Orhan Arslan Kimdir ?

Orhan Arslan Biyografisi

Orhan Arslan Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Orhan Arslan : Orhan Arslan akademisyen
•Doğum Yeri : Havza-Samsun
•Doğum Tarihi : 11/01/1945
•Medeni Durumu : Evli
•Yabancı Dil : Almanca
Öğrenim Durumu
Yüksek Öğretim
•Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi Bölümü,
Ankara 1963-1968
•Doktora: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı,
Ankara 1968-1973
•Doçentlik: T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu
Tarla Bitkileri Bölümü 1983
•Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınavı
T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu
Dil : Almanca
Sonuç : Başarılı
Tarih : Mart 1988
•Profesörlük: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı,
Ankara 1989- Devam
Akademik Görevler
•Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
28 Şubat 1968-1982
•Yardımcı Doçent: Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
1982-1983
•Doçent: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara
1984-1989
•Profesör: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı,Ankara
1989- Devam
İdari Görevler
•1984-1985 G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD Başkanı
•1985-1986 Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı
•1985-1991 Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
•1986-1992 Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
•1986-1992 Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
•1986-1992 Gazi Üniversitesi Senato Üyesi
•1986-1989 Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı
•1985-1996 Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın Kurulu Başkan ve Raportörü
•1988-1990 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı
•1990-1991 M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Fen Bilimleri Komisyonu Üyesi
•1990- (Devam) Türk Standardları Enstitüsü Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı
•1993- 1997 Türk Kooperatifçilik Kurumu Haysiyet Divanı Üyesi
•1993- 1997 Güreş Federasyonu Asbaşkanı
•1993-1996 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı
•1994-1995 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
•1995-1996 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Gnl. Md. ve Yönetim Kurulu Başkanı
•1984- (Devam) G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Öğretim Faaliyetleri
Üniversitede Verdiği Dersler
Lisans Dersleri
•Genetik
•Evrim
•Moleküler Genetik
•Bitki Biyoteknolojisi
•Genel Biyoloji
•Biyolojik Kavramlar
•İnsan sağlığı
•Biyostatistik
•Bitki Coğrafyası
•Araştırma Teknikleri
•Geleneksel Bitkisel Droglar
•Biyoloji Öğretim Metotları
•Endüstri Bitkileri ve Islahı
•Endüstri Bitkileri Uygulamaları
•Spor İstatistiği
Lisans Üstü Dersler
•İleri Genetik I ve II
•İleri Biyoteknoloji
•Biyostatistik II
•Biyolojide Araştırma Teknikleri
•Sporda Araştırma Teknikleri
•Bitki Biyoteknolojisi
HAKKINDA YAZILANLAR
Ocak - II (01.1968-08.1971)
“Aylık fikir ve kültür dergisi”. Ocak 1968'de Ankara Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti'nce çıkarılmağa başlanan ve 7. sayısında Üniversiteliler Kültür Deneği'ne devredilen dergi. Temmuz 1968'den başlanarak Ankara'da aylık olarak yayımlandı.
23x15 sm. boyutunda, 16+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin, ayrı tür kâğıda basılı kapağı renkli zeminin üst bölümünde logusu ve yanında bir ocak resmi, altındaki beyaz şerit üzerinde İstiklâl Marşı'mızın “sönmeden yurdumun üstünde en son ocak’ mısraı, onun altındaki ikinci şerit üzerinde ise sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri, alttaki renkli zemin üzerinde de içindeki önemli yazıların adları veriliyordu. Başlngıçta
kuruş olan fiyatı, 37. sayıda 150 kuruşa çıkarılmıştı.
Üniversiteliler Kültür Derneği adına derginin sahibi Mehmet Aktaş, yazı işleri müdürü ise Orhan Arslan idi. Yazarları ise, Galip Erdem, Selim A(yvaz) Gökdemir, Cezmi Bayram, Nuri Gürgür, Acar Okan, Peyami Turan, Mehmet Ferit Gökdemir, Alâaddin Korkmaz, Orhan Arslan, Nevzat Köroğlu, İrfan Tunç, Şeref Yılmaz, Metin Akın, Celâl Battaloğlu, Hasip Öztürk, Saime Hazinedar, Müslim Turan, Orhan Türköz, Ümit Akkoyunlu, Ziya Gürel, Tarık Karayusufuğlu, Osman Öngel, Mustafa Kürşad Özemir, Şakir Gözübüyük, Nurettin Başa¬ran, Celâl Er, Orhan Kavuncu, Süleyman Kürkçü, Erdal Sargutan, vb. idiler.
Derginin yayımı 44 sayı sürdü. 3. ve 4. ciltlerinde bazı sayılar birkaç sayı (s.g. 33-35., 37-38, 42-44.) bir arada yayınlanmış ise de bu toplu sayılarda sayfa sayıları da 36, 32, 64 olarak artırılmıştı. Fakat bu toplu sayılar, bir “son”un belirtileri idi. Derginin yayımı, yerini Ocak-IIIe bırakmak üzere, 44. Ağustos 1971 sayısı ile son verildi.
Ocak dergisinin önemi inceleme ve araştırmaya değer veren bir yüksek öğrenimli gençlik topluluğunun bu nitelikteki yazılarını yayımlaması idi.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Orhan Arslan Özgeçmişi

Orhan Arslan Hayatı

Sizde Orhan Arslan ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Orhan Arslan biyografisi 180 defa okunmuştur. [5788]