mecelle md. 1839; A. Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, I, 362).

Def-i dava (davalının, davacının davasını kaldıracak, itiraz ileri sürmesi) ve karşı dava açılması, karardan önce mümkün olduğu gibi karar verildikten sonra da mümkündür. Buna göre aleyhine karar verilen şahıs, davayı defi' etmeye uygun bir sebep bulunduğunu açıklayarak yeniden yargılama yapılmasını (iade-i muhakeme) talep edebilir. Yargılama sonucunda defi' sabit olursa verilen karar iptal olunur.

Halid ÜNAL


2-)MAHKÛMHükümlü; "Mahkumun aleyh"in kısaltılmışı olarak, aleyhine yargı kesinleşmiş olan; işlediği suçun karşılığında hakim tarafından belirli bir cezaya çarptırılmış kişi.

Ceza kovuşturması adı verilen bir dizi soruşturma sonunda ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında verilen karara mahkumiyet kararı denir. Herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış kişi, mahkumiyet kararından önce sanık (maznun) durumundadır.

Sanık hakkındaki kovuşturma genellikle tutuksuz olarak yapılır. Ancak isnad edilen suçu işlediğine dair aleyhinde kuvvetli deliller bulunan sanıkların hürriyetleri bazı şartlar altında hükümden önce de kısıtlanabilir, ki, buna tutuklama (tevkif) denilir.

Bir dava veya yargılama sonunda hakimin vermiş olduğu karara hüküm denir. Hükümle ilgili olarak şu kavramlar ortaya çıkmaktadır:

Mahkumun aleyh: Aleyhine hükmedilen, davayı kaybeden,

Mahkumun leh: Lehine hükmedilen, davayı kazanan,

Mahkumun bih: Dava sonunda hüküm altına alınan, kararlaştırılan sonuç.

"Mahkum" ceza yargılama hukuku (ceza muhakemeleri usulü) ile ilgili bir kavramdır. İslam Hukukunun

"Edebü'l-Kadi" veya "Kaza" (yargılama) bölümlerinde, hakimin suçluyu yargılama, usul ve safhaları ayrıntılı olarak incelenir. Kur'an-ı Kerim'de adalete gereken önemin verilmesi konusunda şöyle buyurulur:

"Adaleti titizlikle ayakta tutun" (en-Nisa 4/135); "İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin" (en-Nisa 4/58).

Sanık, işlediği suçun cinsine göre, para, hapis veya ölüm cezasına mahkum edilebilir. İslam Ceza Hukuku (ukubat) sistemi bu günkü hukuktan farklı olduğu için tasnif ve adlandırmalar da farklı olmaktadır. İslam Ceza Hukukunda had, ta'zir, kısas ve diyet olmak üzere dört türlü ceza vardır.

Caydırıcı olması ve insanların açıkça görerek ibret almalarını sağlamak amacıyla İslam Ceza Hukuku maddi yani müşahhas ceza prensibine yönelmiştir.

Bu yüzden beşeri hukukun, hapis cezasını başlı başına bir ceza çeşidi olarak kabul etmesine karşılık İslam hukuku bunu, asıl cezayı uygulayıncaya kadar sanığın kaçmasını önlemek veya bu arada sanığa veya sanığın başkasına verebileceği zararın önüne geçmek için koruyucu bir tedbir olarak değerlendirmiştir.

Ancak İslam devleti ihtiyaç duyduğu takdirde kasten borcunu ödemeyen, dinden dönen, topluma zarar veren ve benzeri fiillerde bulunan kimseleri hapis cezasına çarptırabilir. Bunun süresi, bir günle bir yıl arasında olabilir veya süre devlet tarafından serbestçe belirlenir. Şafiilere göre süre bir yılı aşamaz. Ancak öldürme, dövme, hırsızlık ve yol kesicilik gibi ağır suçlarda, suçlu tevbe edinceye kadar hapiste bırakılabilir ve toplumdan tecrid edilir (İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, IV, 216; İbn Âbidin, Reddü'l Muhtar, III, 260; "Hapis Cezası" maddesi).

İslam Ceza Yargılama Usulüne göre hukuka uygun olarak görülen bir davanın tekrar görülmesi caiz değildir. Ancak mahkum, verilen hükmün hukuka uygun olmadığını gerekçesiyle açıklar ve davanın başka bir mahkeme tarafından yeniden görülmesini isterse (istinaf), inceleme sonucuna göre ya eski hüküm tasdik edilir veya dava yeniden görülür (Mecelle md. 1837-1838).

Mahkeme kararına itiraz edip, karan ihtiva eden ilamın temyizi talebinde bulunan mahkumun talebi incelenir. Meşru usulüne uygun ise tasdik edilir; değilse karar bozulur (Mecelle md. 1839; A. Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, I, 362).

Def-i dava (davalının, davacının davasını kaldıracak, itiraz ileri sürmesi) ve karşı dava açılması, karardan önce mümkün olduğu gibi karar verildikten sonra da mümkündür. Buna göre aleyhine karar verilen şahıs, davayı defi' etmeye uygun bir sebep bulunduğunu açıklayarak yeniden yargılama yapılmasını (iade-i muhakeme) talep edebilir. Yargılama sonucunda defi' sabit olursa verilen karar iptal olunur.

Halid ÜNAL


3-)Hüküm giymiş, hükümlü.


4-)Hüküm giymiş kimse.


5-)Zorunda olan, mecbur.


6-)Kötü bir sonuca varması kaçınılmaz olan.


7-)Bk. yargılı


8-)Aleyhinde hüküm verilmiş olan. Davayı kaybedip cezalanan. (Osmanlıca'da yazılışı:mahkum)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Convict.
İngilizcesi İngilizce
Captive.

  • Mahkeme, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı üçüncü kez idam cezasına Mahkum etti.
  • 21 yıl hapse Mahkum edilen Breivik ayrıca mektuplarının sansüre tabi tutulduğunu ve ifade özgürlüğünün engellendiğini iddia etti.

Sizde içinde Mahkum kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Mahkum kelimesi anlamı 698 defa okunmuştur. [242153] Mahkum kelime anlamı, Mahkum nedir, Mahkum ne demek, Mahkum sözlük anlamı

Paylaş