Dukakinzade Ahmed Bey Kimdir ?

Dukakinzade Ahmed Bey Biyografisi

Dukakinzade Ahmed Bey Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Dukakinzade Ahmed Bey : Osmanlı şâirlerinden. Sultan İkinci Bâyezîd Hanın dâmâdı Mehmed Paşanın Gevher-i Mülk Sultandan doğan oğludur. Sultan İkinci Bâyezîd Hanın torunu ve Yavuz Sultan Selim Hanın hemşirezâdesi, büyük sipâhî ve zeâmet sâhibi bir sancak beyiyken, hepsini terk ederek zühd, takvâ, tevekkül ile Hak teâlâya yönelerek ibâdetle meşgul oldu. İstanbul’da vefât etti. Mutasavvıf bir şâirdir. Bu sahada güzel şiirler yazmıştır. Şiirlerini ihtivâ eden Dîvân’ı, İstanbul kütüphânelerinde mevcuttur. Bir nüshası, Ali Emîrî Efendi kolleksiyonu arasında, Millet Kütüphânesi Manzum eserler sırasında numara 15’te kayıtlıdır.

Şiirlerine örnek:

Zeyn etmek içün Cennet’e insân iledürler

Kulluğa ana Hûrî vü gılmân iledürler

Cân Yûsufını Mısr-ı vücûdunda bulursan

Ken’an iline ismini sultân iledürler

Vâiz, bizi korkutma, Cehennem’de od olmaz

Her kişi odun, yanmağa bundan iledürler

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Dukakinzade Ahmed Bey Özgeçmişi

Dukakinzade Ahmed Bey Hayatı

Sizde Dukakinzade Ahmed Bey ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Dukakinzade Ahmed Bey biyografisi 90 defa okunmuştur. [431]