Minnet Nedir

Minnet Nedir ? Minnet Ne demek ?

1-)MİNNETBir iyilik karşısında duyulan borçluluk duygusu. Kelime ayrıca ihsan, in'am, lütuf, kerem, iyilik etme, iyilik bilme, bir iyiliğe teşekkür etme gibi anlamları da dile getirir. Bununla birlikte yapılan iyiliği başa kakma anlamıyla yaygınlık kazanmış ve genellikle bu kötü huyu belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

Yapılan bir iyiliği başa kakma anlamında minnet, Kur'an ve Sünnet'te amelleri boşa çıkaran, azap gerektiren kötü bir davranış biçiminde tanımlanarak yasaklanmıştır. Bu kötü huyla ilgili olarak Kur'an'ın bir ayetinde "Mallarını Allah yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir" (el-Bakara: 2/262) buyurulmaktadır. Diğer bir ayette de: "Ey inananlar! İnsanlara gösteriş için malını verip Allah'a ve ahiret gününe inanmayan adam gibi, başa kakmak ve eziyet etmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın" (el-Bakara: 2/264) buyurulmaktadır. Müslüman olmalarını Peygamberimizin başına kakan kimseler için de Kur'an'da şöyle denilmektedir: "İslam'a girdiklerini senin başına kakıyorlar. De ki: Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın. Belki sizi imana hidayet buyurduğundan dolayı Allah sizin başınıza kakar. Eğer doğrularsanız" (el-Hucurat, 49/17).

Birinci ayette, iyiliğin Allah rızası için yapılacağı bildirilmekte ve böyle yapanlara mükafat vadedilmekte, onlar için korkunun ve üzüntünün olmayacağı belirtilmektedir. İkinci ayette, yaptığı iyiliği başa kakan kimsenin iyiliğinin boşa çıkacağı, kendisine bir yararının olmayacağı bildirilmektedir. Böyle bir insanın, yaptığı iyiliği gösteriş için yaptığı belirtilmekte, ahirete inanmayan insana benzetilmektedir. Üçüncü ayette de en çok iyilik yapanın "Allah" olduğu zikredilmektedir.

Peygamberimiz de: "Üç sınıf insan vardır ki Allah Teala kıyamet gününde bunlara iltifat buyurmaz, yüzlerine bakmaz, onları tezkiye etmez, korumaz. Onlar için can yakıcı azab vardır" buyurmakta, bunların "Elbiselerini kibirlenerek yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve satılık eşyasını yalan yeminle kıymetlendirmeye çalışan kişiler" olduğunu haber vermektedir (Riyazü's-Salihin, III, 166).

Başka bir hadiste de "Düzenbaz, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse Cennete girmeyecektir (Cennete ilk girenlerden olmayacaktır)" buyurulmaktadır (Tirmizi, Birr: 41).

Görüldüğü gibi ayetlerde ve hadislerde yaptığı iyiliği başa kakmak hoş karşılanmamakta ve yasaklanmaktadır. İyilik yapan insan, yaptığı iyilikle sevap kazanır. Fakat iyiliği başa kakmakla bu sevap ortadan kalkar. Bu tür insanlar; düzenbazlar ve cimriler sınıfına dahil edilir. Yaptığı iyiliği başa kaktığı için azabı da hak eder.Cemil ÇİFTÇİ


2-)Sadakalarınızın sevabını minnet ve eza ile heder etmeyin, boşa çıkarmayın. (Bekara suresi: 264)

Minnet edenin sadakasını Allahü teala kabul etmez. (Hadis-i şerif-İhya)

Minnet akıl ve iz'andan soyunmuş özü-vicdanı çürük kişilere yaraşır. Böyleleri bir kimseye bir iyilik ettikleri zaman onu ya söz veya davranışlarla açıklamaya kalkışarak zavallıyı mahcub eder ve gönlüne ızdırap yüklerler. (Ahmed Rıfat)

2. Görülen iyiliğe karşı teşekkür etme.

Gaflet ve şaşkınlığa kapılarak, ana-babanın kalbini kırarsan derhal onların rızasını almaya çalış, yalvar, minnet eyle ve her ne suretle olursa olsun, onların gönlünü al. Ana-babanın evladı üzerinde hakları çok büyüktür. (Süleyman bin Ceza)

Allahü tealaya hamdü senalar olsun ki, üç seneden beri müslümanım.Mes'ud bir hayata kavuştum. Bana İslamiyet'i anlatıp müslüman olmama vesile olanlara minnet borcum çoktur. (Ömer Mita-Japon)

3. Allahü tealaya hamd ve sena etmek, şükretmek.

Allahü tealaya hamd ve minnet ederiz ve O'nun Peygamberine sonsuz salat ve selam ederiz. Selamette ve afiyette olmanız ve doğru yolda bulunmanız ve ilerlemeniz için Allahü tealaya dua ederiz. Kıymetli ve merhametli efendim! Kazanç zamanı geçip gidiyor. Her geçen an, ömrümüzü azaltmakta, ecel zamanı yaklaşmaktadır. Bugün aklımızı başımıza toplamazsak, yarın ah etmekten ve pişmanlıktan başka elimize bir şey geçmez. Bu birkaç günlük sağlık zamanında dinin emirlerine uygun yaşamaya çalışmalıyız! Ancak böylece kurtulmamız umulur. (İmam-ı Rabbani)

Minnet Allahü tealaya ki, O'na taatte bulunmak, beğendiği işleri yapmak, O'na yakınlaştırır. O'na şükretmekle nimet artar. Alınan her nefes, hayatın devamını sağlar. Verilen nefes, insanı rahatlatır. O halde, her nefeste iki nimet vardır. Her nimete bir şükür lazımdır. (Sadi-i Şirazi)

Hayat yolunda bizim taşıyabileceğimiz ve öteki dünyaya da götürebileceğimiz biricik servet; Allahü tealaya hamd ve sena etmek (O'na minnet bildirmek) ve O yüce kudret sahibine sevgi ile bağlanmak, O'na ibadet etmektir. (William Pickhard-İngiliz)

4. Nimete kendi eliyle, kendi çalışmasiyle kavuşmadığını, Allahü tealanın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmek. Ucbun (kendini ve işlerini beğenme halinin) zıddı.


3-)Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu, müdana
Örnek:Sesinde bir minnetin sıcaklığı vardı. H. Taner


4-)Bir iyiliğe karşı teşekkür etme, memnuniyet duyma
Örnek:Oğlunun elinden ne gelse borç sayıyor, ödeyemeyeceği bir minnet duygusu altında eziliyordu. N. Cumalı


5-)İyilik yapana karşı duyulan teşekkür, gönül borcu.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Gratefulness.
İngilizcesi İngilizce
Thankfulness.
İngilizcesi İngilizce
Obligation.
İngilizcesi İngilizce
Thanksgiving.
İngilizcesi İngilizce
Gratitude.
İngilizcesi İngilizce
İndebtedness.
İngilizcesi İngilizce
Sense or feeling of indebtedness.

  • Bana bu imkanları sağladığın için sana Minnettarım.
  • Cumhuriyet bayramında millet olarak hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size Minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz.
  • 5 yıl önce anne olan 47 yaşındaki Hayek, şunları söyledi : Aile, Minnet duyabileceğimiz en önemli şey.

Sizde içinde Minnet kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Minnet kelimesi anlamı 1092 defa okunmuştur. [242260] Minnet kelime anlamı, Minnet nedir, Minnet ne demek, Minnet sözlük anlamı

Paylaş