Oyun Nedir

Oyun Nedir ? Oyun Ne demek ?

1-)Alm. Spiel (n), Tanz, Fr. Jeu (m), İng. Play, Game. Daha ziyade eğlenme maksadıyla yapılan faaliyetler. Oyuncaklarla oynamaktan, spora ve bilgisayar oyunlarına kadar pekçok çeşidi vardır.

Oyun genellikle, oyuncuları, kendi hareketlerinin kontrolü altında tutması bakımından, diğer faaliyetlerden ayrılır. Oyuncu, kendi arzusu ile oyunu yönlendirebilir. Bu, daha çok, çocuk oyunlarında geçerlidir. Grup halinde oynanan oyunlarda ve sporda ise, oyunun seyrine her oyuncunun tesiri olmaktadır.

Oyunların bir diğer özelliği de hadiselerin, hızlandırılmış ve basitleştirilmiş olmasıdır. İki saatlik bir filmde bir insanın hayatı anlatılabilir. Yarım saatlik bir güreş müsabakasında parlak bir galibiyet elde edilebilir. Gerçek hayatta ise böyle çabuk başarılar pek nadirdir. Bu yüzden oyuncular daha hareketli ve heyecanlı olur.

Bazı ilkel cemiyetlerde oyun, kutsal kabul edilmiştir. Bu toplumlarda oyunların neticesine göre ölen kimseler veya kabilelerin geleceği hakkında hüküm verilir.

Zamanımızda ise, bütün gün fabrikalarda çalışan işçilerden bir kısmı için oyun, değişik bir vakit öldürme vasıtası olmakta, fakat oyunun neticesi pek önemli olmamaktadır.

Çocukların oyunlarına dikkat edilirse, yaşlıların hareketlerini taklit ettikleri görülür. Her çocuğun oyunlarında, içinde yetiştiği çevrenin tesiri vardır. Hayvan yavrularında da aynı durum görülür. Yetişkinlerin hareketlerini alıştırma şeklinde tekrarlarlar. Hatta kuşlar yavrularını uçurabilmek için onları zorlarlar ve yuvadan atarlar. Sonunda yavru çaresiz uçmayı öğrenir.

Oyunun seyri üzerinde oyuncuların tesiri çok az olduğu şans oyunları, gerçekle ulaşılamayan üstünlükleri yakalama fırsatı olarak görülmekte ve bu yolla bazı kimseler kendilerini tatmin etmeye çalışmaktadırlar. Strateji oyunları ise, diplomasi ile harp kliniğine benzer bir tarzda olup, oyuncuları stratejik düşünmeye zorlar.

Otomobiller, bilgisayarlar, bulaşık makinaları ve birçok otomatik kontrollu cihazların içinde yetişen bugünün çocuklarının oyunlarında da fikri yön ağırlık kazanmıştır.

Oyunlar, her yerde ve her zaman aynı olmazlar. Memleketten memlekete ve asırdan asıra değişirler. Bununla beraber bütün dünyada, her devirde yaygın olan oyunlar da az değildir. Çocukların, yetişkinleri taklidi, böyle oyunlara bir misaldir. Günümüzde apartmanlara sıkışıp kalan çocuklar sokakta oynamayıp, televizyondan gördüklerinin tesiri altında kalmaktadırlar.

Erkek ve kız çocuklarının oyunları da farklıdır. Erkekler ava çıkar, güreş yapar. Kızlar, çocukları terbiye ve evcilik oyunu oynarlar.

Birbuçuk yaşına kadar çocuklar için oyun çok lüzumludur. Bu devrede çevresini tanımaya çalışırlar. Ayrıca, kendi özelliklerini de keşfederler. Emekleme, ayakta durma, yürüme, tırmanma ve koşma gibi hareketler ortaya çıkar. İki yaşındaki çocuklar taklide başlarlar. Önce yeme, uyuma gibi kendi hareketlerini, daha sonra da başkalarını taklit ederler. Bu çağda anne babalar da çocukları ile çeşitli oyunlar oynarlar. Ebeveyni kendisiyle çok oyun oynayan çocukların oyuna daha düşkün oldukları müşahede edilmektedir.

Başlangıçta kendi başlarına oynamayı tercih eden çocuklar, iki üç yaşlarına gelince diğer çocuklarla oynamaya başlarlar. Dört yaşlarında gruplar halinde oyunlara katılırlar. Altı yaşlarında oyunlarda hayalin rolü artar. On yaşlarında ise, sonunda kazanma ve kaybetme bulunan oyunlar (güreş, futbol, zıp zıp gibi) önde gelir.

On beş yaşından sonra çocuk oyunlarının yerini çeşitli sporlar alır. Bunlar takım halinde yapılan sporlar olabildiği gibi, ferdi sporlar da olabilmektedir (kayak, güreş gibi).

Yetişkinlik çağının başlangıcından itibaren artık oyun için fazla vakit ayıramayanlar, ya amatör sporlarla meşgul olurlar veya haftada birkaç saatlerini, seyirci olarak spora ayırırlar.

Çocuk oyunlarının çoğu, doğrudan veya dolaylı yolda hayata alıştırma vazifesi görürler.

Çocuk oyunları, yetişkinlerde de benzer maksatlarla devam eder. Küçük çocuklar, kendi kabiliyetlerini ortaya koyan oyunlara meylettikleri gibi, yetişkinler de, dağcılık, jimnastik, dalgıçlık gibi, kendi maharetlerini gösterecek, oyunlardan hatta araba ve motosiklet yarışları gibi tehlikeli eğlencelerden hoşlanırlar. Çocukların oyunlarındaki rekabet, yetişkinlerde gelişerek devam eder.

Yetişkinlerin oynadığı an’anevi oyunlar, tarih boyunca milletlere göre değişmiştir. Eski Yunan’da en meşhuru, olimpiyat oyunlarıdır. Bu oyunlarda atletizm, boks, güreş gibi bugün de bilinen oyunlar vardı. Tabii ki oyun kaideleri daha değişikti. Mesela güreşte o zamanlar rakibini üç defa yere düşüren, oyunu kazanırdı.

Romalılarda ise en revaçta, olan oyun, gladyatör döğüşü idi. Gayet vahşice oynanan bu oyundan başka Romalılar, araba yarışları da yaparlardı. Çok hafif ve zayıf olan yarış arabaları çarpışır veya devrilirse sürücü ölür veya ağır yaralanırdı.

Türklerin an’anevi oyunları, harbe hazırlık maksadıyla yapılan güreş, cirit, okçuluk, kılıç-kalkan gibi oyunlardı.

Hayvanlarda oyun: Kuşlar ve memelilerde bazı oyunlara rastlanmaktadır. Omurgalıların daha alt cinslerinde ise oyun görülmez. Her tür hayvanın da kendine has oyun özellikleri vardır. Mesela kediler, daha çok av oyunları oynarlar. Köpeklerde, değişik cinslerin oyuna ilgileri çok değişiktir. Av köpekleri oyuna çok düşkünken, kurtlarda oyuna ilgi orta derecede, çakalda ise hiç yoktur.

Hayvanlarda oyun miktarı, beslenme ile de yakından ilgilidir. Yiyecek azaldıkça oyun da azalmaktadır. Oyun, korku ile de azalır. Civarda yırtıcı hayvanlar varsa oyun durur.

İslamiyet, bedeni ve zihin gelişmelerini sağlayan, düşman ile harpte lüzumlu olan oyunlara, kumar şeklinde olmamak şartı ile, izin vermiştir. Yarış oyunlarının ve diğer oyunların kumara vesile edilmesi yasaklanmıştır.

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, yalnız erkeğin hanımı ve çocukları ile oynamasının ve harp oyunlarının helal olduğunu haber vermiştir. Nitekim hadis-i şerifte; “Ok atmasını ve ata binmesini öğreniniz.” buyruldu. Diğer bir hadis-i şerifte; “Oyunun faydası olmaz. Yalnız, ok atmayı öğrenmek ve atını terbiye etmek ve ailesi ile oynamak haktır.” buyruldu. Yani faydalı ve lüzumludur. Bu hadis-i şerifler, bütün harp vasıtalarının hazırlanmasını ve kullanılmalarının sulh zamanında öğrenilmesini emir ve teşvik buyurmaktadır. İslamiyet, zararlı olan ve boş yere vakit geçirmeye sebep olan oyunları yasaklamaktadır.


2-)OYUNBeden veya zihin gücünün sadece zevk almak, dinlenmek ve eğlenmek maksadıyla yaptığı işler. İslam'da şansa dayanan ve bir tarafın haksız kazancına, öbür tarafın kaybetmesine sebep olan oyunlar kumar sayılarak yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler; içki, kumar, tapınmak için dikilen heykeller ve fal okları, şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz"buyurulur (el-Maide, 5/90).

Tavla ve gülbahar, kumardır. Nitekim Resulullah (s.a.s) Kim nerd şir (tavla ve gülbahar) oynarsa elini domuz etine ve kanına bulamış gibi olur" buyurmuştur. İmam Şafii zekayı güçlendirdiği gerekçesiyle satrancı mekruh saymış, öteki mezhep imamları ise, kumar kabul ederek haram olduğunu söylemişlerdir. At, katır, eşek, deve yarışları, atıcılık müsabakaları caizdir. Savaş hazırlığı olan her şeyi öğrenmek, harp manevraları yapmak teşvik edilmiştir. Resulullah (s.a.s) yapmış olduğu bir yarışta birinci, Ebu Bekir ikinci, Hz. Ömer de üçüncü olmuşlardı. Hatta atıcılık ve yarış oyunlarını meleklerin bile seyrettiği rivayet edilmiştir. Bu gibi yarışlarda taraflardan birinin veya üçüncü şahısların kazanana ödül vereceklerini şart koşmaları da caizdir. Çünkü bu şekilde harp ve harp aletlerinin öğretilmesi teşvik edilmiş olur. Fakat, ödüle karşılıklı olarak yarışan taraflarca şart koşulur, yarışı kazanan taraf öteki taraftan ödülü alır, o taraf kaybeder ve zararlı çıkarsa; bu, kumar olur ve haramdır. Spor yapmak amacıyla yarışlar, at yarışları ve atıcılık müsabakaları düzenlemek de menduptur. Ancak bu yarışlarda yarış yapan hayvanları bitkin hale getirmemek gerekir. Sırf eğlenmek için müsabaka yapmak mekruhtur. Ancak bu bayramlarda olursa, mübah ve hatta menduptur.

Genel olarak karşılıklı iddia ve bahse dayanmayan ve sırf hoş vakit geçirmek amacıyla yapılmayıp bedeni, zihni ve sosyal bir faydası olan oyunlar helal sayılmıştır. Zararlı ve hiç faydası olmayan oyunlar da yasaklanmıştır (Abdullah el-Mavsili, el-İhtiyar, IV,168-169; Sahih-i Buhari, Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 96, ayrıca bk. Kumar ve Eğlence mad.).

Ahmed ARPA


3-)Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence.


4-)Kumar
Örnek:Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar. P. Safa


5-)Şaşkınlık uyandırıcı hüner.


6-)Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.


7-)Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü
Örnek:Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor. H. E. Adıvar


8-)Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.


9-)Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma.


10-)Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.


11-)Bu işin yapılış biçimi.


12-)Oyunluktaki belli bir kimseyi canlandırma işi


13-)Kökeninde ve gelişiminde, tarihsel, toplumsal, ekonomik vb. etkenlerden bazılarını taşıyan, kadın erkek bir arada ya da ayrı ayrı, tek tek ya da topluca, genellikle müzik eşliğinde yapılan uyumlu vücut devinimlerinden oluşan evrensel halk kültürü ürünü. bk. halk kültürü, evlenmeoyunu, ölümoyunu, erlikoyunu, erginlikoyunu.


14-)Uzak bir amacı ya da ileriye dönük bir memnunluk duygusu ile ilişkisi olmayan, amacı özünde bulunan zevk verici herhangi bir etkinlik.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Play.
İngilizcesi İngilizce
Game.
İngilizcesi İngilizce
Performance.
İngilizcesi İngilizce
Stage play.
İngilizcesi İngilizce
Acting.
İngilizcesi İngilizce
Dance.
İngilizcesi İngilizce
Sport.
İngilizcesi İngilizce
Trick.
İngilizcesi İngilizce
Canard.
İngilizcesi İngilizce
Device.
İngilizcesi İngilizce
Frolic.
İngilizcesi İngilizce
Hoax.
İngilizcesi İngilizce
Presentment.
İngilizcesi İngilizce
Representation.
İngilizcesi İngilizce
Wheeze.
İngilizcesi İngilizce
Dodge.
İngilizcesi İngilizce
Piece.
İngilizcesi İngilizce
Prank.
İngilizcesi İngilizce
Ruse.
İngilizcesi İngilizce
Sell.
İngilizcesi İngilizce
Show.
İngilizcesi İngilizce
Spectacle.
İngilizcesi İngilizce
Wiles.
İngilizcesi İngilizce
Drama.
İngilizcesi İngilizce
Deception.
İngilizcesi İngilizce
Joke.
İngilizcesi İngilizce
Theatrical presentation.
İngilizcesi İngilizce
Folk dance.
İngilizcesi İngilizce
Movement designed to throw one's opponent off guard.
İngilizcesi İngilizce
Artifice.
İngilizcesi İngilizce
Chicane.
İngilizcesi İngilizce
Delusion.
İngilizcesi İngilizce
Fetch.
İngilizcesi İngilizce
Filmization or filmisation.
İngilizcesi İngilizce
Frisk.
İngilizcesi İngilizce
Hand.
İngilizcesi İngilizce
Jape.
İngilizcesi İngilizce
Lark.
Almancası Almanca
Darstellung, Darstellerbesetzung, Spiel
Fransızcası Fransızca
İnterprétation, jeu
Fransızcası Fransızca
Danse

  •         "Muhafazakarlar Oyun oynamaya devam ediyor"diyen Mulcair,"Biz bu Oyunun bir parçası olmayacağız"diye konuştu.
  • Oyun bağımlısı bilgisayarının başında öldü Taylandlı Oyun bağımlısı genç bilgisayarının başında ölü bulundu.

Sizde içinde Oyun kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Oyun kelimesi anlamı 142 defa okunmuştur. [239613] Oyun kelime anlamı, Oyun nedir, Oyun ne demek, Oyun sözlük anlamı

Paylaş