Fevziye Abdullah Tansel Kimdir ?

Fevziye Abdullah Tansel Biyografisi

Fevziye Abdullah Tansel Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Fevziye Abdullah Tansel : eğitimci yazar. 1912 senesinde Muş’ta doğdu. Babası çeşitli vilâyetlerde kâdılık yapmış AbdullahHulûsî Efendidir. Fevziye, anne ve babasının vefât etmesi üzerine küçük yaşta Elazığ’dan İstanbul’a geldi. Fâtih’te yerleşti. İlk öğrenimini Fâtih’te, orta ve liseyi İstanbul Kız Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesine girerek, 1934-35 senesinde bitirdi.Konya Kız MuallimMektebinde bir sene öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Erkek Lisesine tâyin oldu. Ankara liselerinde yirmi yedi yıl öğretmenlik yaptı. Fevziye Abdullah, liselerde komposizyon eğitimini ilk sistemleştiren edebiyât öğretmenidir. Fuâd Köprülü’nün çıkardığı bir derginin beş sene imtiyaz sâhipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü de yaptı.

1956 Haziran ayında Tâlim Terbiye Dâiresi üyeliğine getirildi ise de öğretmenliğe döndü.

1960-61 öğretim yılında Newyork’taki Columbia Üniversitesinde TürkEdebiyât eski ve yeni harflerle metin şerhi derslerini okuttu. 1964 senesinde Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi profesörler kurulunun karar ve teklifi ile bu fakültenin Türkİslâm Edebiyâtı kürsüsünde öğretim görevlisi oldu. 1973 yılında emekliye ayrıldı.Türk Yazarlar Birliğine üye olan Fevziye Abdullah, Türk Kültürüne yaptığı hizmetlerinden dolayı Türkiye Yazarlar Birliğince yılın yazarı seçildi.

1929 senesinde şiirle yazı hayatına başlayan Fevziye Abdullah, 59 yıla yakın devamlı yazılar yazdı. Ağustos 1988’de 76 yaşındayken Ankara’da vefât etti.

Fuâd Köprülü’nün yetiştirdiği talebelerin seçilmişlerinden olan Fevziye Abdullah, ilmî, edebî tenkitleri, tetkik ve monografileriyle son devir edebiyâtçıları arasında ayrı bir yeri vardır.Türk divan edebiyâtına halk edebiyâtı ve Tanzîmât devri edebiyâtına dâir kuvvetli araştırmaları bulunmaktadır. Bunlardan mecmualarda yayımlananlar önemli bir yekûn tutar. Mehmed Âkif Hayâtı ve Eserleri isimli bir monografisi 1945’te yayımlanmış eseridir. Yayımlanmış yirmiden fazla eseri bulunmaktadır. En meşhurları Nâmık Kemal’in Mektupları ile Kompozisyon kitabıdır.


Fevziye Abdullah Tansel : Fevziye Abdullah Tansel akademisyen, yazar
1912 yılında Elazığ'da doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1935). Konya, Ankara'da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından Ankara İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine getirildi (1964). Şiir yazmaya, 1931 yılında başladı. Dönemin milli duygularını, dile getiren bu şiirler Ülkü dergisinde yayınlandı. Daha sonra edebiyat tarihi araştırmalarına girişti. İslâm Ansiklopedisi'nde ve Türk Tarih Kurumu'nun yayınladığı Belleten'de inceleme yazıları çıktı. Ziya Gökalp'in makale ve mektuplarını, yayına hazırladı. 1988 yılında vefat etti.
ESERLERİ:
Mehmet Akif, Hususi Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamit, Çocuklar İçin Dini Şiirler, Tanzimat Devri Edebiyatında Dini Şiirler, Servet-i Fünun ve Son Devir Edebiyatında Dini Şiirler, Türk-İslâm Edebiyatı, Ömer Seyfettin'in Şiirleri. ENGLISH BIOGRAPHY
FEVZİYE ABDULLAH TANSEL
She was born in February 23, 1912 in Muş to Sârâ Hanım and Kadı Abdullah Hulusi Efendi. She graduated from Istanbul Highschool for Girls and Turkish Language and Literature and Teaching Institue in Istanbul University. She worked as a literature teacher in Konya Teachers' Highschool for Girls and Konya Highschool for Boys in 1935-36, and Ankara Atatürk Highschool in 1936-1963. In 1960-61 she worked as a visiting scholar in Columbia University Near and Middle East Institute and gave lectures on Turkish literature and text analysis. She worked as lecturer Gazi Education Institute in 1963 and in Theology Department in Ankara University in 1964. She retired in 1978. Tansel passed away in August 4, 1988 in Ankara.
She used Fevziye A. Erinç and Bir Veli as her pen names. Since her highschool years she published her poetry in Muhit and Ulku journals. Her reviews were featured in Belleten which was published by Islam Encylopedia and Turkish History Institute. She worked as the managing editor in Ulku journal in 1936-1941. In 1984, she shared the Ustun Hizmet Award of Turkish Writers' Association with Münevver Ayaşlı. Her journals were published under the name Ay Dolanır Günler Geçer by Dergah Publishing in 2011.
Works:
Poetry:
——. Duyuşlar (under the name Fevziye A. Erinç). Konya: Ekekon B., 1935.
Analyses:
——. Mehmed Akif, Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Kanaat, 1945.
——. Husûsi Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamid. Ankara: Güneş Mtb., 1949.
——. İstiklâl Harbinde Mücahit Kadınlarımız. Ankara: Ankara Kültür Merkezi, 1988.
Editorship:
——. Ziya Gökalp Külliyatı-I (Şiirler ve Halk Masalları). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1952.
——. Ziya Gökalp Külliyatı II (Limni ve Malta Mektupları). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1965.
——. Şinasi: Makaleler. Ankara: Dün-Bugün, 1960.
——. Şinasi: Şair Evlenmesi. Ankara: Dün-Bugün, 1960.
——. Namık Kemal’in Hususî Mektupları. 4 c., Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1967, 1969, 1973, 1986.
——. Mehmed Emin Yurdakul’un Eserleri-I. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1969.
——. Ömer Seyfettin’in Şiirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1972.
Anthologies:
——. Çocuklar İçin Dinî Şiirler. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1961.
——. Tanzimat Devri Edebiyatı’nda Dinî Şiirler. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1962.
——. Servet-i Fünûn ve Son Devir Edebiyatında Dinî Şiirler. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1962.
——. Türk-İslâm Edebiyatı: Türkçe Dini Metinler. 2 c., Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak., 1967, 1971.
Textbooks:
——. İyi ve Doğru Yazı Yazma Usulleri (Örneklerle Beraber). Ankara: MEB, 1949.
——. İyi ve Doğru Yazma Usulleri. 2 c., Ankara: Milli Kültür, 1962, 1963.
On her:
Kutlu Mustafa. “Ay Dolanır Günler Geçer”. Yeni Şafak (22 Şubat 2012).
“Tansel, Fevziye Abdullah”. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi II. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.HABER
Fevziye Abdullah Tansel anılıyor
22 Şubat 2012
Cumhuriyet devri Türk edebiyatı tarihçilerinden Fevziye Abdullah Tansel, doğumunun 100. yıldönümü münasebetiyle 24 Mart günü anılacak.
Cumhuriyet devri Türk edebiyatı tarihçilerinden Fevziye Abdullah Tansel, doğumunun 100. yıldönümü münasebetiyle Kubbealtı’nda düzenlenen bir programda yâd edilecek. Tansel’i Prof. Dr. Kâzım Yetiş anlatacak.
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen anma toplantısı, vakfın Çemberlitaş’taki merkezinde, Köprülü Mehmed Paşa Medresesi’nde 24 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Fuat Köprülü’nün talebelerinden olan Fevziye Abdullah Tansel’in hayatı ve eserleri hakkında dinleyicilere bilgi verecek. Yetiş, Tansel’in edebî araştırmacılığı hakkında dinleyicilerin yönelteceği soruları da cevaplandıracak.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Fevziye Abdullah Tansel Özgeçmişi

Fevziye Abdullah Tansel Hayatı

Sizde Fevziye Abdullah Tansel ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Fevziye Abdullah Tansel biyografisi 106 defa okunmuştur. [554]