VİETNAM kelime anlamı VİETNAM nedir VİETNAM ne demek VİETNAM sözlük anlamı VİETNAM

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

DEVLETİN ADISosyalist Vietnam Cumhriyeti

BAŞŞEHRİHanoi

NÜFSU69.050.000

YÜZÖLÇÜMÜ331.688 km2

RESM DİLİVietnam dili

DNİBudizm, Taoizm

PARA BİRİMİDong

Güneydoğu Asyadaki Çinhindi Yarımadasının doğu kısmında yer alan bağımsız bir devlet. Vietnamın kuzeyde Çin, batıda Kamboçya ve Laos ile hudutları vardır. Vietnamın uzun kıyı hattı doğuda Güney Çin Denizine bakar, güneyde ise Siyam Körfezine ulaşır. Ülke 834 ve 2323 kuzey enlemleriyle 10209 ve 10928 doğu boylamları arasında bulunur.

Trihi

M.Ö. 3. yüzyılda Viet kabileleri, Çinin Kanton şehrinden Orta Vietnama kadar uzanan Nam Viet Devletini kurdular. M.Ö. 111de Nam Viet Devleti yıkılınca, Vietler Çin hkimiyeti altına girdiler. Uzun bir savaştan sonra Çinlileri Kızıl Nehir Vdisinden çıkaran Vietnamlılar M.S. 939da bağımsızlıklarını kazandılar. Vietnam 15. asır başlarında Çin tarafından tekrar alındı ise de, kısa bir süre sonra 1427de tekrar bağımsızlığına kavuştu. 1887de Tonkin ve Annamla birlikte Kamboçya ve Laos, Çinhindi Birliği içinde teşkilatlandı. Yönetim bir Fransız Genel Vlisine verildi.

Fransanın ülkeyi ekonomik yönden sömürmesi ve siys baskısı, Fransız yönetimine karşı kuvvetli bir mill direniş hareketine sebep oldu. 1930 ve 1945 yılları arasında Fransaya karşı hareketlerde komünistler en kuvvetli grup olarak ortaya çıktılar. Bunlar 1941de Vietnam Bağımsızlık Cemiyetini (Vietminh) kurarak komünist olmayan birçok grupları da kendilerine çektiler.

İkinci Düny Savaşında Vietnamı işgl eden Japonya 1945te teslim olunca, Vietminh birlikleri Hanoide iktidarı ele geçirdiler. Liderleri Ho Chi Minh Vietnamın bağımsızlığını ln etti. Fransa güneyde mill ihtilli bastırmayı başardı. Fakat kuzeyde sömürge rejimini yeniden kurmak istemesi, Çinhindi Savaşlarının patlak vermesine sebep oldu. 1946dan 1954e kadar devam eden savaş, Fransa Dienbienphu Muhrebesinde bozguna uğrayınca son buldu.

21 Temmuz 1954te Cenevre Antlaşması imzlandı. Bu antlaşma kararlarına göre geçici olarak ülke, kuzeyde komünist kontrolündeki Demokratik VietnamCumhriyeti, güneyde Vietnam Cumhriyeti olmak üzere iki ayrı devlete bölündü. Bölünme hattı 17. paraleldi. Bu bölünme hattı 1956da yapılacak olan genel seçimlerle kaldırılacaktı. Fakat genel seçimler yapılmadı. Bunun üzerine Kuzey Vietnam, Güney Vietnam hükümet başkanı Diemi düşürmeyi hedef alan bir terör kampanyası başlattı. 1960ta Diem ve Vietcong olarak bilinen komünist gerillalar arasındaki mücdele şiddetli bir iç savaşa dönüştü. Güney Vietnam ABD tarafından, Vietcong ise Kuzey Vietnam tarafından destekleniyordu. Diem komünistlerle baş edemeyince, 1963te subaylar bir darbe yaparak hükümeti devirdi. Diemin düşüşü birbirini tkip eden birçok asker darbeleri peşinden getirdi. Siys bir istikrarsızlık dönemi başladı.

Vietcong ve Kuzey Vietnam birlikleri baskısı altındaki Güney Vietnamın çöküşünü ancak ABD müdhalesi engelledi. Amerikan yardımıyla Güney Vietnam ordusunun kuvveti üç kat arttı. 1964te ABD, komünist kuvvetlerin artan taarruzlarına cevap olarak Kuzey Vietnamı bombalamaya başladı. Nisan 1969da 543.000e ulaşan Vietnamdaki Amerikan kuvvetleri Başkan Nixonun emriyle Temmuz 1969dan tibren yavaş yavaş çekilerek azaltılmaya başlandı. 27 Ocak 1973te Pariste ABD, Kuzey ve Güney Vietnam ve Vietcong arasında bir ateşkes antlaşması imzlandı. Fakat bu anlaşma kararlarına hiç uyulmadı.

1974te Güney Vietnama Amerikan yardımı, ABD kongresi tarafından durduruldu. Çinhindinin her tarafında iki yıl boyunca çetin muhrebeler devam etti. Kuzey Vietnam 1975in ilk aylarında merkezi Vietnamda kalan son Güney Vietnam kuvvetlerine taarruza başladı. Güney Vietnamın geri çekilme harektı bozguna dönüştü. Saygon rejimi 30 Nisanda teslim oldu. Geçici bir ihtill hükümeti, kontrolü ele geçirdi ve komünizmi yerleştirmek için adımlar atıldı. Bütün işyerleri ve çiftlikler devletleştirildi. 165.000i ABDye olmak üzere binlerce Vietnamlı diğer ülkelere iltica etti. Ülkenin iki tarafının Millet Meclisleri toplanarak 2 Temmuz 1976da Vietnam tekrar birleştirildi. Kuzey Vietnamın başşehri, bayrağı, marşı, amblemi ve parası ülkede geçerli oldu. Hemen hemen yüksek hükümet kademelerinin hepsine eski Kuzey Vietnam hükümetinin görevlileri getirildi. Vietnam İç Savaşı bütün Vietnamın Rus peyki olmasıyla neticelendi. Güney Vietnamdaki ABD üsleri Rus üsleri oldu.

Sivillere karşı saldırı ve zulüm devam ederken 19771980de Kamboçya ile şiddetli bir savaş patlak verdi. Vietnamlı azınlıkların deniz yolu ile veya karadan Kamboçya üzerinden artan kaçış hareketleri üzerine, 1983te Vietnam, Kamboçyadaki mülteci kamplarına taarruzda bulundu. 140.000 Çin asıllı Vietnamı terk edince Çin ile münsebetler bozuldu ve Çin ekonomik yardımı kesti. Çin, Vietnamın dört sınır eyletine taarruz etti. Birçok ekonomik hedefleri tahrip etti. Vietnam, Çin saldırılarını püskürtmekle birlikte büyük ekonomik kayıplara uğradı. Parti genel sekreteri olan ve ülke yönetiminde ağırlığını koruyan Le Duanın ölümü üzerine, Vietnamın siysetinde değişiklikler oldu. 1989 sonlarında Vietnam birlikleri Kamboçyadan çekilmeye başladı. Buna bağlı olarak ABD ile ilişkilerin normale dönmesi gündeme geldi. Nisan 1992de Mill Meclis 1980den beri yürürlükte olan anayasanın yerine yeni bir anayasa kabul etti. Yeni anayasayla devlet konseyi ve Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Devlet Konseyi başkanından daha fazla yetkilere ship Cumhurbaşkanlığı makmı kuruldu. Sandalye sayısı 496dan 295e indirilen meclis için Temmuz 1992de seçimler yapıldı. Yeni meclis eski savunma bakanı Le Duc Anhı cumhurbaşkanlığına seçti. Ekonomi 1992de hızlı bir gelişme gösterdi.

Aynı sene Rusya burada bulunan üslerdeki gemilerini ve asker danışmanlarının hepsini geri çekti. Amerika ve yakın komşuları ile diplomatik ilişkileri yeniden başladı.

Fizik Yapı

2240 kmlik bir kıyı hattına ship olan Vietnam uzun ve dar bir ülke olup, yaklaşık bir S şeklinde Çin sınırından Siyam Körfezine kadar uzanır. Ülkenin sdece 25i verimli delta ve ovalardan meydana gelmiştir. Kalanı kıraç dağları ve kısmen ekilebilir yüksek yaylaları ihtiv eder. Ülkenin en geniş yeri olan kuzey kesimde, dağlık kısımlarla Kızıl Nehir Vdisi büyük ölçüde birbirine zıttır. Kızıl Nehir Çinden doğarak, güneydoğu istikmetinde akar ve Tonkin Körfezine dökülür. Vietnamın dar merkez kısmı kıyıda ancak birkaç tne verimli toprak parçasına shiptir. Merkez kısmın uzunluğunun 800 kmden fazlası, kolları doğu istikmetinde okyanusa uzanan Annam Sıradağları ile kaplıdır. Vietnam, güneydeMekong Nehri tarafından meydana getirilen ve bunun getirdiği topraklarla sürekli olarak zenginleşen büyük bir ova hlindedir.

İklim

Vietnamda tropikal bir iklim hüküm sürer. Yazın kuzeydeki sıcaklıklar güneydekinden pek farklı değildir. Bu mevsimde sıcaklıklar Hanoi ve Saygonda 27C il 38C arasında değişir. Fakat kışın sıcaklıklar kuzeyde daha düşüktür. Güney ise bütün yıl boyunca sıcaktır. Vietnamda yağışlar sdece bölgeye göre değişmez, aynı zamanda seneden seneye değişir. Yıllık yağış ortalaması Saygon ve Hanoide 1830 mmdir. Fakat Vietnamın sık sık karşılaştığı kuraklık ve su taşkınlarına bağlı olarak, yağış miktarı yılda 1220 mm ve 2240 mm arasında değişir.

Tabi Kaynakları

Vietnam bambu, Japon sediri, meşe, rodendron (açalyaya benzer bir bitki), mahun ağacı, abanoz ağacı ve tik ağacı gibi ağaçları ihtiv eden ormanlara shiptir. Fakat bu ormanlar henüz kfi derecede işletilmemektedir. Ülkedeki başlıca vahş hayvanlar kaplan, panter, ayı, yabn domuz ve maymundur. Fosfat, mden kömürü, demir, manganez, boksit, antimon, volfram, tungsten ve çinko Vietnamın belli başlı yeraltı zenginlikleridir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Vietnam halkının 84ü Vietnam asıllı, 2si Çinli, geri kalanı Muong, Thai, Meo, Khmer, Man ve Chamdır. Çok sayıda azınlık gruplar olmakla birlikte, Vietnam halkı kültür birliğine shiptir. Dil ve detlerde, kuzeydeki ve güneydeki halk arasında pek az fark vardır. Ayrıca etnik gruplar arasında fizik görünüm bakımından pek fark yoktur.

69.050.000 kişilik Vietnam nüfsu aşırı derecede düzensiz olarak dağılmıştır. Aşağı yukarı nüfsun 80i toprakların 20lik bir bölümünde yaşar. Halkın büyük çoğunluğu kuzeyde Kızıl Nehir deltasında, güneyde verimli kıyı ovalarında ve Mekong Deltasında toplanmıştır. Kilometrekareye düşen kişi sayısı ortalama 173 kişi civrındadır. Vietnamın büyük nüfus merkezleri güneyde 3.500.000 nüfuslu Ho Chi Minh (Saygon) ve 2.000.000 nüfuslu başşehir Hanoidir.

Vietnamlıların çoğunluğu Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsizm gibi bozuk inançlara mensuptur. Diğerleri Katolik, Putperest, Müslümandır.

Vietnam dili tek heceli kelimelerden meydana gelmiştir. Aynı kelime ses tonu seviyesine göre farklı mnlar almaktadır. Vietnam dili Çinin edebiyat, felsefe ve teknik terimleriyle zenginleşmişse de, temelde Çince ile bağıntısı yoktur. Sömürge döneminde resm dil olan Fransızca hl tahsilli Vietnamlılar tarafından konuşulmaktadır. Fakat Fransızca yavaş yavaş yerini ikinci dil olarak İngilizceye bırakmaktadır. Vietnam halkının 78i okumayazma bilmektedir.

Siys Hayat

1992de yürürlüğe giren yeni anayasayla, Devlet Konseyi başkanlığı kaldırıldı. Yerine ondan daha fazla yetkilere ship Cumhurbaşkanlığı makmı kuruldu. Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilir. Meclis 395 üyeden meydana gelmektedir. Vietnam 39 eylete ayrılmış olup, 1977den tibren Birleşmiş Milletler Teşkiltına üyedir.

Ekonomi

Vietnam esas tibriyle bir tarım ülkesi olup, çalışan nüfsun 70i tarımla uğraşmaktadır. Ülkenin ana ürünleri pirinç, kauçuk ve mden kömürüdür. Güneyde pirinç ve kauçuk, kuzeyde ise mden kömürü başlıca ihraç mallarıdır. Önem bakımından ikinci derecede olan bitkileri geliştirmek için büyük gayret sarf edilmektedir. Bunlar mısır, çay, kahve, tarçın, biber, şekerkamışı, büyük hindistancevizi, tütün, ham ipek ve pamuktur.

Gıd, tekstil, mden, kimyev gübre, cam ve lstik sanyileri Vietnamın başlıca gelişmiş sanyileridir. Sömürge rejiminin zamnında şiddetle sınırladığı sanyi üretimi daha ziyde iç tüketime yöneliktir. BDT ve Japonya Vietnamın en çok ticret yaptığı ülkelerdir.

Vietnam karayollarının uzunluğu 15.000 kmnin üzerindedir. Demiryolu ağı ise 1900 km civrındadır. Ülkenin belli başlı havaalanları Saygon, Hanoi ve Hayfongdadır.
  • İngilizcesi :Viet nam.
  • İngilizcesi :Vietnam.
  • İngilizcesi :Communist state in Indochina on the South China Sea; achieved independence from France in 1945.
  • İngilizcesi :Viet Nam, Vietnam.
  • İngilizcesi :Prolonged war between the communist armies of North Vietnam who were supported by the Chinese and the noncommunist armies of South Vietnam who were supported by the United States.
  • Vietnam

Kelime Dili

VİETNAM kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

VİETNAM kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen VİETNAM kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde VİETNAM kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde VİETNAM kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde VİETNAM kelime anlamı gösterilmektedir. VİETNAM nedir ? VİETNAM ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. VİETNAM kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.