Muhsan Nedir

Muhsan Nedir ? Muhsan Ne demek ?

1-)MUHSANEvli erkek; "muhsana" ise, iffetli kadın: Evli kadın için de muhsana denir. Çünkü evliliği onun iffetini korur. Bunun kökü olan husn, hısn ve hasanet kadının iffeti anlamına gelir. İşte bu kökten gelen "Muhsan" ve "Muhsana" ihsan mastarından gelen ism-i mef'uldür.

İhsan, sözlükte; menetmek demektir. Bu yüzden kaleye "hısn" denilir. (İbn Manzur, Lisanü'l-Arab, H S-N maddesi).

Kur'an-ı Kerim ve Sünnette ihsan ve bundan türetilen "muhsana" dört ayrı anlamda kullanılmıştır:

1) İffet: "Mü'minlerden hür ve iffetli kadınlarla kendilerine sizden önce kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınlar dahi, siz onların mehirlerini ver(ip nikah ed)ince size helaldir" (el-Maide, 5/5). Bu ayette geçen "muhsanat"; iffetli kadınlar demektir.

2) Hürriyet: "Onlar evlendikten sonra bir fuhuş irtikap ettiler mi o vakit üzerlerine hür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı (verilir)" (en-Nisa, 4/25).

3) Evlenmek: "(Harp esiri olarak) sağ ellerinizin malik olduğu kadınlar müstesna olmak üzere, diğer bütün evli kadınlarla evlenmeniz de size haram edildi)" (en-Nisa, 4/24). Bu ayet-i kerimede geçen "muhsanat" ise, evli kadınlar anlamındadır.

4) İslam: Hz. Peygamber (s.a.s), şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'a ortak koşarsa, muhsan değildir" (Buhari ve Müslim rivayet ederler). Hadis-i şerifte geçen muhsan, müslüman demektir.

Allah Teala muhsanattan (iffetli) olan kadınlara iftira edenler hakkında şöyle buyurur: "Namuslu ve hür kadınlara (zina isnadiyle) iftira atan, sonra (bu hususta) dört şahid getiremeyen kimseler(in her birine) seksen değnek vurun. Onların ebediyyen şahitliklerini kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir" (en-Nur, 24/4). Ancak iftira eden şahsın bu cezaya çarpması için akıllı olmalı, buluğ çağına ulaşmış olmalı ve bu işi zorlanmadan yapmış bulunmalıdır (Muhammed Ali es-Sabuni, Rava'iu'l-Beyan Tefsiri, Âyati'l- Ahkam; Dımaşk 1401/1982, II, 60-61). Hz. Peygamber (s.a.s), Muhsenata (iffetli kadınlara) zina isnadında bulunmayı, helak edici yedi şeyden biri olarak addetmiş ve bunlardan sakınmayı emretmiştir (es-Sabuni, a.g.e., II, 76).

Şamil İA


2-)Âyet-i kerimede mealen buyruldu ki:

Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenin (yahudi, hıristiyan vb.) yiyeceği size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mü'min kadınlardan muhsan olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden muhsan kadınlar da, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere mehirlerini vermeniz şartıyla size helaldir... (Maide suresi: 5)

Zina haddi iki çeşittir. Birisi muhsan olan kişi içindir. Haddi (cezası) bir meydanda ölünceye kadar taşlanmaktır. İkincisi muhsan olmayan kimse içindir. Haddi (cezası) yüz sopadır. (Molla Hüsrev, Alaüddin-i Haskefi)

Dünyada yapılan işin karşılığının nasıl olacağını, Allahü tealadan başka kimse bilmez. İnsan bilgisi bunu anlıyamaz. Mesela muhsan olan bir kimseyi kazf edene (zina lafı atana) seksen sopa vurulmasını emreylemiştir. (Ahmed Faruki)

İslamiyet'te muhsan olan erkek veya kadına zina lafı atmak büyük günahtır. (Alaüddin-i Haskefi)

MUHSÎ (El-Muhsi): Allahü tealanın Esma-i hüsnasından (güzel isimlerinden). Bütün mahlukatın sayısını, miktarını bilen ve kendisine hiçbir şey gizli olmayan.

Muhsi ism-i şerifini söyliyen kimse, Allahü tealanın izniyle başkalarını cezbeder, itaati altına alır. (Yusuf Nebhani)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Muhsan kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Muhsan kelimesi anlamı 31 defa okunmuştur. [242295] Muhsan kelime anlamı, Muhsan nedir, Muhsan ne demek, Muhsan sözlük anlamı

Paylaş