Kenan Kaplan Kimdir ?

Kenan Kaplan Biyografisi

Kenan Kaplan Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Kenan Kaplan : Kenan Kaplan ÇDP Genel Başkanı
öğretmen, yönetici
Büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’dan sürülüp, Amasya ilinin, Hamamözü İlçesi’nin, Göçeri Köyü’ne yerleşmiş Adigelerin Meretuko ailesine mensuptur. Babası Habip bey, annesi Fehmiye (Yedğul) hanımdır.
Kenan Kaplan 06 Eylül 1958’de Çorum’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini babasının görev yaptığı İstanbul’un Çatalca İlçesi’nde tamamladı.
Yüksek öğrenimine 1977 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde başladı, Bursa Eğitim Enstitüsünde tamamladı.
MESLEK HAYATI
Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Türkoloji bölümünü kazandı. 15 Şubat 1982’de edebiyat öğretmeni olarak Kahramanmaraş’ın Göksun Lisesi’ne atandı. Bu tayinle devam zorunluluğu nedeniyle üç yıl devam ettiği Türkoloji eğitimini bırakmak zorunda kaldı.
Göksun Lisesi’nden sonra Elbistan Mükrimin Halil Lisesi edebiyat öğretmenliğine atanan Kaplan, burada, Göksun ilçesi Çardak Beldesi’nden Çeçenlerin Sesinoy sülalesinden Güler hanımla evlendi.
Daha sonra Elbistan İlçesi İğde Ortaokulu’na kurucu müdür olarak atanan Kaplan, bu görev sonrası kısa dönem olarak askerliğini Erzincan’da yaptı.
Askerlik dönüşü İstanbul Göztepe Ortaokulu’na tayin edildi. Kaplan daha sonra sırasıyla, Kadıköy Ticaret Lisesi, Kenan Evren Anadolu Lisesi, Moda İlköğretim Okulu ve Pangaltı Ermeni Lisesi’nde çalıştı.
Göztepe Mesleki Eğitim Merkezi Başmüdür Yardımcılığı görevine atanan Kaplan’a bu görevin ardından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Meslek Lisesi Kurucu Müdürlüğü görevi verildi. Bu görevi ifa ederken Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi kurucu müdürlüğüne atandı. 2007 yılına kadar bu görevi yürüten Kaplan 15 Ağustos 2007 tarihinde emekliye ayrıldı.
Emekli olduktan sonra Tasarruf Sigorta Mevduat Fonu’na bağlı şirketlerde 4 yıl süreyle yöneticilik yaptı.
Kırımlı Fazilet Olcay Lisesi’nde görev yaparken Kırım Bahçesaray’daki Kemenka Lisesi ile okulunu kardeş okul haline getirdi. Kırım’a defalarca giderek Kırım Milli Meclisi temsilcileri ve Mustafa Cemiloğlu ile görüşen Kaplan, TİKA ile de işbirliği yaparak 16 Kırım Milli Mektebinin Restorasyonu Projesi’ni başlattı. Bir okulun restorasyon bedelini ise sponsor bularak finanse etti ve TİKA’ya teslim etti.
TOPLUMSAL FAALİYETLERİ
Kenan Kaplan’ın Çerkes sivil toplum örgütleriyle tanışması 1970’li yıllara dayanır. 1977 yılında Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde okumak üzere İstanbul’a gelen Kaplan, aynı yıl Sultanahmet Kafkas Kültür Derneği’yle tanıştı. Dernek binası satılıp, bugün hala aynı yerde faaliyetlerini devam ettiren Kadıköy’deki Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı binası satın alınana kadar buradaki tüm çalışmalara etkin olarak katıldı. Derneğin yayın organı Kuzey Kafkasya dergisinin çıkarılmasına büyük katkı sundu. Bu dergi ve diğer Kafkasya’ya yönelik yayınlarda şiir, röportaj ve yazıları yayınlandı.
Şamil Vakfı’nın yeni binasına taşınması sonucu dernek faaliyetlerini burada sürdürdü. Sonraki dönemde Şamil Vakfı’nın seçtiği yeni fikri çizgi sebebiyle buradaki çalışmalarını sonlandırdı.
Kaplan bu arada Çerkes gazetesi Yeni Kafkasya’nın çıkarılmasına destek oldu ve son iki sayısında Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Aynı dönemde Kafkas Vakfı’ndan, Şamil Vakfı’ndan, Abhaz Derneği’nden, Kafkas Konseyi’nden temsilcileri (İlhan Kıymet, Mehdi Nüzhet Çetinbaş, Orhan Özmen, Duran Dinçer, Keramettin Dönmez) bir araya getirerek Çerkes toplumunda ilk siyasi organizasyon olan Kuzey Kafkasyalılar Platformu’nu oluşturdu ve bu platform üzerinden Çerkes halkı adına siyasi partilerle seçim işbirliği görüşmesi yapıldı.
Daha sonra Ankara’da kurulan Birleşik Kafkasya Konseyi Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı.
SSCB’nin yıkılmasıyla birlikte yerleşmek amacıyla Kafkasya’ya ilk gidenler arasında yer aldı. Adigey’in Tahtamukay İlçesi’nde bir plastik doğrama tesisi açan Kaplan 1992 yılında Maykop’ta oturma izni aldı. Bilahare vatandaşlık ve pasaport için müracaat etti ancak bu müracaatının reddedilmesi üzerine vatandaşlık yasasına dayanarak Rusya Federasyonu Devleti’ne dava açtı ve mahkemeyi kazandı. Mahkemeden aldığı belge ile tekrar vatandaşlık ve pasaport müracaatında bulunan Kaplan’ın bu talebi hiç bir yasal dayanak gösterilmeksizin reddedildi.
Kendi iradesi dışında gelişen ve iş hayatına da yansıyan olumsuzluklar nedeniyle anavatana yerleşme hayalleri akamete uğrayan Kaplan, işini tasfiye ederek Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Ancak tüm Çerkes Cumhuriyetleri’ni defalarca ziyaret etti.
Çeçen savaşı sonrası başta Fenerbahçe Çeçen mülteci kampı olmak üzere mülteci kamplarının açılışına öncülük etti. 13 yıl süreyle mültecilerin -başta çocukların eğitimi olmak üzere- tüm sorunlarının çözümüne destek oldu.
Günsel Şurdum Avcı’nın başkanlığı döneminde İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin çalışmalarına katkı sundu, dernek adına KAFFED’in misyon ve vizyon çalışmalarına aktif olarak katıldı.
Avrupa Birliği ve demokratik açılım süreçleriyle birlikte tüm toplumsal kesimler demokratik hak taleplerini gündeme getirirken Çerkes toplumundaki sessizliği içine sindiremeyen Kaplan, Çerkes Hakları İnisiyatifi’nin kuruluşunda rol alan öncü isimlerden biri oldu. Çerkes Hakları İnisiyatifinin Yürütme Kurulu’nda görev aldı ve sözcülüğünü üstlendi. İnisiyatifçe organize edilen Ankara, İstanbul, Kayseri, Ahlat Mitinglerinin ve Çerkes Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesinde etkin rol oynadı. Arkadaşlarıyla birlikte Çerkes taleplerini Anayasa Komisyonu’na, siyasi partilere ve meclise taşıdı.
Katıldığı televizyon programlarında Çerkeslerin kendi etnik kimlikleri ile eşit vatandaş olma ve varlıklarını geleceğe taşıma iradesini kararlılıkla seslendirdi.
Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nün Türkiye’nin ve dünyanın gündemine getirilmesinin ve tarihsel haklarımızın Rusya Federasyonu’ndan talep edilmesinin varlık mücadelemizin temel dayanağı olduğuna inanan Kaplan, içinde bulunduğu organizasyonla birlikte 2 yılı aşkın bir süredir İstanbul Rusya Federasyonu Konsolosluğu önünde sürdürülen “Her ayın 21’i, saat 21.00’de” eylemlerinin aktif katılımcısı oldu.
Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunda yer aldı.
Suriye’de iç savaşın çıkması ile birlikte soydaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi ve onlara destek olunması amacı ile Dünya Çerkesleri Dayanışma Komitesi’nin kuruluşunda öncü rol üstlendi. Komite öncelikle Suriye’den gelen 600 kadar soydaşımızı evlere yerleştirerek mağduriyetlerini önledi. Ev arzının dolmasından sonra devletten yer talep edildi. Bilahare Çerkeslere tahsis edilen Nizip Kampı’na yerleştirilecek mültecilerin transfer edilmesi operasyonlarında yer aldı. 4 kez Beyrut’a giderek 4 uçakla 800 soydaşımızın Gaziantep/Nizip konteynır kentinde yerleşimine rehberlik etti. Daha sonra ilavelerle bu kamplara yerleşen soydaşlarımızın sayısı 1200’ ü geçti.
Kaplan ayrıca Maltepe Çerkes Derneği’nin kurucu başkanlığı ve Çerkes Hakları Derneğinin de başkanlığını yaptı.
Demokratik açılım paketlerinde Çerkeslere yer verilmemesi ve Çerkes halkının taleplerinin görmezden gelinmesi üzerine varlık mücadelemizin ancak siyasal örgütlenmelerle amacına ulaşabileceğine inanan Kaplan 2013 yılında arkadaşlarıyla birlikte Çoğulcu Demokrasi Hareketi’ni örgütledi.
Çerkeslerin, Çerkesçe televizyon, ana dilde eğitim, Çerkes kültür merkezleri açılması, Çerkes kimliğinin anayasal teminat altına alınması, soyadların iade edilmesi, köy isimlerinin geri verilmesi, tarih kitaplarındaki Çerkesleri inciten ibarelerin kaldırılması, tarih kitaplarında Çerkes tarihine de yer verilmesi, Çerkeslerin mecliste etnik kimlikleriyle temsil edilmesi, Çerkeslerin etnik kimlikleriyle eşit vatandaş olması vb. taleplerinin hayata geçirilmesi amacı ile 15 Ağustos 2014 tarihinde ilk Çerkes partisi olan Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin kuruluşuna öncülük etti ve partinin ilk genel başkanı oldu. Kaplan halen bu görevini sürdürüyor.
Ana dili Adigeceyi bilen Kaplan, Setenay ve Janset isminde iki kız çocuk babası.
ÇDP Merkez Yürütme Kurulu

Kenan Kaplan (Genel Başkan)
Mustafa Saadet (Genel Bşk. Yrd.)
Emine Sezgin (Genel Bşk. Yrd.)
Erol Karayel (Genel Bşk. Yrd.)
Faruk Arslandok (Sayman)
Günsel Avcı (Üye)
Serpil Güleçyüz (Üye)
Murat Özden (Üye)
Saim Sezgin (Üye)
Feriha Setenay Sancar (Üye)ÇDP Parti Meclisi
Ahmet Altunok
Ali Onat
Ali İhsan Aksamaz
Cenk Avcı
Emine Sezgin
Erol Karayel
Esra Varol
Faruk Arslandok
Feriha Setenay Sancar
Günsel Avcı
İshak Akbay
Kenan Kaplan
Mehmet Mustafa Oğuz
Mehmet Yıldız
Murat Özden
Mustafa Saadet
Saim Sezgin
Selçuk Bağlar
Serpil Güleçyüz
Vahdet Kap
Parti Meclisi (Yedekler)
Ferit Yıldız
Nejat Turgut Aslandok
Timur Şahan
Müjgan Karayel
Talat Aslandok
Mithat Aydın
Ömer Aslandok
Billur Aktürk
Nurten Şimşek
Şule Aydemir Aslandok
ÇDP Merkez Disiplin Kurulu

Fikri Duman
Yılmaz Ölmez
Ayşe Pişkin
Erol Kılıç
Nejat Özsoy
Yedekler
Cankat Yıldız
Yetkin İnanöz
HABER
Çerkeslerin partisinden ilk toplantı
11 Ocak 2015
Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kenan Kaplan partisi tarafından düzenlene ilk toplantıda Çerkeslerin yok sayılmasının kendilerini parti kurmaya yönelttiğini söyledi.
Çoğulcu Demokrasi Partisi (ÇDP) Genel Başkanı Kenan Kaplan, partilerinin kimden gelirse gelsin Türkiye'nin demokratikleşme sürecini ve istikrarını akamete uğratacak her türlü söylem ve eyleme karşı olduğunu bildirdi.
Partinin tanıtımı için Grand Cevahir Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Kaplan, demokratik açılım paketlerinde, Kürtler ve Aleviler dışında hiçbir etnik grubun yer almadığını savundu.
Kaplan, Çerkez taleplerinin de siyasi olduğunu ifade ederek, "ÇDP, bir yıllık çalışma ve istişare süreci sonunda Çerkezlerin varlık sürecinin ancak siyasi bir örgütlenmeyle tabanın siyasallaştırılarak kimlik bilinci oluşturulmasıyla hedefine ulaşabileceği gerçeğini gördü ve Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin kuruluşuna karar verildi. İnanıyoruz ki siyasal sistem içerisinde var olmadan yapılan kültürel çalışmaların topluma yansıması ve uygulama alanı bulması mümkün değildir. Çözüm siyasal sistem içerisinde etkin bir aktör olmaktan geçmektedir" dedi.
Kaplan, partilerinin hiçbir ideolojinin, siyasi partinin, baskı grubunun projesi ya da uzantısı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İDEOLOJİK BİR PARTİ DEĞİL"
"ÇDP, Çerkez halkının Türkiye cumhuriyeti ve coğrafyası içinde kendi dili, kültürü ve etnik kimliğiyle eşit bir halk olma, varlığını geleceğe taşıma iradesini çok güçlü bir şekilde ortaya koymasının somut bir sonucu olarak kurulan siyasi bir partidir. ÇDP, kimden gelirse gelsin Türkiye'nin demokratikleşme sürecini ve istikrarını akamete uğratacak her türlü söylem ve eyleme karşıdır.
ÇDP, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde tüm demokratik, insan haklarına saygılı, siyasi yapı ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde olacaktır. ÇDP, ideolojik bir parti değildir."
Kaplan, Türkiye'nin tüm haklarını eşit olarak gördüklerini belirterek, "devlet eliyle 24 saat Çerkezce yayın yapan televizyon ve radyo açılmasını, devlet okullarında Çerkezce ana dilde eğitim yapılmasını Çerkez kimliğinin anayasal teminat altına alınması" taleplerinin hayata geçirilmesini sağlamayı amaç edindiklerini sözlerine ekledi.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kenan Kaplan Özgeçmişi

Kenan Kaplan Hayatı

Sizde Kenan Kaplan ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Kenan Kaplan biyografisi 150 defa okunmuştur. [6605]