Sigmund Freud Kimdir ?

Sigmund Freud Biyografisi

Sigmund Freud Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Sigmund Freud : Sigmund Freud Psikanaliz'in Kurucusu
6 Mayıs 1856’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda, Pribor’da doğdu. Babası, Jacob Freud, küçük bir esnaftı. Annesi onun ikinci karısıydı. Freud’un kendisinden yaklaşık yirmi yaş büyük iki üvey ağabeyi ve kendinden küçük yedi kardeşi vardı. Ailesi, 1938’e kadar yaşayacağı Viyana’ya taşındığında Freud dört yaşındaydı. Yahudi olan Freud’un babası özgür düşünceli biriydi. Freud sonradan kendisinin ateist olduğunu açıkladığında oğlunun kararına saygı gösterdi.
O dönemde Yahudiler yalnızca tıp ve hukuk alanında çalışabiliyorlardı. Freud da, bilimle ilgilendiği için, 1873’te Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Aslında nöropsikoloji araştırmaları yapmak istiyordu ama zengin olmadığı için nöroloji üzerine çalışmaya başladı. Daha sonraları birlikte çalışmalar yaptığı Josef Breuer’le bu dönemde tanıştı. Breuer ve Freud, konuşma kürünü birlikte oluşturdular.
1882-83’te Theodor Meynert Psikiyatri Kliniğinde işe girdi. Kokain üzerine pek çok çalışma yaptı. Daha sonra Jean-Martin Charcot adlı ünlü nörologla, hipnoz ve histeri üzerine çalışmalar yapmak için Paris’e gitti.
1886’da Viyana’ya dönüp muayenehane açtı ve evlendi. Özellikle hastalarının tedavisinde hipnoz kullanıyordu ama zamanla bunun yeterli olmadığını anlayıp muayeneyi bıraktı. 1900’de Rüyaların Yorumu’nu 1901’de de Gündelik Yaşamın Psikopatolojisi’ni yayınladı. 1905’te yayınlamaya başladığı cinsellik üzerine çalışmaları yankı uyandırdı. Çocukluk dönemi tecrübelerinin önemi ve Oedipus kompleksi teorilerini öne sürdü.
1902’de Viyana Üniversitesi’nde profesör oldu. 1906’da Psikanalitik Topluluğu’nu kurdu. Bu topluluğun kuruluşundan sonra benzerleri giderek çoğaldı. 19E2��da Massachusetts’deki Clark Üniversitesinde ilk uluslararası konuşmasını yaptı. 1923’te sigara bağımlılığından dolayı, çene kanseri teşhisi kondu. Bu hastalık, 16 yıl içinde 33 ameliyat geçirmesine neden oldu. Tam o yıllarda da Avrupa’da Nazi baskısı başlamıştı. 1938’de Almanya, Avusturya’yı işgal etti. Karısıyla İngiltere’ye kaçtı. 23 Eylül 1939 tarihinde İngiltere'de öldü.
İngiltere ve Viyana’da yaşadığı evlerde, Sigmund Freud Müzeleri bulunmakta.
FREUD KRONOLOJİSİ
1856 6 Mayıs tarihinde Moravia, Freiberg'de doğdu.
1859 Freiberg’den Leipzig’e taşındı.
1860 Ailesi Viyana’ya yerleşti.
1865 Gymnasium’a (ortaokul) girdi.
1873 Bir konferansta duyduğu “On Nature” (Goethe’ye ithaf edilen) isimli denemenin etkisi ile Hukuk fakültesini terk edip Viyana Üniversitesine tıp öğrencisi olarak girdi.
1876~82 Viyana’da Fizyoloji Enstitüsünde Brücke’nin yanında çalıştı.
1877 Anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler yazmaya başladı.
1881 Tıp doktoru olarak mezun oldu.
1882 Martha Bernays ile nişanlandı.
1882~85 Viyana Genel Hastanesinde çalıştı, beyin anatomisi üzerinde yoğunlaştı.
1884~87 Kokainin klinik kullanımı üzerine araştırmalar yaptı.
1885~86 Salpêtrière, Paris’te Charcot’un yanında çalıştı. Charcot’un histeri ve hipnozun kullanımı hakkındaki izlenimlerinden yararlandı.
1886 Martha Bernays’la evlendi ve Viyana’da sinir hastalıkları üzerine özel muayenehane açtı.
1886~93 Viyana’da Kassowitz Enstitüsünde nöroloji üzerine, özellikle çocuklardaki beyin felçleri üzerine sürekli çalışma yaptı ve pek çok çalışması yayınlandı.
1887 Uygulamalarında hipnotik telkini kullanmaya başladı.ilk kez baba oldu ve en büyük kızı Mathilde doğdu.
1889 Telkin tekniğini incelemek üzere, Nancy’de Bernheim’ı ziyaret etti. Aynı yıl en büyük oğlu Martin doğdu.
1891 Afazi üzerine monografi yaptı. Bir yıl sonra küçük oğlu Ernst doğdu.
1893~98 Histeri, obsesyonlar ve anksiyete üzerine araştırma ve kısa makaleler yazdı.
1895 Breuer ile birlikte, “Histeri Üzerine Çalışmalar”; olgu öyküleri ve Freud’un kendi tekniğini tanımlayan çalışmalarını yayınladı.
1896 “Ruh çözümleme” (psikanaliz) teriminin ortaya çıkış tarihi ve aynı zamanda babasının (80 yaşında) ölüm yılıdır.
1897 Freud’un öz-çözümlemesi; yaralanma kuramının terk edilmesine ve çocuksu cinsellik ve Oe***pus karmaşasının benimsenmesine yol açtı.
1899 Pek çok rüyayı ve kendi rüyalarını çözümlediği “Düşlerin Yorumu” adlı kitabı yayınlandı. Rüyalar için Freud : “Bilinçdışına giden kral yolu.” yorumunu yaptı.
1901 “Günlük Yaşamın Psikopatolojisi” adlı kitabın yayın tarihi.
1905 Professor Extraordinarius olarak atandı. Üç yıl sonra “Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme” isimli çalışmasıyla; İnsanoğlunda, cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişini anlattı.
1906 İsveçli psikanaliz taraftarı Carl Gustav Jung ruh çözümlemeye katıldı.
1908 Salzburg’da Ruh çözümleyicilerin ilk uluslar arası toplantısı yapıldı.
1909 Freud ve Jung konferans vermek üzere A.B.D.ye gittiler.
1910 “Narsisizm” kuramı ortaya çıkarıldı.
1912~13 “Totem ve Tabu”yu yayınladı. Jung’ın toplumdaki akraba evliliklerine olan yasağı inceleyen tezine destek mahiyetindeydi.
1914 Birinci dünya savaşı başladı.
1915~17 “Giriş Konferansları” yapıldı.
1919 Narsisizm kuramının savaş nevrozlarına uygulanması yılı oldu.
1920 İkinci kızı Sophie’nın ölüm yılı. “Haz İlkesinin ötesinde”; “yineleme takıntısı” ve “ölüm iç güdüsü” kuramını ilk kez açık olarak tanıttı.
1921 “Grup psikolojisi ve Ego analizi” yayınlandı.
1923 “Ego ve id” egonun sistematik bir çözümsel incelenmesinin başlangıcı oldu. Freud’a kanser teşhisi konuldu.
1926 “Ketvurmalar, Belirtiler ve Anksiyete”. Anksiyete sorunu üzerine görüşler sundu.
1927 “Bir yanılsamanın geleceği”. Bir din tartışması.
1930 “Uygarlığın Huzursuzluğu ”nu yayınladı. Bu, Freud’un yıkıcı içgüdüler üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerdi.
1933 Freud’un kitapları Berlin’de halk önünde Naziler tarafından yakıldı.
1936 Freud’un doğumunun 80. yıl dönümü. İngiliz kraliyet ailesi tarafından İngiltere’de onurlandırıldı.
1938 “Ruh çözümlemenin Bir Taslağı”, Ruh çözümlemenin son, bitmemiş ama köklü bir tanımı idi.
1939 23 Eylül’de Londra’da, 1923’ten beri boğuştuğu kansere yenik düştü.
ESERLERİ:
Günlük Yaşamın Psikopatalojisi
Düşlerin Yorumu
Psikanaliz Üzerine Beş Ders
Totem ve Tabu
Narsizmin İncelemesine Giriş
Uygarlığın Huzursuzluğu
Haz İlkesinin Ötesinde Ben veİd
Musa ve Tek Tanrıcılık
Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme, 1905
Nükte ve Bilinçdışı'yla İlişki, 1905
Psikanalizin Tarihçesi, 1914
Psikanalize Giriş Dersleri, 1917
Yaşamım ve Psikanaliz, 1925
Tutukluk, Semtom ve Korku, 1926
Bir Yanılsamanın Geleceği, 1927
Kültür İçindeki Huzursuzluk, 1930
Psikanaliz ve Uygulama,
Psikanaliz Üzerine,
Olgu öyküleri
ESER-AYRINTI
Yaşamım ve Psikanaliz
Sigmund Freud
Say Yayınları
"Yaşamım ve Psikanaliz" aslında Freud'ün özel yaşamının değil, bilimsel çalışmalarının ve çatışmalarının anlatısıdır. İnsan düşüncesi için yepyeni bir çığır açan bu yenilmez savaşçı birçok direnmeler ve engellemelerle karşılaşır. Fakat o, yolundan hiçbir zaman sapmadığı gibi, daha da ileri gitmiş, yaşamı boyunca, insan ruhunun en karanlık noktalarına ışık saçan, konusunda devrim sayılan düşünceler ortaya koymuştur.
Bu kitap Freud'u, Freud öğretisini ve çalışma arkadaşları olan Jung ve adler'in öğretileri arasındaki farkı verirken; Freud'çu analiz kousunda
bilinmesi gereken temel ve özgü bilgiler içermesi bakımından da okurlarımız için vazgeçilmez bir eser.
HAKKINDA YAZILANLAR
1.Freud
Octave Mannoni
Alan Yayıncılık / Yaşam İncelemeleri Dizisi
Freud'un devrimi, içerikleriyle, ama aynı zamanda ahlaksal anlayışıyla Schopenhauer'inkine ne kadar da yakındır! Nasıl Schophauer'in irade öğretisi akla ve tine iman eden bütün o felsefe akımlarına ters gelmişse, Freud'un da insanın ruhsal dünyasında bilinçdışının, yani "O"nun oynadığı o muazzam rolü keşfetmesi, bilinçlik durumu ile ruhsal yaşamı aynı şey olarak gösteren klasik psikolojiye ters gelmiştir, gelecektir...
Thomas Mann
İnsanlar arası anlaşabilme sanatı, daha üst düzeyde bir insancıllığa ulaşmamıza yardım edebilecek olan uluslar arasında da gitgide daha zorunlu hale gelen insan ilişkilerini ilgilendiren bu sanat, Freud'un kişilik öğretisinden gördüğü desteği çağın hiçbir tinsel yönteminden görmemiştir.
Stefan Zweig
Freud, eski filozof dürtüleri ve yeni vicdan rahatsızlığı olan bir filozoftu. Faraziyelere kendini fazlasıyla kaptırdığından, tek tek vakalara sımsıkı sarılmıştı. Kendine uyguladığı katı disiplin, tıpkı Nietzche'nin müziğe karşı kendi kendine getirdiği bir cezaydı, ama aynı zamanda azalmış bir güvenin de belirtisiydi.
Ludwig Marcuse
2.Sigmund Freud: Cinselliğin Yeryüzü
Biyografi ve Freud'tan Seçmeler
Stefan Zweig
Broy Yayınları / Dünya Kitaplığı
Freud, ahlak tarafından kızgın demirle damgalanan libido'nun insan varlığının yıkılmaz bir parçasını oluşturduğunu kesinlikle açıkladı. Bu öğe hiçbir zaman uzaklaştırılamaz, fakat bazı durumlarda, bilince geçişiyle faaliyetinin yararlı kılınması başarılabilir. Eski toplumsal törelerin bir baş tehlike saydığı bu bilinçlenmeyi bir çare olarak gören Freud, tam tersine, eski ahlakın iyilik sandığı içe tıkmayı gerçek tehlike olarak ispatlıyor. Eski metodun künk altında tuttuğu şeyi o, gün ışığına çıkarıp yaymak istiyor. Bilmezlikten gelme yerine ne olduğunu anlama, sakınma yerine yanaşma; bakışlardan çevirme yerine derinleştirme istiyor. Örtme yerine çırılçıplak soyma! Yalnız içgüdüleri tanıyanlar onları disipline sokabilir; iblisleri ancak, uçurumlarından çekip çıkaran ve onlarla yüz yüze bakabilen uysallaştırabilir...

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sigmund Freud Özgeçmişi

Sigmund Freud Hayatı

Sizde Sigmund Freud ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Sigmund Freud biyografisi 133 defa okunmuştur. [2158]