Muhammed Said-i Faruki Kimdir ?

Muhammed Said-i Faruki Biyografisi

Muhammed Said-i Faruki Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Muhammed Said-i Faruki : Muhammed Said-i Faruki . mutasavvıf
Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İmamı Rabbani hazretlerinin ikinci oğludur. 1596 (H. 1005) yılında Serhend’de doğdu.
Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp, önce babasından sonra da ağabeyi Muhammed Sadık’tan ve Molla Tahir-i Lahori’den ilim tahsil etti. Genç yaşta tahsilini tamamladı. Fen ve din ilimlerinde mütehassıs oldu. Babasının gayretli çalışmaları ve yardımları sayesinde tasavvufta yetişip, yüksek derecelere kavuştu. Birçok kıymetli kitaba açıklamalar yazdı. Din ve fen ilimlerinde yetişip talebe yetiştirmek için babasından icazet (diploma) aldı. Talebe yetiştirmekle meşgul oldu. İmamı Rabbani hazretleri fıkıhla ilgili bir meseleyi araştırmak isteyince, Muhammed Said’e sorar, verdiği doğru ve sağlam cevaplardan çok memnun olurdu. İlim, fazilet sahibi ve kerametler hazinesi olan Muhammed Said-i Faruki, 1660 (H.1070) senesinin Cemaz-il-ahir ayının yirmi yedinci günü vefat etti.
ESERLERİ:
1. Mişkat-ül-Mesabih Haşiyesi: Hanefi mezhebi imamlarının delil olarak kullandıkları sahih hadisleri açık delillerle en kıymetli kitaplardan alıp bu kitaba yazmıştır.
2. Mektubat-ı Saidiyye: İçerisinde yüz mektup bulunan bu eser, bir cilttir.
3. Namazda otururken parmak kaldırmamak gerektiğini anlatan, Hanefi mezhebine göre bir risale. Bu eserinde parmak kaldırmamanın daha iyi olduğunu isbat etmiştir.
Muhammed Said, babası İmamı Rabbani hazretleri gibi takva sahibi, ilmiyle amil, sünnete tam uyar, azimetle amel ederdi. Tatlı sözlü, güler yüzlü olup, dünyaya düşkün değildi. Hadis, fıkıh ve tasavvuf ilminde yüksek derece sahibiydi.
Muhammed Haşimi Keşmi, İmamı Rabbani hazretlerinin şöyle buyurduğunu nakleder: “Oğlum Muhammed Sadık vefat edince, kendi kendime zahir ilimlerde bu kadar faziletli, kalp hallerinde bu kadar yüksek oğlu nerede bulurum dedim. Allahu Teala ihsan ederek bu mübarek kardeşini (Muhammed Said’i) yüksek ağaBey’inin vekili eyledi. Bu ihsanından dolayı, Allahu Teala’ya hamd ü senalar olsun.”
Yine babası İmamı Rabbani hazretleri onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Muhammed Said, Ulema-i Rasihinden ve sabikundandır. Allahu Teala’nın halilidir (dostudur). O’nun rahmet hazinesidir. Yarın kıyamet günü rahmet hazinelerinin taksimi ona verilir. Şefaat makamından büyük payı vardır.”

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Muhammed Said-i Faruki Özgeçmişi

Muhammed Said-i Faruki Hayatı

Sizde Muhammed Said-İ Faruki ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Muhammed Said-i Faruki biyografisi 87 defa okunmuştur. [6037]