Muharrem Nedir ? Ne Demek ?

Muharrem Kelime Anlamı Nedir ?

1-)MUHARREMHicri-Kameri yılın ilk ayı.

Hicri tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Ancak takvim başlangıcı olarak bu tarih, Hz. Ömer devrinde kabul olunmuştur. Ondan önce arapların belli bir tarihi yoktu. Bazı önemli hadiseleri (Hz. İbrahim'in ateşe atılışı, Fil vakası vb.) tarihe başlangıç olarak gösteriyorlardı.

Hicretten on altı yıl sonra (638), dönemin halifesi Hz. Ömer'in emriyle Medine'de bir meclis toplanarak, tarih meselesine bir çözüm bulunması istendi. Hz. Ali'nin teklifi ve mecliste bulunanların kabulü ile Hz. Muhammed (a.s)'in hicreti, İslâm tarihine başlangıcı ve Muharremin de bu yılın ilk ayı olması kararlaştırıldı. Böyle bir uygulamanın konulmasına sebep olarak şu iki husus gösterilmektedir. Hz. Ömer devrinde ibraz edilen bir borç senedinde ödeme için vâde tarihi olarak gösterilen Şaban ayının, geçen yılın mı yoksa gelecek yılın mı olduğu kestirilememişti. Ayrıca aynı dönemde Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'arî'den gelen bir yazıda; Hilâfet makamından gönderilen kâğıtların hangisi önce hangisi sonra olduğu ve hangisinin hükmüyle hareket edilmesi gerektiğinin bilinmediği cihetle, bu sorunun acilen halledilmesi isteniyordu. Bu nedenlerle Hicret İslam tarihine başlangıç teşkil etmişti.

Hicrî-Kamerî yıl, on iki aydır. İlk ayı olan Muharrem ile birlikte Receb, Zilkade ve Zilhicceye Araplar "eşhur'i hurum" adı verir ve bu aylarda savaştan ve anarşiden uzak dururlardı.

Hz. Muhammed (s.a.s), bu ayın dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz buyurur ki: "Ramazan orucundan sonra, tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur" (Riyazü's-Sâlihin, II, 504). Diğer hadislerde, Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan ve pek çok önemli olayın cereyan ettiği "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir" (Riyâzü's-Salihin, II, 509).

Emevilerin ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve hicri 61/milâdi 680 yılı Muharrem ayının onuncu cuma gününde vuku bulan Hz. Hüseyin'in şehadeti meselesinden dolayı Şiilerce o gün matem günü sayılmış ve bu matem daha sonraları geniş çapta ve resmi bir hüviyete bürünmüştür.

Aşura günü denilen Muharrem ayının onuncu gününde, tarihte pek çok önemli olayın meydana geldiği rivayet edilmektedir. Bunlar arasında şu olayları saymak mümkündür: Nuh (a.s)'un gemisinin tufandan kurtulup Cudi dağının tepesine oturması bu güne rastlar. Bilindiği gibi bu olay, Hz. Nuh'a inananların bir gemi vasıtasıyla kurtulduğu ve inkarcıların da bütünüyle yok olup gittiği bir olay olmuştu. Bunun yanında, Hz. Adem'in tevbesi, Hz. İbrahim'in ateşten kurtulması ve Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması bu güne rastlar. Öte yandan Muharrem ayının onaltıncı günü Kudüs'ün kıble tayin edildiği ve on yedinci günde Fil ashabının geldiği gün olduğu nakledilenler arasındadır.

Muharrem ayının Osmanlılar devrinde de ayrı bir yeri vardı. Bu ay dolayısıyla şairlerin yazdığı ve "Muharremiye" adı verilen manzum şiirlerin sayısı oldukça kabarıktır. Ayrıca yeni sene başı olması hasebiyle bu ayda, devlet erkanı, padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahın "Muharremiye" denilen hediyelerini alırlardı.

Muharrem ayı Osmanlı arşivlerinde "Muharremü'l-Haram" şekliyle geçmekte ve kısaca "mim" rumuzuyla gösterilmektedir.

Mefail HIZLI


2-)Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı.


3-)Haram kılınmış.


4-)1. tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. bu ayın ilk 10 gününde kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir.


5-)Arabi ayların başı, birincisi.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Muharram (the first month in the Muslim calendar).

  • Kentin en büyük Şii camilerinden Kasr Şebir’de Muharrem matemi için camiye gelen Şiiler bulunuyordu.
  • Muharrem ayı ibadeti için toplanan Şiilerin arasına giren intihar eylemcisi, üzerindeki bombaları patlattı.
  • Gazete, Başbakan ' ın bu eleştirilerine karşılık CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem İnce ' nin Erdoğan ' ın sultan gibi davrandığı eleştirisini aktardığı yazısında, dizinin yayınlanmaya başladığı günden bu yana tartışmalara ve eleştirilere yabancı olmadığını belirtti.
  • Kılıçdaroğlu ' na, Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Emrehan Halıcı, Faruk Loğoğlu ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.
  • Kılıçdaroğlu’na eşlik eden heyetin arasındaki Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, müzenin etrafında bulunan tarihi alanda kısa bir gezinti yaptı.
  • Bağcılar Belediyesi Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği Aşure ikramına bu yıl da 20 bin kişiye aşure ikramında bulunarak devam etti.
  • Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü olarak kabul ediliyor ve özel önem atfedilen bu günde pişirilen aşureler komşulara ikram ediliyor.
  • TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ndeki ( TÜSİAD ) başkanlık görevini 17 Ocak’ta Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’a bırakmaya hazırlanan Ümit Boyner, 3 yıl süren görevi boyunca çeşitli kesimlerden kendisine yönelik yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.
  • ” Bu endeks büyük adım  TKYD Başkanı Muharrem Yılmaz, kurumsal yönetimin ölçülebilir hale gelmesinin önemli olduğunu belirterek, Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hayata geçirilmesiyle büyük bir adım atıldığını söyledi.
  • Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ni düzenleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ( TKYD ) tarafından,  İMKB Başkanı İbrahim Turhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkan Tuncay Özilhan, TKYD Başkanı Muharrem Yılmaz, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve SPK Başkanı Dr.

Sizde içinde Muharrem kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Muharrem kelimesi anlamı 1124 defa okunmuştur. [242290] Muharrem kelime anlamı, Muharrem nedir, Muharrem ne demek, Muharrem sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş