MASER kelime anlamı MASER nedir MASER ne demek MASER sözlük anlamı MASER

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Maser (m), Fr. Maser (m), İng. Maser. Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanyetik dalga. Maser, önceleri ilk maserin mikrodalga frekansında çalışması sebebiyle İngilizce (Mikrovawe Amplification by stimulated Emission of radiation) cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin alınmasından türetilmiştir. Bugünse işitme frekansından tibren (20 il 20.000 cycles/sniye), görünen ve ultraviolet frekanslı elektromanyetik bölgelerde dahi aynı prensip tatbik edildiğinden maser, (Molecular amplification by Stimulated Emission of Radiation) olarak trif edilmektedir. Maser, tahrikli radyasyon (ışın, şua) neşriyle (yayılmasıyla) mikrodalga veya moleküler dalga kuvvetlendirilmesi demektir. Cihaz, hassas olarak tyin edilmiş frekansta mikrodalga osilasyonları (titreşimleri) ve düşük gürültü seviyeli amplifikasyon (kuvvetlendirme) elde etmeyi sağlar. Bu maksatla atomların ve moleküllerin iç enerjisinden faydalanan bir amplifikatör ve osilatör grubu kullanılır. letin çalışmasının temel prensibi olan tahrikli neşriyat (stimulated emission), tedirgin (aşırı enerji yüklü) hldeki bir atoma, dışarıdan eşit enerjili bir fotonun çarpması sonucu atomun aynı özellikli bir foton neşretmesi şeklinde meydana gelir. Böylece tahrik eden foton veya dalgalar çarptıkları tedirgin atomlar tarafından neşredilen fotonlarla kuvvetlenir. Bir maser, gaz veya katı hlde aktif bir ortamdan ibrettir. Sistem çeşitli frekanslar hlinde elektromanyetik bir radyasyona mruz bırakılır. İçerideki atomların çoğu bu tesirle yüksek enerjili (tedirgin) hle gelir. Böylece tahrikli bir frekans hsıl olur. Aktif ortam, rezonans sağlayan bir boşlukla çevrili olduğundan, tek bir çıkış frekansına eşdeğer osilasyon modlu paralel dalgalar teşekkül eder. Bunların optik frekanslarda çalışanlarına optik maser veya laser adı verilir.

Maser dalgaları oldukça kararlı ve monokromatik (aynı frekans ve fazda) olduğu için astronomi ve uzay haberleşmesinde, gürültü seviyesi olmayan yükselticiler olarak kullanılırlar. Maserde dalga rezonans sistemi, atom enerji seviyelerinden istifde edilerek çalıştığı için, dalga boyları çok küçük olmasına rağmen ml edilmesi mümkündür. Halbuki aynı frekansta mevcut hiçbir manyetik dalga rezonatörü yapılamaz. Çünkü rezonatör yapımı dalga boyu büyüklüğü ile sınırlıdır. Maser dalga boyu 1 mmden çok küçüktür. Klasik metodlarla elde edilen en yüksek frekansa (daha doğrusu en küçük dalga boyuna) ship rezonatör radar cihazlarında kullanılmaktadır.

İlk maser rezonatörü (osilatör de denir) Charles H.Townes, James P.Gordon ve Herbert J.Zeiger tarafından 1954 senesinde yapıldı. Bu maserde amonyak gazının özel frekansından istifde edildi. azot atomu amonyak molekülünde (NH3) hidrojen atomları arasında 24.000 MHz ile titreşir. Bu frekansla titreşen amonyak molekülleri, havasız elektrostatik bir ortamdan geçirilirken aynı frekansta titreşen amonyak molekülleri bir hüzme şeklinde rezonatöre gelir. Rezonatör de enerji seviyelerindeki değişmelerle foton üretimine sebep olur. Bu fotonlar aynı fazda, aynı frekansta mikrodalgalar hlinde titreşirler. Mikrodalga, rezonatörden dalga klavuzu ile alınarak yayınlanır.

Maserin kullanıldığı yerler: Maserin kullanıldığı en mühim saha haberleşmedir. Haberleşmede karşılaşılan en büyük sıkıntı muhbere edilen kanalların mahdut olmasıdır. Böyle bir muhbere trafiğinde yayınların birbirine müdhale etmemesi için, mikrodalga (yüksek frekans) kullanılması gerekir. Maser bu tür haberleşme için çok uygundur. Mikrodalga ile yayında, yayın yapan istasyonla alıcının birbirini görmesi lzımdır. Bu bakımdan ara istasyonlara ihtiyaç vardır. Düny etrfında yörüngede bulunan uydular, ara istasyon vazifesi yaparlar. 1962 senesinde yörüngeye oturtulan Telstar uydusu bu vazifeyi icr etmektedir. Telstar 37004200 ve 59256425 MHz bandlarında maser yayını alır ve yükselterek yayınlar.

Maserin kullanıldığı bir saha da, uzaya fırlatılan araçların göndereceği bilgiler içindir. Uzay aracı çok küçük ve mesfe çok uzak olduğu için mikrodalga vericisinin hem küçük hem de yaptığı yayının gürültüsüz olarak alınması gereklidir. Maser bu maksada mükemmel cevap verir. 1964 senesinde 383.180 km mesafedeki ay yüzeyinden Ranger VII ay modülünün gönderdiği TV yayınları ile 1965 senesinde 215.740.000 km mesfedeki Mars yüzeyinden Mariner IVün gönderdiği çok net resim yayınları, maser ile sağlanmıştır. Bu kadar uzak mesfeden optik ve radyo dalgaları ile TV ve resim yayını mümkün değildir.

Maser yayını ile uzaydaki gazların cinslerini tesbit etmek mümkündür. Bu maksatla hidrojen atomu ile 1421 MHzde çalışan hidrojen maseri yapılmıştır.

Kelime Dili

MASER kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

MASER kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen MASER kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde MASER kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde MASER kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde MASER kelime anlamı gösterilmektedir. MASER nedir ? MASER ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. MASER kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.