Slogan

Slogan Kelime Anlamı Nedir ?

1-)SLOGANBir düşünce, inanç veya fikri ya da ürünü geniş kitlelere yaymak veya satmak, ya da bir eylemi, örgütü tanıtmak, desteklemek amacıyla oluşturulan kısa, özlü, çarpıcı formül. Siyasi olduğu kadar ticari sahada da yoğun biçimde kullanılır olmaya başlayan sloganın, temel öğesi kelimelerdir. Sadece bir kelimeden ibaret sunuşlar yapılacağı gibi, birkaç kelimenin örgüsü veya cümle ve cümleler de slogan işlevi görebilir. Slogan, renk, grafik, müzik (cıngıl) veya hareket biçimiyle de bütünlenerek güçlendirilebilir.

Slogandan siyasi propagandada ilk faydalanan Ekim Devrimi'ne giden günlerde Bolşevikler oldu. "Toprak ve Barış" gibi üç kelimeden ibaret sloganı, Çarlık Ordusu'nun ve Rus köylüsü'nün arasında yaygınlaştıran komünistler, sonuçta iktidarı ele geçirmeye muvaffak oldular. Hitler'in sloganı "Tek ülke, tek halk, tek önder" şeklinde idi. Türkiye'de siyasi partilerin en etkili sloganı Demokrat Parti'nin iktidara gelirken kullandığı "Yeter Söz Milletin'dir!" cümleciği oldu. 12 Eylül öncesi dönemde radikal eylem yanlısı müslümanlar "Şeriat gelecek, vahşet bitecek!" sloganını işlediler. 90'lı yılların başlarında "Yasaksız Türkiye", "Yeni Bir Dünya" gibi sloganlar siyaset sahnesinde başarılı oldular.

Sloganın ticari rekabette ve reklamcılık sektöründe önemli rolü vardır (bk. Reklam). "Başarılı bir sloganın dış yapısı, onun dikkati çekici değerini artırmak, yani sloganı dikkate değer bir nesne olarak çevrede belirtmek ve kolayca hatırlanıp sık sık tekrarlanması için de hatırlanma değerini yükseltmek amacıyla düzenlenir. Bu amaçların ilki çeşitli usullerle elde edilir. Bazen seslerin tekrarı kullanılır, ya da kelime oyunlarına başvurulur... Bir sloganın hatırlanma değerini artırmak için en çok kullanılan teknikler de basitlik, kısalık ve kafiyeli kullanmadır.

Çeşitli anlam ve duygu tonları olan sözler de, çoğunlukla bunları duyanların sloganı elverişli bir zihinle karşılamalarını sağlamak için kullanılır:

"Özgürlük, kardeşlik, eşitlik" ya da "Çalışma hakkı". Bununla birlikte, ne denli akıllıca yapılmış olursa olsun, bir slogan, sloganı duyanda belli bir ihtiyaca ya da isteğe seslenmiyorsa, tutmayacaktır. Bu, etkili sloganların mutlaka ihtiyaç ve isteklere tam ve gerçek bir çözüm getirecekleri anlamına gelmez elbette; ama böyle yapıyor görünmelidir".

Yılmaz YALÇINER


2-)Kalıp söz. Bir düşünceyi
kolay hatırlanıp tekrarlanabi­lir pir biçimde ifade eden kısa ve kolay cümle.
Düşünsel derinliği olmayan, daha çok duygu ve heyecan yüklü, kitleyi coşkulan
di rmaya yönelik ifade.


3-)Kısa ve çarpıcı propaganda sözü, uran
Örnek:Seçim öncesi sloganlarını bugün yinelemeye kalkacak olanları halk tükürük sağanağında boğabilir. H. Taner


4-)Slogan, şiar, parola


5-)Harp nidası.


6-)Slogan, parola, reklam sloganı, savaş çığlığı [İsk.]


7-)i. slogan.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
The war cry, or gathering word, of a Highland clan in Scotland; hence, any rallying cry.
İngilizcesi İngilizce
Memorable phrase that says something positive about the business.
İngilizcesi İngilizce
Catch phrase or small group of words that are combined in a special way to identify a product or company.
İngilizcesi İngilizce
Slogan.
İngilizcesi İngilizce
Catcword.
İngilizcesi İngilizce
Catch-Phrase.
İngilizcesi İngilizce
Battle-Cry.
İngilizcesi İngilizce
Shibboleth.
İngilizcesi İngilizce
Catchword.
İngilizcesi İngilizce
Motto.
İngilizcesi İngilizce
Watchword.
İngilizcesi İngilizce
Rallying cry.
İngilizcesi İngilizce
Tag live.
İngilizcesi İngilizce
Short set of words to help you remember something.
İngilizcesi İngilizce
Do a good turn daily.
İngilizcesi İngilizce
This is similar to a tie-breaker in that you have to create an original, apt and sometimes witty saying for a product or service There is usually a word limit so read the rules carefully For inspiration look at the company literature, logos, promotional material and try to capture the image they are trying to portray.
İngilizcesi İngilizce
Sentence, phrase or word that is supposed to be a shorthand way of representing a person, group, concept, or product The difficulty with slogans is that they speak in absolutes, certain assumptions are implicit, and they offer no solutions.
İngilizcesi İngilizce
Favorite saying of a sect or political group.

Sizde içinde Slogan kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Slogan kelimesi anlamı 785 defa okunmuştur. [242645] Slogan kelime anlamı, Slogan nedir, Slogan ne demek, Slogan sözlük anlamı

Paylaş