Lafonten Kimdir ?

Lafonten Biyografisi

Lafonten Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Lafonten : Lafonten . şair
La Fontaine
Jean de La Fontaine
Fransız şairi. Yazdığı fabl eserleri ile tanınmıştır. 1621’de Chateau Thierry’de doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Paris’te kolejde okudu. Hukuk tahsili yaptı. Papaz yetiştirilmek istenildi ise de kiliseden ayrıldı. Okul hayatında başarılı bir öğrenci olamadı. Gençliğinde baba mesleği olan orman ve su kanalları işleriyle uğraştı. Çeşitli memurluklarda bulundu. Düzensiz bir hayat yaşadı.
1671 yılında Paris’e gitmeden önce edebiyatçı Faquety’le tanıştırıldı. Bunun eserleri ile gözden düşmesi üzerine eserlerinde onu savundu. 1673 yılında 'Madam de la Sablière’nin himayesine girdi. Burada ilim adamları, felsefeciler ve yazarlarla tanıştı. İlk masallarını burada yazdı. Çağdaşları, onu bir masal yazarı olarak görüyordu.
Hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkid etmiş bir ahlak dersi vermiştir. Buna edebiyatta teşhis ve intak sanatı denir. Onun bu özelliği çok geç fark edilmiştir.
Eserlerinde sadelik ve açıklık görülür. Konuşma şeklinde akıcı şiirleri, hayvanlar üzerinde eleştirileri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır.
Masallarındaki konular, şark klasiklerinden alınmadır. Beydeba’nın Kelile ve Dimne eserindeki hikayelerin pekçoğunu şiir şeklinde yeniden yazmıştır.
Masalları çoğunlukla herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. Canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Kişilerini hemen daima hayvanlar arasından seçerse de bazan insanları, bilhassa köylüleri de olaylara karıştırır.
Sık sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdur.
Kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır.
Masalları toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplanmıştır. 1668’de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678’de basılan beş kitaptır. En son 1694’de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.
Roman ve piyes de yazmıştır. Nakaratlı uzunca şiirleri ve şiirli mektupları vardır.
Hadım, Gülünç Macera, Floransalı, Büyük Maşrapa, Köy Sevdaları komedi türündeki eserlerindendir. Contes (Kont) isminde şiirli hikayeler eserinden dolayı Fransız Akademisine kabul edildi. 1695 yılında Paris’te öldü.
Eserleri birçok dile tercüme edilmiştir. Ancak hiçbir tercüme orijinalindeki sadelik ve çekiciliği verememiştir.
Türkçeye ise, Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret ve Orhan Veli Kanık tarafından çevrilmiştir.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Lafonten Özgeçmişi

Lafonten Hayatı

Sizde Lafonten ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Lafonten biyografisi 158 defa okunmuştur. [6008]