Tahkik Nedir

Tahkik Nedir ? Tahkik Ne demek ?

1-)doğru olup olmadığını araştırmak, veya doğruluğunu yanlışlığını ortaya çıkarmak, incelemek, iç yüzünü araştırmak, Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak, Bir şeyi eksiksiz ve ziyadesiz yapmakta mübalağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vakıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur'an kıraat ıstılahında ise: Her harfin hakkını vermek, özel sıfatlarına riayet etmek, sesi tam mahrecinden çıkarmak, medleri gerektiği kadar uzatmak, hareke, ızhar ve gunneleri okuyuş hassasiyetinin en son imkanını kullanarak okumaktır, Soruşturma,


2-)Soruşturma, Araştirma, Araştirma Suretiyle Gerçeği Ortaya Çikarma. Inceleme Çoğulu Tahkikatdir, Soruşturmalar, Araştirmalar. Hmk Md. 213 Vd. Cmk Md. 148 Vd.


3-)Soruşturma
Örnek:Bunun böyle olduğunu iyice tahkik için yola çıkmak üzere idim. S. F. Abasıyanık


4-)Bk. doğruluğunu sınama


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Hukuk Terimidir

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
İnvestigating.
İngilizcesi İngilizce
İnvestigation.
İngilizcesi İngilizce
İnquiry.
İngilizcesi İngilizce
Ascertainment.
İngilizcesi İngilizce
Quest.
İngilizcesi İngilizce
Verification.

  • DARBELERİ Tahkik EDEN KOMİSOYN- Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 12 Kasım Pazartesi günü yapacağı toplantıda komisyon çalışmalarıyla, rapor yazımını değerlendirecek.

Sizde içinde Tahkik kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Tahkik kelimesi anlamı 317 defa okunmuştur. [179097] Tahkik kelime anlamı, Tahkik nedir, Tahkik ne demek, Tahkik sözlük anlamı

Paylaş