Tilavet

Tilavet Nedir ? Tilavet Ne demek ?

1-)TİLÂVETTilavet kelimesi, Arapça "t-l-v-" kökünden türemiş bir mastardır. Sözlükte; bir kimseye uyup ardından gitmek, tabi olmak; okumak gibi anlamlara gelmektedir (Âsım Efendi, Kamus, IV, 886-887). Tilavet, her sözü okumak için kullanılırsa da, genel olarak tilavet denilince, Kur'an-ı Kerim'i okumak anlaşılır olmuştur. Kur'an'ı ve bir kitabı okumakla birlikte manayı düşünmek de bu kelimenin taşıdığı anlamlar içinde bulunmaktadır (Ragıb, Müfredat, 99).

Kur'an-ı Kerim'de bu kök, belirtilen her iki anlamda da kullanılmaktadır. Mesela, Şems suresi, 2. ayetinde "Ve'l-kameri iza telaha" ifadesinde, uymak, tabi olmak, izlemek anlamındadır: "Onu (güneşi) izlediği zaman aya yemin olsun" (şems, 91/2). Müfessirler bu ayeti, "ayın güneşi izlediği zaman" şeklinde yorumlamışlardır. (bkz. Müfredat, 100). Bakara suresi, 44. ayetinde de; "tetlune'l-kitab” ifadesinde, okumak anlamındadır: "Kendinizi unutursunuz da insanlara iyililikle mi emredersiniz? Halbuki siz Kitab 'ı (Tevrat 'ı) okuyup durursunuz. Artık akletmez misiniz?" (el-Bakara, 2/44). Bakara suresi, 121. ayetindeki "yetlunehu hakka tilavetih" ifadesi de hem gerçek anlamda, gönüllerine sindirerek, anlayarak okumak, hem de "tam manasıyla tabi olmak" anlamlarında yorumlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de tilavet; Kur'an, Allah'ın ayetleri, Kitab, Allah'ın haram kıldıklarının okunması, Peygamberlerin kıssalarının aktarılması gibi konularla ilgili olarak geçmektedir (bkz. Bakara, 2/252, En'am, 6/151; A'raf, 7/175; Yunus, 10/15; Şuara, 26/69; Kasas, 28/45). Tilavet; Kur'an'ı, Kitab'ı ve Allah Teala'nın ayetlerini okumakla birlikte, bunlar üzerinde iyice düşünmek, gereğince amel etmek anlamlarını da içermektedir. Bu bakımdan kıraat, genel bir anlam ifade ederken, tilavet daha özel bir anlam taşımaktadır. Onun için her tilavet kıraattir, fakat her kıraat tilavet değildir, denilmiştir (Müfredat, 100).

Tilavet denilince, yukarıda belirttiğimiz anlamlarla birlikte genel olarak Kur'an'ın tilaveti, okunmasının anlaşıldığını söylemiştik. Âlimler, Kur'an'ın tilaveti konusuna büyük önem vermişler ve bunun için uyulması gereken bir takım adab ve kurallar sunmuşlardır. Kur'an tilavetinin insanın ruhuna işlemesi ve onu yükseltmesi için, insanın Kur'an karşısındaki durumunu çok iyi anlaması gerekmektedir. Tilavetin manevi yönü ile ilgili bir takım hususlar bulunmaktadır. Bunları şöylece özetleyebiliriz: Kelamın büyüklüğünü ve ulviyetini anlamak, okunan kelamın beşer sözü olmadığını Allah'ın olduğunu idrak ederek, O'nun büyüklüğünü kalbinde hissetmek; kalp huzuru ve nefsin dedikodularını terketmek; düşünmek, anlamak, Kur'an'ı anlamaya engel olan hallerden sıyrılmak, Kur'an okuyan kimsenin O'nun bütün hitaplarında kendisinin kastedildiğini kabul etmek, vb. gibi konular (bu konuda daha geniş bilgi için bkz. İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Kaideleri, 434-454).

Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri bulunmaktadır ve bunların sayısı da 14'tür. Bunlara tilavet secdesi adı verilmektedir. Kur'an'ı okuyan veya işiten kimsenin, bu yerler geldiğinde secde etmesi gerekmektedir. Ebu Hanife'ye göre Kur'an'ı okuyan ve dinleyen üzerine tilavet secdesi vaciptir. bu secde namazın içinde, dışında yalnız veya bir imama uymak suretiyle cemaat halinde de yapılabilir.

Erdoğan PAZARBAŞI


2-)Allahü teala ayet-i kerimede mealen buyurdu ki:

Onlar geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. (Âl-i İmran suresi: 113)

Onlara Allah'ın ayetleri tilavet olunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. (Meryem suresi: 58)

Bu Kur'an-ı kerimi öğreniniz. Şüphesiz ki onu tilavet etmekle her harfine bedel on sevapla mükafatlandırılırsınız. (Hadis-i şerif-Darimi)

Mahşer günü (insanlar ve bütün canlılar diriltilip bir yerde toplandıkları zaman); "Muhammed aleyhisselam nerededir?" diye bir nida işitilir. Peygamber efendimiz gelir. Cenab-ı Hak; "Ya Muhammed! Cibril sana Kur'an-ı kerimi tebliğ ettim diyor" O da; "Evet ya Rabbi!" der. Cenab-ı Hak; "Ya Muhammed! Minbere çık ve Kur'an-ı kerimi tilavet et" buyurur. Peygamber efendimiz, Kur'an-ı kerimi tilavet edip, gayet güzel ve tatlı bir şekilde okur. Mü'minleri müjdeler. Onların yüzleri güler ve sevinirler. Kur'an-ı kerime inanmayanların, bu mübarek kitaba (haşa) çöl kanunu diyenlerin ise, yüzleri gayet çirkin olur. (İmam-ı Gazali)


3-)Kur'an'ı güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma
Örnek:Hafız Hanım'ın Kur'an tilaveti de, tövbe tövbe Ya Rabbi, dikkatimi dağıtmıyor değil ha! A. İlhan


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Reading or chanting (the Koran) according to the rules.

Sizde içinde Tilavet kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Tilavet kelimesi anlamı 528 defa okunmuştur. [242809] Tilavet kelime anlamı, Tilavet nedir, Tilavet ne demek, Tilavet sözlük anlamı

Paylaş