Talat Turhan Kimdir ?

Talat Turhan Biyografisi

Talat Turhan Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Talat Turhan : Talat Turhan emekli asker, araştırmacı-yazar
1924 yılında Elazığ’da doğdu. O tarihte babası Elazığ Müdde-i Umumisi (Savcı) idi. Baba tarafı Rize ilinin Çayeli ilçesinin tanınmış ailelilerinden Şerifoğulları’na mensuptur. Anne tarafı Elazığ Harput’un tanınmış ailelerinden Efendigiller‘dendir.
Babasının görevi nedeniyle yurdun çeşitli yörelerinde öğrenim hayatını sürdürdü. 1929 yılında Ardahan’da başladığı ilkokulu 1935 yılında Zonguldak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda tamamladı. Zonguldak’ta başladığı ortaokul yaşamını 1939 yılında Elazığ’da bitirdi.
Daha sonra 1940 yılında İstanbul Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü. II. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle İstanbul’un seyrekleştirilmesi planı çerçevesinde okulu Konya’ya taşındı. Devam eden öğrenimini 1942 yılında orada tamamladı. Mezuniyetinde tarih dersi birinciliği nedeniyle ödüle laik görüldü. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra Samsun’da 15.Topçu Alayı'nda askerlik stajını tamamladı.

Staj sonrası 1942/1944 yılları arasında Ankara’da Harp Okulu'nda öğrenimini tamamladı. 30 Ağustos 1944’de asteğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Daha sonra 1944/1946 yılları arasında Polatlı’ta bulunan Topçu Okulu'nda mesleki öğrenim gördü. Asteğmenliğinden 6 ay sonra teğmenliğe yükseldi. Okulu bitirdiğinde Adapazarı’nda bulunan 17.Tümene bağlı 17.Koşulu Topçu Alayına (Atlı) atandı. Bu arada bir süre Kandıra’da görevini sürdürdü. Bir yıl orada görev yaptıktan sonra şark hizmeti için 156.Ağır Topçu Taburu Müstakil Takım Komutanı Erzurum Tafta Köyü'ne atandı.
Sırasıyla; 1948 Topçu Okulu emrinde Müstakil Topçu Takım Komutanı (kıta ile naklen) Polatlı; 1948/1950 Topçu Üsteğmen Erzurum Gez Köyü ve Aziziye Tabyası 13’cü Uçaksavar Alayı Topçu Takım Komutanlığı ve Batarya Komutanlığı (vekaleten); 1948-1949 Kursiyer Uçaksavar Okulu Ağır Uçaksavar M-8 Komuta Aleti ve SCR 584 Radarı Kursu Tuzla; 1950 1. Uçaksavar Alayı Topçu Takım Komutanı: İstanbul – Rami,Bandırma (kıta ile naklen); 1950 Yedek Subay Taburu Takım Komutanı Tuzla Uçaksavar Okulu; 1950 Kursiyer (Kurs Birincisi) İzmir Gaziemir Ulaştırma Okulu Motor ve Bakım Kursu; 1950/1951 Üçüncü Bakım Kademesi Komutanı, Öğretmen Subay Kursu Tuzla; 1951-1953 Genel Konular Bölümü Motor Öğretmeni – Tuzla Uçaksavar Okulu (orada Motor bölümü kürsüsünü kurarak ilk bölümün öğretmenliğini yaptı); 1953 Yılı Kara Harp Akademisi Sınavı Giriş Birincisi İstanbul-Yıldız; 1953/1954 5’ci Kore Tugayı Uçaksavar Batarya Komutan mv. Ankara ve Seferihisar (Türkiye’de hazırlık); 1954-1955 5’ci Kore Tugayı Uçaksavar Batarya Komutanı mv. (Batarya Birleşmiş Milletler Birincisi) Topçu Yüzbaşı Kore 1955/1956 Uçaksavar Alayı 187’ci Hafif Uçaksavar Batarya Komutanı İstanbul Orhaniye Kışlası; 1955 Kursiyer Polatlı Topçu Tekamül Kursu; 1958/1959 2’ci Odu karargah Harekat Başkanlığı kurmay Stajyeri Topçu Binbaşı Konya; 1959/1960 39’cu Tümen Topçu Komutanlığı Ağır Topçu Tabur Komutanlığı mv. – Kurmay Binbaşı Dörtyol; 1959/1960 39’cu Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdür vk. İskenderun'da görev yaptı.
1960 Genel Kurmay Harekat Başkanlığı Plan harekat Dairesi Plan Kısım Amiri Ankara; 1960/1962 Milli Savunma Bakanlığı Kara Emir Subayı Topçu Kurmay Yarbay Ankara (1960 Yılında atandığı bu görevinde 30 Ağustos 1962 yılında yarbaylığa terfi etmiştir.)
1960/1962 Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdür vk. Ankara; 1961/1962 Ordu Dil Okulu İngilizce bölümü (9 Ay süreli bu kurs devam ederken, 22 Şubat 1962 başkaldırı girişimi meydana gelmiş bu olay nedeniyle kursu tamamlamadan ilişkisi kesilerek Afyon Batı menzil Komutanlığı Plan ve Prensipler Şubesi Kısım Amirliğine sürgün edilmiştir. Daha sonra Danıştay’da dava açarak, dil kursunda bıraktığı yerden devam etme hakkını geri kazanmıştır.

27 Mayıs 1960’dan sonra Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunduğu evrede Silahlı Kuvvetler içindeki dalgalanmalarda yer aldı. O dönemden itibaren ülkemizin yakın tarihine ilişkin olaylara sol düşünceleri doğrultusunda doğrudan ya da dolaylı olarak katıldı. Silahlı Kuvvetler Birliği'ne üye oldu.
Daha sonra Genç Kemalistler Ordusu adlı bir dava nedeniyle Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi'nde 1963 yılında 4 ay 17 gün tutuklu kaldı. Üç buçuk yıl askeri yargıda yargılandı. Dava devam ederken hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 42 sayılı yasayla emekliye ayrıldı.

1964 yılında kurmay yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı. 1965 yılında yazı yaşamına başladı.

1972/1974 yılında Bomba Davası adlı üst düzey cuntacı generallerin birbirleriyle olan makam ve çıkar çatışmaları üzerine düzenlenen bir davanın baş sanığı olarak Ziverbey İşkence Köşkü'nde bir ay sorgulandı. İki yılını Selimiye Askeri Ceza ve Tutukevi'nde geçirdi. İdam istemiyle yargılandığı bu davada af kabul etmemesine karşın, politik durumdaki değişime uyarlı olarak davası örtbas edildi. 1973 yılında cezaevinde yatarken, kontrgerilla işkencecileri hakkında TBMM Araştırması isteyerek bu konuyu ülke gündemine soktu.

Özellikle 1990'dan beri ilgi alanı içine giren konularda 17'si yurtdışında olmak üzere 120'ye yakın konferans, açıkoturum, panel vb. gibi etkinliklere katıldı. Bazı özel televizyon kanallarındaki belgesel ve söyleşilerde yer aldı. Basın toplantıları düzenledi.
26 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da vefat etti.
ESERLERİ:
1-Bomba Davası-Savunma 2 cilt
2-Doruk Operasyonu
3-Özel Savaş, Terör ve Kontrgerilla
4-Emperyalizmin Bataklığında İstihbarat Örgütleri
5-Mehmet Eymür-Ziverbey'den Susurluk'a Bir Mit'çinin Portresi
6-Çeteleşme-Kontrgerilla
7-27 Mayıs 1960'tan 28 Şubat 1997'ye..Devrimci bir kurmay subayın etkinlikleri
8-Atatürk'ün Yarbayı: Talat Turhan için ne dediler ?
9-Türk İstiklal Harbi'nde Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muhaberesi
10-Küresel Çete
11-Derin ABD, NATO ve Bush'lar
12-Sarmaşık / FETÖ'nün dolarları
HAKKINDA YAZILANLAR
emekli kurmay yarbay. 12 martta darbeciler tarafından darbecilikle suçlanıp, Ziverbey Köşkü’nde sorgulanmıştır. Talat Turhan burada karşılaştığı "biz kontrgerillayız adamı..." sözlerine çok içerlemiş ve serbest kalır kalmaz bu konu üzerine yazmaya başlamıştır. Elinde oldukça önemli belgeler vardır ve bunların bir çoğunu ilk kez o yayımlamıştır.
ESER-AYRINTI
27 Mayıs 1960'tan 28 Şubat 1997'ye...
Devrimci Bir Kurmay Subayın Etkinlikleri
1. Kitap
Talat Turhan
Sorun Y. İstanbul 2001
Talat Turhan TSK'dan yetişen devrimci kimlik ve kişiliği ile öne çıkanlardan birisidir. Onun amacı ve düşünce-davranış çizgisini çeşitli faaliyetleri arasında görmek ve tanımlamak mümkündür. Bu kitap Talat Turhan'ın amaç ve evrimini doğrudan belgeleyen bir içeriğe sahiptir. Devrimci bir kimlik ve kişilik taşıyanların amaç-araç diyalektiğini ne ölçüde gözettiği, hangi süreçte neler yaptığı doğrudan yaptığı işlerde görünür-aranır. TSK'dan gelen devrimcilerde öne çıkan en belirgin nitelik, Türkiye'nin sorunlarına "çözüm" üretilmesi ve emperyalizme karşı mücadeledeki tutarlılıkta aranır.
Elimizdeki kitap, aynı zamanda askeri-sivil bürokrasi hakkında Sol'un politikasızlığına da işaret ediyor... Devrimci ve Marksist Sol'un günümüzde sıçrama cevap arayanların, TSK'dan gelen Talat Turhan'ın düşünsel evriminden öğretici ders ve sonuçlar çıkarması gerekiyor.
Kuşkusuz "yurt ve dünya" sorunlarına çözüm konusu tartışılırken, bilimsel bir yöntem ve sınıfsal bir bakış gereklidir. Tutarlılık bu zeminde gözlenir. Talat Turhan eylemini yazıya döktüğü için, hakkındaki değerlendirme her türlü spekülasyonun dışındadır. Hele emperyalizmin insana ve insanlığa saldırdığı bir süreçte (gericilik döneminde) ezilen ve sömürülenlerden yana tavır almak, özgür, eşitlikçi, demokratik bir dünya idealini kendine özgü taktik yöntemlerle saptamak, önerilerde bulunmak, insanlığın genel ilerici-devrimci cephesinde çeşitli etkinliklerde saf tutmak çok önemlidir.
Ulusal-sosyal kurtuluşunu bir türlü gerçekleştirememiş Türkiye'nin "düze çıkması" konusu tartışılırken 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a sarkan süreçteki olayları yerli yerine koymak gerekiyor. Bilimsel inceleme ve araştırma yapmaya aday genç insanlarımızın yararlanacağı pek çok malzeme bu kitapta fazlasıyla mevcuttur. Elimizdeki kitap Talat Turhan arkadaşımızın binbir emekle oluşturduğu arşivinden belli bir sistematiğe göre derlenerek hazırlandı. "27 Mayıs'tan 28 Şubat'a... Devrimci Bir Kurmay Subay'ın Etkinlikleri" adıyla okurlarımıza sunulan 1. Kitap'tan sonra, 2. ve 3. kitaplarda gereken ilgiye kavuşunca, yazarın arşivindeki malzemelerin ayrıca gün ışığına çıkarılarak kitaplaştırılması planlanmaktadır.
(Arka Kapak)
VEFAT-HABER
Talat Turhan hayatını kaybetti
odatv 27 Temmuz 2017
27 Mayıs sonrasında ve 12 Mart'ta çeşitli suçlamalarla yargılanan Turhan, son olarak 15 Temmuz kalkışmasının ayrıntılarının da ele alındığı "Sarmaşık / FETÖ'nün dolarları" isimli bir kitap yazmıştı.
Turhan, 12 Mart döneminde Amerikan Talimnamelerini deşifre ederek kontrgerilla gerçeğini de su yüzüne çıkarmıştı. 12 Mart'ın en önemli davalarından “Bomba Davası”nın “1 No’lu sanığı” da olan Turhan, ünlü “Ziverbey Köşkü”nde sorgulanmasının ardından tutuklanarak Selimiye cezaevine atılmıştı.
Ölümüyle ilgili bir ilan yayımlayan Turhan'ın ailesi, cenazeye çelenk gönderilmemesi, Turhan'ın vasiyeti üzerine Rize Çayeli'nde bulunan Şerifli Camisi Vakfına bağışta bulunulmasını istedi.
Turhan'ın cenazesi 28 Temmuz Cuma günü Üsküdar Kuzguncuk Camisinden kaldırılarak Nakkaştepe Mezarlığ'na defnedilecek.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Talat Turhan Özgeçmişi

Talat Turhan Hayatı

Sizde Talat Turhan ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Talat Turhan biyografisi 182 defa okunmuştur. [3521]