Semra Somersan Kimdir ?

Semra Somersan Biyografisi

Semra Somersan Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Semra Somersan : Semra Somersan akademisyen
1944 yılında Ankara’da doğdu. 1967’de Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. ABD’de doktora yapmak üzere Fulbright bursu kazandı. 1974’te The Ohio State Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji, 1976 yılında Antropoloji masterı ve 1981’de doktora yaptı. ABD’de iki yıl misafir öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü.
Önce Nokta Dergisi, ardından Cumhuriyet gazetesinde araştırmacı gazetecilik yaptı. Bu dönemde, biri Nokta dergisinde, Amerika’da yasaklı kimyasal maddelerin Türkiye’de insanlar üzerinde ilaç olarak denenmesi ile ilgili ortak çalışması, diğeri de Cumhuriyet gazetesinde, Türkiye’ye zehirli atık ithali ile ilgili araştırmacı gazeteciliği nedeniyle iki ulusal gazetecilik ödülü aldı. On yılı aşan gazetecilik dönemi sonrasında, 2000 yılında üniversiteye girdi. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi.
Verdigi Dersler:
Sosyolojiye Giriş
Kültür Sosyolojisi (Kültürel İncelemeler)
Kültürel İncelemeler (Y. Lisans)
Sosyolojik Perspektifler
Milliyetçilik ve Irkçılık
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Avrupa Toplumları ve Kültürleri
Sosyoloji ve Hukuk (Y. Lisans)
İnsan Hakları Savunucuları ve Hukukçular için Sosyal Bilimler
ESERLERİ:

1-Sosyal Bilimlerde Irk ve Etnisite, İstanbul, Bilgi üniversitesi Yayınları, 2004
2- Türkiye’de Çevre ve Siyaset, Olağan ülkeden Olağanüstü ülkeye, İstanbul, Metis, 1993.
Makaleler:
1- `How to Avoid the Global Monster of the North: Affirmative Action fort he New Global Age`, Nebula, Dec. 2004, vol.1, No. 3.
2- “Death Symbolism in Matrilineal Societies” Ethos, 1984, 12 (2).
3- “Güneyin Askeri Darbelerinde İnsan Hakları İhlalleri: Üç Ülke, Üç Uygulama “, Toplum ve Bilim, (Kış 2003-2004)
4- “Çokkültürlülük için Asgari Öneriler”, ToplumBilim, Ekim 2001.
5- Cogito, “Şiddetin İki Yüzü: Şiddetin Antropolojisi, Nisan 1996.
6- “Görecelik ve Öbür Yüzü”, Defter, Şubat-Mart 1990.
7- “Tükenen Tarih: İmroz-Gökçeada”, Defter, Kasım 1989.
8- Antropolog Victor Turner: Hastalıkta Devrim, Toplumda Statüko”, Defter, Şubat-Mart 1989.
9- “Sözlü Tarih, Araştırmacılık ve Tarih Yazımına Katılım”, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları, içinde, Salih. Özbaran, ed., İstanbul: Tarih Vakfı, 1995.
10- "Kentsel, Tensel İtiraflar", İnsan, Çevre, Kent, içinde F.B. Yıldırım, ed., 1996, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi.
11- “Devletten Geniş, Toplumdan Dar Katılım: Türkiye Ulusal Çevre Eylem Planının Hazırlanma Süreci”, Sivil Forum , Sonbahar, 1996 (1).
12- "Earthling-Perish Ethnicity?" Mediterraneennes , 10, Kış, 1997-98.
13- “Bazı Yorumcular Daha Eşit”, Fol, Ocak 1997.
Ödüller ve Burslar
• Bülent Dikmener Haber ödülü, Cumhuriyet gazetesinde çıkan“Zehirli Atıkların Türkiye’ye İthali ile ilgili haberler” için Jüri Özel Ödülü, 1988
• Türk Tabipler Birliği Ödülü: Cumhuriyet gazetesinde çıkan Deterjanlar ve Türkiye’deki çevresel etkileri ile ilgili haberler içinö 1987
• Çağdaş Gazeteciler Ödülü: Nokta dergisinde çıkan "Türkiye Ziraatinde Pestisidler ile ilgili haberler için", 1985 (Güldal Kızıldemir ile birlikte)
• Bülent Dikmener Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Nokta dergisinde çıkan araştırma "HZI Araştırma Enstitüsü ve Türkiye’nin Kobayları", 1985 (Güldal Kızıldemir ile birlikte)
• Çağdaş Gazeteciler Derneği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Nokta dergisinde çıkan araştırma: “Gri bir Sevgi: Eşcinsellik”, 1984
• Doktora tezi: Outstanding Pass, 1981.
• En iyi Öğretmen Ödülü’ne aday, The Ohio State University, Columbus Ohio, 1978-79.
• ABD de doktora yapmak üzere Fulbright Bursu, 1972-74.
• En iyi öğrenci ödülü, üsküdar Amerikan Kız Lisesi, İstanbul, 1963 (Figen Muşkara ile beraber)

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Semra Somersan Özgeçmişi

Semra Somersan Hayatı

Sizde Semra Somersan ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Semra Somersan biyografisi 43 defa okunmuştur. [2746]