İbni Fadlan Kimdir ?

İbni Fadlan Biyografisi

İbni Fadlan Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

İbni Fadlan : İbni Fadlan . yazar, seyyah
Abbasi halifesi Muktedir’in 921 (H.309) senesinde Bağdat’tan İdil Bulgar Kralına gönderdiği elçilik heyetinin katibi. Halifenin, Bulgar Kralına yazdığı mektubu krala okuyup, anlatarak hediyeleri vermek; muallim ve fakihlere nezaret etmekle vazifelendirilmişti. Dönüşünde, yolculuğu esnasında şahid olduğu hadiseleri renkli bir şekilde kaleme aldı. Eserindeki bilgilerden, din ilimlerinde alim bir zat olduğu anlaşılmaktadır.
Bulgar Kralına gönderilen elçilik heyeti ile birlikte 921 senesinde Bağdat’tan hareket eden İbni Fadlan; Rey, Nişabur, Merv, Buhara ve Harezm yolu ile 922 senesinin Mayıs ayında, o zaman çadırlarda yaşayan Bulgar Kralının karargahına ulaştı. Horasan’da Şii isyanına şahid oldu. Buhara’da büyük Samani emiri Nasr bin Ahmed’in ve onun veziri meşhur coğrafyacı Ceyhani’nin misafiri oldu. Harezm valisi Muhammed bin Irak’ın, şimdiki Batı Kazakistan’ın Ural vilayetlerinde Oğuz Yabgusu naibinin (kuzerkin) ve onun subaşısının misafiri oldu. Subaşıya halifenin dost ve müttefiki olmayı teklif eden bir mektubunu verdi. Ural vilayetinde Başkırtlardan bir kısmını gördü. Yayık Nehri civarında Peçeneklerin ülkesinden geçti. Bu ülkeler ve kavimler hakkında, Bulgar ülkesi ve halkı hakkında önemli malumata sahib oldu. Elde ettiği bilgileri Seyahatname’sinde yazdı.
Zamanında milletlerarası münasebetlerden geniş ölçüde haberdar bir diplomat olan İbni Fadlan, Abbasi halifesinin zor durumda olduğu bir zamanda Türklerle dostluk kurulmasını sağladı. Risale veya Rıhle adıyla anılan seyahatnamesinin aslı bulunarak çeşitli dillere tercüme edilmiştir.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

İbni Fadlan Özgeçmişi

İbni Fadlan Hayatı

Sizde İbni Fadlan ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

İbni Fadlan biyografisi 136 defa okunmuştur. [5987]